Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Vật lí lớp 8 (Vòng 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Sơn Tây

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Vật lí lớp 8 (Vòng 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Sơn Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Vật lí lớp 8 (Vòng 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Sơn Tây
TRƯỜNG T.H.C.S SƠN TÂY
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN : VẬT LÍ LỚP 8 ( Vòng 01) 
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề )
Câu 1: Một người đi từ A đến B như sau: đi nửa quãng đường với vận tốc 40km/h, quãng đường còn lại đi với vận tốc 50 km/h. Tìm vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường?
Câu 2: Để đo vận tốc âm thanh trong gang, một người dùng một ống rỗng bằng gang dài L=1053m. Người đó áp tai vào một đầu ống và nhờ một người dùng một búa gõ một nhát mạnh vào đầu kia. Người ấy nghe thấy hai âm thanh, âm nọ cách âm kia 2,921s. Biết vận tốc âm thanh trong không khí là v1= 340m/s, hãy tính vận tốc âm thanh trong gang.?
 Câu 3 : Treo một vật rắn vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1= 5N. Nhúng vật rắn chìm hoàn toàn trong nước (khối lượng riêng D = 1000kg/m3) thì lực kế chỉ giá trị P2 = 3N.Tính khối lượng riêng của vật rắn đó.
 Câu 4 : Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Câu 5: Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; một nguồn điện.
 Hãy mắc một mạch điện thỏa mãn đủ các yêu cầu sau:
Khi muốn đèn Đ1 sáng, chỉ bật công tắc K1.
Khi muốn đèn Đ2 sáng, chỉ bật công tắc K2.
 - Khi Muốn đèn Đ1 và đèn Đ2 cùng sáng, chỉ bật công tắc K3 điện 
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án
Thang điểm
Câu 1
4,0 đ
1, Gọi quãng đường từ A đến B là S ( S > 0 km).
Ta có thời gian nửa đầu quãng đường là : 
thời gian đi quãng đường còn lại là : 
Vậy thời gian đi cả quãng đường là : 
Vậy vận tốc trung bình của người đó là: 
Câu 2
4,0 đ
Thời gian để âm truyền qua cột không khí trong ống gang: 
t1= L/v1=1053/340 = 3,097(s)
Thời gian để âm truyền qua gang là:
 t2=3,097-2,921=0,176(s)
Vận tốc truyền âm qua gang: v2=L/t2=1053/0,176=5983m/s
Câu 3
4,0 đ
Khối lượng của vật là m = P1/10(kg)
Gọi V là thể tích của vật => P2 = P1 – 10D.V 
=> V = (P1 – P2)/10D (m3)
Khối lượng riêng của vật là :
 D V = m/V = (kg/m3)
.
Thay số tính được Dv = 2500kg/m3
Câu 4
4,0 đ 
a/ + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 
 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 
 + Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J 
 + Nối S, I, J, S và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 
b/ Ta phải tính góc ISR.
 Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K 
 Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J và có góc O = 600 
 Do đó góc còn lại IKJ = 1200
 Suy ra: Trong JKI có : I1 + J1 = 600 
Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2 ; J1 = J2 
 Từ đó: => I1 + I2 + J1 + J2 = 1200
Xét SJI có tổng 2 góc : I + J = 1200 
=> IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200 ( Do kề bù với ISJ )
+
-
K1
K2
K3
Đ1
Đ2
Câu 5
4,0 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_CHON_DOI_TUYEN_HGS_VAT_LI8_V1_16_17.doc