Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Kiểm tra học kỳ I cùng với tiết 32 hình học

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 645Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Kiểm tra học kỳ I cùng với tiết 32 hình học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Kiểm tra học kỳ I cùng với tiết 32 hình học
Ngày soạn: 21. 12.2014.	
Tiết: 39. 	KIỂM TRA HỌC KỲ I CÙNG VỚI TIẾT 32 HÌNH HỌC
A. MỤC ĐICH YÊU CẦU: 
1. Kiến thức: Hệ quả về định lý hai đường thẳng song song, hệ quả về tiên đề Ơ-clit, về tổng các góc trong tam giác, hệ quả về góc ngoài của tam giác, trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh, cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc của tam giác hoặc các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
2. Kỹ năng: Kiểm tra Tính biểu thức số, Tìm x. Giải bài toán liên quan với đại lượng tỉ lệ thuận; tỉ lệ nghịch; Tìm hệ số tỉ lệ biết hai giá trị tương ứng, Vẽ đồ thị hàm số y = ax
Vẽ đồ thị hàm số; Nhận biết một điểm có hay không nằm trên đồ thị hàm số.
Kiểm tra kỷ năng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận và chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau 
3. Thái độ: Cẩn thận trong tính toá , vẽ hình, độc lập suy nghĩ
B.CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Đề cương ôn tập HK 1. + Đề & đáp án do PGD ra.
2. Chuẩn bị của học sinh: Được phát đề phô-tô sẵn. 
C. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA: 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: TOÁN Lớp 7
THỜI GIAN 90 phút (không kể phát đề)

Tài liệu đính kèm:

  • doct39d.doc