Đề thi học kì I Toán 9 - Đề 19

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2045Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I Toán 9 - Đề 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I Toán 9 - Đề 19
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Toán – Lớp 9
Thời gian : 90 phút
I.TRẮC NGHIỆM :.
1.Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :
a.Căn bậc hai của 9 là :
 A . 3 B. -3 C. 3 và -3 D. Một kết quả khác
 b. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 5 ; ta có :
 A. . B. C. D. 
 c. Rút gọn biểu thức với x<2 ta có kết qủa	
A. x – 2 B. 2 – x C. 1 D . - 1
 d. Câu nào sai , câu nào đúng ? 	
(I) Hai đường thẳng y = 2x + 1 và y = 2x – 1 cắt nhau vì b = 1 = -1 
(II) Hàm số y=	
A. (I) đúng , (II) sai B. (I)sai , (II) đúng C. (I)sai , (II) sai D. (I) đúng ,(II)đúng
2. Hãy điền vào chổ chấm để được câu hoàn chỉnh đúng :	
a. Trong tam giác vuông , cạnh góc vuông bằng ..
hay....
b. Gọi R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng
 R
 d
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 5 cm
 3cm
 6cm
 .
 Tiếp xúc
 4cm
 7cm
 3. Hãy nối mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải để đươc một khẳng định đúng :
Ở hình vẽ bên : 
a) Sin 30
b) Cos 300 
c) tg 300 
d) Cotg 300 
e) 
f) 
g) 
h) 
 30 300
a
2a
II. TƯ LUẬN : ( 7 điểm )	
 Bài 1 : (1,5 điểm )	
 Cho biểu thức : A =
 a. tìm điều kiện của x để A có nghĩa .	
 b. Rút gọn biểu thức A .
 Bài 2: ( 1,5 điểm )	
 a. Vẽ đồ thị (D) của hàm số y = 
 b. Xác định hệ số a , b của hàm số y = ax + b biết đồ thị (D’) của nó song song với (D) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -2 .	
 Bài 3 : (3,5 điểm )	
 Cho ( O;15 cm ) đường kính AB. Vẽ dây CD vuông góc với OA tại H sao cho OH= 9cm . Gọi E là điểm đối xứng của A qua H . 	
 a. Tính độ dài của dây BC .	
 b. Gọi I là giao điểm của DE và BC . Chứng minh rằng : I thuộc (O’) đường kính EB .
 c. Chứng minh HI là tiếp tuyến của (O’) .
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm :
 Câu 1 : Mỗi câu 0,25 điểm .
a. C b. D c. D d. B
 Câu 2 : Câu a 0,25 điểm ; câu b 0,75 điểm ( mỗi ý 0,25 )
a. Điền : Cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với cosin góc kề
b.Ý 1 : Cắt nhau ; Ý 2 : 6cm : Ý 3 : Không cắt . 
 Câu 3 : Nối đung một khẳng định 0,25 	
 (a) với (g) ; (b) với (e) ; (c) với (i) ; (d) với (h) 	
 II. TỰ LUẬN : 
 Bài 1 : (1,5 điểm) 
 a. Tìm đúng ĐK để A có nghĩa là x ³ 0 , y ³ 0 , xy ( 0,5 điểm )
b. A = 
 = 
 = 
 = 0	(Mỗi bước giải 0,25 điểm )	
 Bài 2 : ( 1,5 điểm )	
a. – Xác định đúng hai điểm thuộc đồ thị (0,25)
 - Vẽ hệ trục tọa độ Oxy hoàn chỉnh , biểu diễn hai điểm thuộc đồ thị đúng (0,25)
 - Vẽ (D) đúng (0,25) 
b. Tìm a = -0,5 (0,25)
 Tìm b = -1 (0,25)	
 Kết luận hàm số : y = -0,5x –1 (0,25)	
Bài 3 : ( 3,5 điểm)	
Hình vẽ chính xác ( 0,5 )
Câu a : Tính CH = 12cm (0,25 )	
 Ÿ Ÿ 
 Tính CD = 24cm (0,25)
Câu b:- Chứng minh tứ giác ACDE là hbh (0,25)
 - DC AE à Tứ giác ACDE là hình thoi (0,5)	
 - C/m DE CB tại I	 (0,25)
 - I thuộc (O’) đường kính EB (0,5)	
Câu c : C/m: (0,5)
 à
 à (0,25)
 Kết luận HI là tiếp tuyến của (O’) đường kính EB (0,25)	
THIẾT KẾ MA TRẬN CHO MỘT đề KIỂM TRA HỌC KÌ
THỜI GIAN : 90 phút
MÔN: Đại số 9
CHỦ ĐỀ 
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cănthức
1
 0,5 
1
 0,5
1
 0,5
1
 1,5
4
 3
Hàm số:
y=ax+b
1
 0,5
1
 0,5 
1
 1,0
3
 2
Hệ thức
lượng trong
Tam giác vuông
1
 0,5
1
 0,5
1
 1,5
3
 2,5
Đường tròn
1
 0,5
1
 0,5
1
 0,5
1
 1,0
4
 2,5
Tổng
 6
 3,0 
 5
 3,5
 3
 3,5
14
 10

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI-HKI-TOAN-9(5).doc