Đề thi học kì I môn toán 7 năm học: 2013-2014 thời gian: 90 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 976Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn toán 7 năm học: 2013-2014 thời gian: 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I môn toán 7 năm học: 2013-2014 thời gian: 90 phút
Trường THPT TT Đạm Ri	ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 7 Năm học: 2013-2014
Tổ Toán Lý Tin	 Thời gian: 90 phút
 Mức độ nhận thức
Nội dung kiến thức
Các mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng(1)
Vận dụng (2) 
Tổng số 
Ghi chú
TL
TL
TL
TL
Số Học
Chương I
Số Thực
1ab
 1đ
1c
 0.5đ
1d
 0.5đ
2đ
2ab
 1đ
2c
 0.5đ
2d
 0.5đ
2đ
Chương II
3a
 0.5đ
3b
 0.5đ
3c,C4
 1đ
2đ
Hình Học
Chương I
C5
 0.5đ
C6
 1đ
1.5đ
Chương II
7a
 0.75đ
7b
 0.75đ
7c
 0.5đ
C8
 0.5đ
2.5đ
Tổng số 
3.75đ
3.25đ
2
1
10đ
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1(2đ) Tính:
	b) c) d) 
Câu 2(2đ) Tìm x , y biết:
	b) 2x = 16	c) d) và 
Câu 3(1,25đ) Cho hàm số 
Vẽ đồ thị hàm số trên.
Bằng đồ thị tìm f(-2); tìm x khi y = -3
c) Điểm B(4; 3m) thuộc đồ thị hàm số trên . Tìm m?
Câu 4(0,75đ) Để sản xuất một máy cơ khí cần 15 công nhân làm việc liên tục trong 8 giờ. Nếu tăng thêm 5 công nhân thì làm xong máy đó trong bao lâu?
Câu 5(0,5đ) Vẽ đường trung trực của đơạn thẳng IK = 3cm.
Câu 6(1,0đ) a) Vẽ (dùng dấu hiệu nhận biết để vẽ, không vẽ trùng ô li vở)
b) vẽ 
c) không? vì sao? Phát biểu tính chất em vận dụng?
Câu 7(2đ) Cho , M là trung điểm của AC. Kẻ . Chứng minh:
 AH = CK
AK = CH
AK // CH
Câu 8(0,5đ) Cho vuông tại A, kẻ AHBC. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA. 
Từ E kẻ EK AC. Chứng minh AH = AK.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1(2đ) Tính: mỗi ý 0,5đ
	= 2	b) = c) = 
 d) =0,5
Câu 2(2đ) Mỗi câu 0,5đ
Tìm x , y biết:
	=> x = 6.2:3 = 4	b) 2x = 16	=> x =4	
 c) => = => x = -5,1 hoặc x = 6,1
 d) và 
 => = => x = -6; y = -4
Câu 3(1,25đ) Cho hàm số 
Cách vẽ 0,25đ; Vẽ đồ thị hàm số trên (0,25đ). 
Bằng đồ thị tìm f(-2) = 3 (0,25đ); tìm được x = 2 khi y = -3 (0,25đ)
Điểm B(4; 3m) thuộc đồ thị hàm số trên => m = - 2 (0,25đ)
Câu 4(0,75đ) Để sản xuất một máy cơ khí cần 15 công nhân làm việc liên tục trong 8 giờ. Nếu tăng thêm 5 công nhân thì làm xong máy đó trong bao lâu?
Với cùng một công việc thì số công nhân (x) tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành (y)
 Ta có: x1y1 = x2y2 => 15.8 = 20.y2 => y2 = 6
 Vậy thêm 5 công nhân thì làm xong trong 6 giờ.
Câu 5(0,5đ) Vẽ đường trung trực của đơạn thẳng IK = 3cm.
Câu 6(1,0đ) a) Vẽ (dùng dấu hiệu nhận biết để vẽ, không vẽ trùng ô li vở) (0,25đ)
b) vẽ (0,25đ)
c) không? vì sao? (0,25đ) Phát biểu tính chất em vận dụng?(0,25đ)
Câu 7(2đ) Cho , M là trung điểm của AC. Kẻ . Chứng minh:
 Vẻ hình 0,25đ
 AH = CK (0,5đ)
AK = CH (0,75đ)
AK // CH (0,5đ)
Câu 8(0,5đ) Cho vuông tại A, kẻ AHBC. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA. 
Từ E kẻ EK AC. Chứng minh AH = AK.
Nối AE, lấy I là trung điểm AE
C/m: HÊA = KÊA (0,25đ) => AH = AK (0,25)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hk1_toan_7.doc