Đề đề xuất kiểm tra học kỳ I môn Toán 7

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 725Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề đề xuất kiểm tra học kỳ I môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề đề xuất kiểm tra học kỳ I môn Toán 7
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
KHUNG MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT 
TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
KIỂM TRA HỌC KỲ I – TOÁN 7
STT
 Cấp độ 
Chủ đề KT
TỰ LUẬN
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
CĐ thấp
CĐ cao
1
Số hữu tỷ 
Số thực
so sánh hai số hữu tỉ.
Biết tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (dạng đơn giản)
Các phép toán trong Q
Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập liên quan
Số câu
1
2
1
2
6
Số điểm
0.5
1
0,5
1
3.0
Tỉ lệ %
5%
10%
0,5%
10%
30%
2
Hàm số 
và đồ thị
Vẽ đồ thị hàm số y =ax (a khác 0)
Tính giá trị của hàm số y = f(x) tại một vài giá trị của biến số cho trước.
Vận dụng tính chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch giải được bài toán mang tính thực tiễn
Số câu
3
1
4
Số điểm
1.5
1.5
3
Tỉ lệ %
0%
15%
15%
30%
3
Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.
Hiểu tính chất của hai đường thẳng song song thông qua tính góc.
Biết chứng minh hai đường thẳng song song, quan hệ vuông góc, song song
Số câu
1
2
3
Số điểm
0.5
1
1,5
Tỉ lệ %
5%
10%
0%
0%
15%
4
Tam giác
Vẽ hình
Sử dụng định lý tổng 3 góc trong tam giác để tính số đo góc.
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
Số câu
1
3
3
Số điểm
0.5
0.5
1.5
2.5
Tỉ lệ %
5%
5%
15%
0%
25%
Cộng
Số câu
2
8
4
2
16
Số điểm
1.5
4
3,5
1
10
Tỉ lệ %
15%
40%
35%
10%
100%
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN 7
(Đề có 01 trang)
Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1. (1,5 điểm)
Thực hiện tính (tính nhanh nếu có thể):
a) ; b) ; c)
Bài 2. (2,5 điểm)
1) Tìm x biết: 
a) ; b).
2) Cho hàm số 
Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
Tính f.
Bài 3. (2 điểm)
 Ba đội san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 10 ngày, đội thứ hai trong 8 ngày, đội thứ ba trong 12 ngày. Biết rằng các máy có cùng năng suất và đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 3 máy. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy?
Bài 4. (3,5 điểm)
Cho ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH = BA.
Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác HBD.
Chứng minh DH vuông góc với BC.
Giả sử . Tính số đo của 
Bài 5. (0,5 điểm)
 Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn Tính giá trị của biểu thức 
-----------------Hết-----------------
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HK I
TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
MÔN TOÁN LỚP 7
Bài
Lời giải
Điểm
Bài 1:
(1,5 điểm)
a) = = = 
b) = 
c)= 
0,25đ x 2
0,25đ x 2
0,25đ x 2
Bài 2:
(2,5 điểm)
1/
a)=>x.3,6 =-2.2,7 =>=> x =-1,5
b)=> 
2/
a)Vẽ đồ thị của hàm số
b)f = 
0,25đ x 2
0,25đ x 2
1đ
0,25đ x 2
Bài 3:
(2 điểm)
Gọi số máy của đội thứ nhất ,đội thứ hai,đội thứ ba lần lượt là a,b,c
Theo đềbài ta có 10a = 8 b = 12 c và b – a = 3
=> 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau tính được
 a = 12;b = 15,c = 10
Vậy số máy của đội thứ nhất ,đội thứ hai,đội thứ ba lần lượt là 12;15;10
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
Bài 4:
(3,5 điểm)
A
B
C
D
H
/
Hình vẽ 
GT,KL
a) ABD và HBD có
 AB = BH (gt)
ABH = DBH ( BD là phân giác của BAC – gt)
Chung cạnh BD
=> ABD = HBD (c.g.c)
b) Có ABD = HBD
 => BAD = BHD(2 góc tương ứng)
Mà BAD = 900 => BHD = 900=> DH BC
c) -ABC vuông tại A => BAC + C = 900
 mà C = 600 => BAC = 300
 - BD là tia phân giác của BAC 
 => ABD = BAC :2 = 150
 - ABD vuông tại A 
 => ABD + ADB = 900
 => ADB = 900 - 150 = 750
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ x2
0,25đx2
0,25đ
0,25đ
0,5đ
Bài 5:
(0,5 điểm)
 Với a,b,c >0.áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có
=> M = 2.2.2 =8
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docThi HKI(xg2.12.15).doc