Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 7

docx 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 642Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 7
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q3	ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017
TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT	MÔN TOÁN LỚP 7	
	Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
Bài 2 (3 điểm). Tìm x biết:
Bài 3 (1 điểm). Tìm 3 số x, y, z tỉ lệ với 4, 5, 2 biết x – 5z = 12 
Bài 4 (3 điểm). Cho xÔy nhọn. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi M là trung điểm AB.
.
Chứng minh DOAM = DOBM.
Gọi D là trung điểm OA. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB. Chứng minh AB // OE.
Trên tia đối của tia OB lấy điểm F sao cho OF = OB. Chứng minh .
ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 7
Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)
	0.75
= 	0.25
= 	0.25
= 
= 	0.25
	0.75
= 	0.25
= 	
= 	0.25
= 	0.25
	0.75
= 	0.25
= 	0.25
= 	
= 	0.25
	0.75
=	0.25
=	
= 	0.25
	= 	0.25
Bài 2 (3 điểm). Tìm x biết
	0.75
	0.25
	0.25
	0.25
	0.75
0,2 x = – 8 . 2 	0.25
0,2 x = – 16
x = – 16 : 0,2 	0.25
x = – 80	0.25
	0.5
	0.25
x = 4	0.25	
	1
	0.25
	0.25
	 hoặc 
	x = hoặc x = 	0.5
Bài 3 (1 điểm). Tìm 3 số x, y, z tỉ lệ với 4, 5, 2 biết x – 5z = 12 	1
	Ta có 	0.5
	Vậy:
	x = – 8 
	y = – 10
	z = – 4	0.5
Bài 4 (3 điểm). Cho xÔy nhọn. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi M là trung điểm AB.
.
Chứng minh: DOAM = DOBM.	1
DOAM, DOBM có:
OA = OB (gt)	0.25
OM chung	0.25
AM = MB (M trung điểm AB)	0.25
Vậy: DOAM = DOBM (c.c.c)	0.25
Gọi D là trung điểm OA. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB. Chứng minh AB // OE.	1
CM: DADB = DODE	0.5
Nêu cặp góc bằng nhau nằm ở vị trí so le trong có luận cứ	0.25
CM: AB // OE.	0.25
Trên tia đối của tia OB lấy điểm F sao cho OF = OB. Chứng minh .	1
CM: DFOE = DOBA	0.5
CM: 	0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docxTham khao HKI lop 7 (Kien Thiet).docx