Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016 Môn: Toán lớp 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016 Môn: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016 Môn: Toán lớp 7
Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016
Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1: (2,0 điểm )
a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .
b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ
Câu 2: (2,0 điểm )
Thực hiện phép tính sau:
a) 2/3 +  4/5           b)   -5/6 x 18/25
c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2
d) 2/5 + 1/5 x (-3/4)
Câu 3: (2,0 điểm )
Câu 4: (2,0 điểm )
1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
3
-1
1
2
-2
y
4
2) Cho hàm số  y = f(x) = 3x
a)  vẽ đồ thị hàm số y = 3x
b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(-1/3; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số:  y = f(x) =  3x
Câu 5: (2,0 điểm )
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E  sao cho ME = MA.
a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ECM
b) Chứng minh: AB //CE
– HẾT –
ĐÁP ÁN:

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_hoc_ki_I_mon_toan_7_nam_hoc_20152016_co_dap_an.doc