Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2014 - 2015 Trường Thcs Long Hưng

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 933Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2014 - 2015 Trường Thcs Long Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2014 - 2015 Trường Thcs Long Hưng
PHềNG GD&ĐT BÙ GIA MẬP	 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS LONG HƯNG 	Mụn : TOÁN 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Năm học: 2014 - 2015
 	Thời gian: 90 phỳt (khụng kể thời gian phỏt đề)
MATRẬN ĐỀ
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Phương trỡnh bậc nhất một ẩn
Định nghĩa phương trỡnh bậc nhất 1 ẩn
Hiểu được cỏch giải phương trỡnh bậc nhất và nghiệm của phương trỡnh bậc nhất một ẩn và phương trỡnh tớch
Vận dụng được cỏc bước giải toỏn bằng cỏch lập phương trỡnh bậc nhất một ẩn
Số cõu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(cõu 1a)
1
17%
3(cõu 1b; 2a,b)
3
50%
1(cõu 4)
2
33%
5
6 điểm
 60%
Bất phương trỡnh bậc nhất một ẩn
Hiểu được cỏch giải biểu diễn tập nghiệm bất phương trỡnh trờn trục số
Số cõu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1(cõu 3)
1
100%
1
1 điểm
 10%
Tam giỏc đồng dạng
Vận dụng cỏc định lý để chứng minh cỏc trường hợp đồng dạng của hai tam giỏc
Số cõu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(Cõu 5a)
1
33%
1(Cõu 5b,c)
2
67%
2
3điểm
30%
Tổng số cõu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
4
4
40%
4
5
50%
9
10
100%
ĐỀ BÀI
Cõu 1: ( 1,5 điểm):
a)Phỏt biểu định nghĩa phương trỡnh bậc nhất một ẩn? Cho vớ dụ?
	b)Áp dụng giải phương trỡnh 2x-1= 0
Câu 2: (2 điểm) Giải cỏc phương trình: 
 a) ( x - 3 ) - 2(3x - 2) = ( x +4 ) 
	 b) (x - )(x + ) = 0
Cõu 3: (1 điểm)Giải bất phương trỡnh và biểu diễn tập nghiệm trờn trục số 
Cõu 4: (1,5 điểm)Một đội mỏy kộo dự định mỗi ngày cày được 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày cày được 52 ha. Vỡ vậy, đội khụng những đó cày xong trước thời hạn 2 ngày mà cũn cày thờm được 4 ha nữa. Tớnh diện tớch ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đó định?
Cõu 5: ( 3 điểm) Cho hỡnh chữ nhật ABCD cú AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giỏc ABD
	a) Chứng minh DAHB ഗ DBCD
	b) Chứng minh AD2 = DH.DB
	c) Tớnh độ dài đoạn thẳng DH và AH
Cõu 6: ( 1 điểm) cho x .y =1 và x > y . Chứng minh rằng :
Hướng dẫn chấm, thang điểm
Cõu
Đỏp ỏn
Điểm
1(1,5đ)
a)Phương trỡnh dạng ax+b=0, với a và b là hai số đó cho và a0, được gọi là phương trỡnh bậc nhất một ẩn
Vớ dụ: 3x+ 2= 0
b) 2x-1= 0 
 2x = 1
 x = 
Vậy phương trỡnh cú tập nghiệm là: S = 
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
2(2đ)
a) ( x - 3 )- 2(3x - 2) = ( x +4 ) 
 x - 3 - 6x + 4 = x + 4
 - 6x = 3
 x = 
 Vậy tập nghiệm phương trỡnh là S = 
0,25
0,25
0,25
0,25
 b) (x - )(x + ) = 0x = hoặc x = -
0,25
0,25
3(1 đ)
Vậy tập nghiệm của bất phương trỡnh là:S=
0,25
0,25
0,25
0,25
4(1,5 đ)
+ Gọi diện tớch ruộng đội cày theo kế hoạch là x (ha) (x > 40) 
+ Diện tớch ruộng đội đó cày được là: x + 4 (ha)
 . Số ngày đội dự định cày là: (ha)
 . Số ngày đội đó cày là: (ha) 
+ Đội cày xong trước thời hạn 2 ngày nờn ta cú phương trỡnh:
 – = 2
+ Giải phương trỡnh được: x = 360 
 Đối chiếu và kết luận 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5(3 đ)
 Vẽ hỡnh đỳng được 0,5 điểm; ghi đỳng GT, KL được 0,25 điểm
 Hỡnh chữ nhật ABCD: AB = 8cm
GT BC = 6cm ; AH ^ BD = H
 a) DAHB ഗ DBCD
KL b) AD2 = DH.DB
 c) DH = ? AH = ?
Chứng minh
a)Xột DAHB và DBCD cú
(so le trong do AB // CD)
DAHB ഗ DBCD (g.g) 
b)Xột DAHD và DBAD cú 
; chung
DAHD ഗ DBAD (g.g)
Do đú AD.AD = HD.BD
Hay AD2 = DH.DB 
c)Xột DABD () 
AB = 8cm ; AD = 6cm, cú DB = = = =10(cm)
Theo c/m trờn: AD2 = DH.DB
DH = = 3,6(cm)
Vỡ DAHD ഗ DBAD (c.m.t)
 AH = = 4,8(cm) 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
6(1đ)
vì : xy nên x- y0 x2+y2 ( x-y)
 x2+y2- x+y 0 x2+y2+2 -x+y - 2 0
 x2+y2+()2- x+y -2xy 0 (vì x.y=1 nên 2 = 2xy)
(y-x-)2 0 Điều này luôn luôn đúng . Vậy ta có điều phải chứng minh
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KHAO_SAT_CHAT_LUONG_DAU_NAM_KHOI_9_NAM_HOC_2014.doc