Kiểm tra : Vật lí 8 thời gian: 45 phút trường THCS Quang Trung

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra : Vật lí 8 thời gian: 45 phút trường THCS Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra : Vật lí 8 thời gian: 45 phút trường THCS Quang Trung
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
========*=========
KIỂM TRA : VẬT LÍ 8
Thời gian: 45 phút
Họ và tên.................................................................Lớp.........................................................
I. Trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng: ( 3đ)
1. Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu sau câu nào đúng: 
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
D. Người lái đò chuyển động so với thuyền.
2. Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động bỗng thấy nghiêng sang trái, chứng tỏ xe:
A. Đột ngột giảm vận tốc.	B. Đột ngột tăng vận tốc.
C. Đột ngột rẽ sang trái.	D. Đột ngột rẽ phải.
3. Lực ma sát trượt xuất hiện khi:
A. Quyển sách nằm yên trên mặt sàn.	B. Quả bóng lăn trên mặt sàn
C. Hộp bút nằm yên trên mặt bàn nghiêng	D. Hòm đồ bị kéo lê trên mặt sàn.
4. Một vận động viên đua xe đạp chuyển động trên đường đua với vận tốc trung bình 40km/h. Sau 30 phút người đó đi được:
A. 20km	B. 25km	C. 30km	D. 36km.
5. Khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng:
A. Vật đứng yên sẽ chuyên động nhanh dần đều
B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại
C. Vật đang chuyển động sẽ không còn chuyển động nữa
D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều mãi mãi.
6. Một người đi được quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết thời gian t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng?
a. 	b. 	c. 	d. Công thức b và c đúng.
7. Một thùng cao 1,5m đựng đầy nước, áp suất của nước lên đáy thùng và lên 1 điểm cách miệng thùng 0,5m lần lượt là:
 A. 15000Pa và 10000Pa.	B. 1500Pa và 1000Pa. 
 C. 15000Pa và 5000Pa. D. 1500Pa và 500Pa.
8. ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng 76cmHg.TÝnh ¸p suÊt nµy ra N/m2. BiÕt träng l­îng riªng cña thuû ng©n lµ:136000N/m3.
A. 103360 N/m2	 B. 130360 N/m2	 C. 133060 N/m2 	D. 163060 N/m2
II. Tự luận:( 6đ)
9. Giải thích tại sao khi nhảy từ trên cao xuống tiếp đất thì chân phải gập lại mới đi tiếp được.
10. Một vật cđ từ A đến B cách nhau 180m. Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc 5m/s, nửa đoạn đường còn lại vật cđ với vận tốc 3m/s. 
a. Sau bao lâu vật đến B? 
b. Tính vận tốc trung bình của ô tô?
c. Nếu vận tốc trung bình của ô tô là 4.5m/s thì nửa quãng đường sau ô tô phải đi với vận tốc là bao nhiêu?

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_vat_li_8_tiet_9.doc