Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 7

doc 33 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1266Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 7
ĐỀ 1
Câu 1:(2,0 đ) Đổi đơn vị
0,5 A = ............................ mA
280 mA = ............................ A
12,5 V = .......................... mV
110 V = ............................... kV
Câu 2:(2,0 đ) Làm thế nào để một vật bình thường trở thành vật nhiễm điện? Thanh thủy tinh cọ xát với lụa thì thanh thủy tinh mang điện gì? Khi nào một vật bình thường trở thành vật nhiễm điện âm?
Câu 3:(2,0 đ) Kể tên các tác dụng của dòng điện. Bếp điện, chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
Câu 4:(2,0 đ)
Vôn kế dùng để đo đại lượng vật lý nào?
Cho biết giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) và giá trị số chỉ của vôn kế ở hình bên.
Câu 5:(2,0 đ) Mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch.
Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và có vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch.
Ampe kế chỉ 0,3 A. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn bao nhiêu? Vì sao?
Hiệu điện thế cả hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 3 V. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ1 là 1,2 V. Tìm hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ2.
--- HẾT---
ĐỀ 2
Câu 1 (1điểm): 
Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? Cho ví dụ. 
Câu 2 (2 điểm): 
Có mấy loại điện tích? Các điện tích tương tác với nhau như thế nòa?
Câu 3 (3 điểm):
a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: hai bóng đèn cùng loại như nhau được mắc nối tiếp, một nguồn điện, một khóa K đóng và dây dẫn. Xác định chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó.
b. Trong mạch điện, nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng không? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm): 
Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện mà em đã học? Mỗi tác dụng cho một ví dụ về ứng dụng của nó.
Câu 5 (2 điểm): Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ : 
a. Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai dầu các bóng đèn.
b. Biết cường độ dòng điện : I1 = 0.35 A, I = 0.7A. Hãy tính cường độ dòng điện I2
Hết
ĐỀ 3
Câu 1 : (1,5 điểm)
Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì? Nêu đặc điểm về lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại và khác loại?
 Câu 2 : (2,0 điểm)
Đổi các đơn vị sau :
a) 0,2 A = ? mA b) 2500 mV = ? V
 c) 0,75 kV = ? V d) 60 mA= ? A
Câu 3 : (2,5 điểm)
a) Dòng điện là gì? (1,0 đ)
b) Nêu quy ước về chiều dòng điện? (1,0 đ)
c) Dụng cụ nào được dùng để đo cường độ dòng điện? (0,5 đ)
Câu 4: (1,0 điểm)
Hiện nay khi đi trong thành phố, ta thấy đa số các cột đèn tín hiệu giao thông, những bảng quảng cáo ... đều đã dùng đèn LED thay cho những đèn sợi đốt, đèn neon, đèn huỳnh quang. Em hãy cho biết tại sao người ta lại làm như vậy? (0,5đ) 
b) Trong các cuộc thi đấu thể thao, người chiến thắng được trao huy chương vàng. Các huy chương thường được chế tạo bằng phương pháp mạ điện. Em hãy cho biết phương pháp này dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Người ta nhúng chiếc huy chương vào dung dịch gì? Gắn huy chương vào cực nào của nguồn điện? (0,5 đ) 
Câu 5 : (3,0 điểm)
Cho mạch điện gồm: 1 pin, 2 bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp, 1 công tắc (đóng), 1 ampe kế đo cường độ dòng điện của mạch điện, 1 vôn kế đo hiệu điện thế 2 đầu của đèn 1.
Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trên. (1,0 đ)
Hãy ghi dấu (+) , (-) vào mỗi cực của nguồn điện, các chốt của ampe kế, vôn kế để mạch điện trên được mắc đúng. (1,0 đ)
Hãy biểu diễn chiều dòng điện trong mạch. (1,0 đ)
---- HẾT ----
ĐỀ 4
Câu 1. Một thanh kim loại mang điện tích dương sau khi cọ xát là do:
A. Nhận thêm electrôn. 	B. Mất bớt điện tích dương. 
C. Mất bớt electrôn.	D. Nhận thêm điện tích dương
Câu 2. Hai quả cầu bằng nhựa, nhiễm điện cùng loại như nhau, đặt gần nhau thì ?
A. Hút nhau 	B. Đẩy nhau	C. Có thể hút và đẩy nhau 	D. Không có lực tác dụng
Câu 3. Chiều dòng điện được quy ước là chiều:
A. Từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn.	B. Chuyển dời có hướng của các điện tích.
C. Dịch chuyển của các electron.	D. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.
Câu 4. Khi sản xuất pin hay acquy, người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng phát sáng.	C. Tác dụng từ. D. Tác dụng hoá học.
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng? Nguồn điện tạo ra
A. giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.	B. hai cực có điện tích cùng loại giống nhau.
C. và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín.	D. hai cực có điện tích khác loại .
Câu 6. Chuông điện hoạt động được là nhờ tác dụng nào của dòng điện ?
A. Tác dụng nhiệt. 	B. Tác dụng hoá học.	C. Tác dụng từ.	D. Tác dụng sinh lí.
Câu 7. Nếu dùng phương pháp mạ điện thì vật cần mạ phải được mắc như thế nào?
A. Nối tiếp với cực âm của nguồn điện.	B. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực dương của nguồn điện.
C. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực âm của nguồn điện	 D. Nối tiếp với cực dương của nguồn điện.
Câu 8.. Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?	
A . Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.	B. Tác dụng nhiệt .
C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.	D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.
Câu 9. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì trong kim loại có:
A. nhiều hạt nhân tự do..	B. nhiều êlectron tự do. 
C. nhiều nguyên tử tự do.	D. nhiều hạt nhân, nguyên tử và êlectron tự do. 
Câu 10. Cường độ dòng điện qua đèn 1,2A. Ampe kế dùng để đo đo cường độ dòng điện qua đèn có GHĐ phù hợp nhất của nguồn điện là:
A.100 mA B. 50 mA C. 3A D. 2A 
Câu 11. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, dòng điện chạy qua mỗi đèn có cường độ tương ứng là I1 = 0,25A, I2 = 0,5. Cường độ dòng điện ( I ) chạy trong mạch chính có giá trị là:
A.. I = 0,25A B.I = 0,5A 	C. I = 1A D.I = 0,75A
 Câu 12. Hai bóng đèn mắc song song với nhau khi đó giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:
A. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn .	B. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .
C. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .	D. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .
II. Tự luận: 7đ. 
Câu 13.(1,5đ). E léc tron tự do là gì? Tại sao nhựa lại cách điện tốt?
Câu 14. (2đ) Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ.
Câu 15.(2ñ) Trên một bóng đèn có ghi 2,5V.
Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 2V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1.
Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U2 = 1,5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2.
a. Hãy so sánh I1 và I2. So sánh độ sáng trong 2 trường hợp. Giải thích.
b. Phải mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?
Câu 16. (1,5ñ) Cho mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. U1=1,25V, U= 1,5A , tính U2 và giải thích tại sao có kết quả như vậy ?
ĐỀ 5
Câu1.( 2 đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
 1) 0,25KV =................V 2) 1200 mV= ................V
 3) 350mA=...................A 4) 2,15 A =...................mA
Câu2.( 3,0 đ) a) Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào?
 b) Đưa một thước nhiễm điện âm lại gần một thanh thuỷ tinh sau khi đã cọ xát vào lụa thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
Câu3.(2đ)Chất dẫn điện là gì?cho 2 vd 
Câu4.(3đ)a)Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện là bộ 2pin, dây dẫn, khoá k đóng, 2 bóng đèn.mắc nối tiếp nhau
b)Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch?
Câu5.(Dành 7a1)
 Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ.Đóng khoá k ,Am pe kế A1 chỉ 0,1A..,Am pe kế A2 chỉ 0,2A.
 a) Số chỉ Am pe kế A1, A2 cho biết gì? 
 b)Tính số chỉ Am pe kế A? 
 + - K
 A 
X
A11
A
 A1 Đ1
X
A
 A2 Đ2
ĐỀ 6
I. TRẮC NGHIỆM (4,®): 
I- Khoanh troứn chửừ caựi ủửựng trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng:
Caõu 1: Caực vaọt mang ủieọn tớch cuứng loaùi gaàn nhau thỡ: 
 A: Huựt nhau B: ẹaồy nhau C: Vửứa huựt , vửứa ủaồy D: Khoõng huựt,khoõng ủaồy
Caõu 2: Vaọt naứo sau ủaõy coự theồ coi laứ nguoàn ủieọn ?
 A: Pin, aờc quy	 B:Pin, baứn laứ C: Aấc quy, beỏp ủieọn D: Taỏt caỷ caực vaọt treõn
Caõu 3: Caõu phaựt bieồu naứo sai?
 A: Doứng ủieọn trong kim loaùi laứ doứng caực Eleõcton tửù do dũch chuyeồn coự hửụựng 
 B: Chaỏt daón ủieọn laứ chaỏt cho doứng ủieọn ủi qua 
 C: Chaỏt caựch ủieọn laứ chaỏt khoõng cho doứng ủieọn ủi qua
 D: Quy ửụực: Chieàu doứng ủieọn laứ chieàu tửứ cửùc aõm qua vaọt daón vaứ caực duùng cuù ủieọn tụựi cửùc dửụng cuỷa nguoàn ủieọn 
Caõu 4: Vaọt naứo dửụựi ủaõy laứ vaọt daón ủieọn ?
 A: Thanh goó khoõ	B: Moọt ủoaùn daõy ủoàng
 C: Moọt ủoaùn daõy nhửùa	D: Thanh thuyỷ tinh
Caõu 5: Trong vaọt naứo dửụựi ủaõy khoõng coự caực eõlecton tửù do?
 A: Daõy theựp	 B: Daõy ủoàng	 C: Daõy nhửùa 	 D: Daõy nhoõm
C©u 6: VËt nµo d­íi ®©y ho¹t ®éng dùa trªn t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn ?
 A: BÕp ®iÖn 	 B: Chu«ng ®iÖn C: Bãng ®Ìn 	D: Bµn lµ
Câu 7. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp cường độ dòng điện giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là I1 , I2. Cường độ dòng điện giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là:
A, I = I1 - I2 B, I = I1 x I2 C, I = I1 + I2 D, I = I1 = I2
 Câu 8. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là U1 , U2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là:
A. U = U1 - U2 B. U = U1 x U2 C. U = U1 + U2 D. U = U1 : U2
II TỰ LUẬN: (6 ®)
Câu 9. (,2,5điểm). Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng tác dụng 
Câu 10
..(1,5đ) Trong mạch điện có sơ đồ như hính vẽ,
 biết số chỉ của ampekế A là 0,35A; của ampekế A1
 là 0,12A. Số chỉ của ampekế A2 là bao nhiêu? 	
 1
	 	 2 	
Câu 11.(2đ) Trong mạch điện gồm hai bóng đèn : Bóng đèn 1 có I 1=3A, Bóng đèn 2 có I 2= 1A.
Tính I của mạch khi mắc song song?
Nếu mắc nối tiếp với I1=3A thì I2 và I toàn mạch bằng bao nhiêu?
ĐỀ 7
Câu 1: (2 điểm) 
a, Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì?
b, Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?
Câu 2:( 2 điểm) 
a, Kể tên các tác dụng chính của dòng điện? 
b, Trong 1mm3 vật dẫn điện có 30 tỷ electron tự do.
Hãy tìm số electron tự do trong một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy có đường kính 0,4mm và chiều dài 5 m.
Câu 3: (2 điểm)
Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì ? 
Câu 4: (2 điểm)
a, Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 02 bóng đèn mắc song song với nhau, một Ampe kế A đo cường độ dòng điện mạch chính , một khóa K, một nguồn điện . 
b, Biết số chỉ của vôn kế qua đèn1là 6V. Hỏi số chỉ của vôn kế qua đèn 2 là bao nhiêu? 
c, Biết cường độ dòng điện qua mạch chính là 5,4A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là 2,7A. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn 1? 
Câu 5: ( 2 điểm)
Có 3 bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 cùng loại, một số dây dẫn điện, 2 nguồn điện và một khóa K. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện để thỏa mãn các điều kiện sau:
 K đóng cả 3 đèn đều sáng , K mở chỉ có đèn Đ1 ,Đ3 sáng.
Câu1. Có hai quả cầu nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì chúng sẽ :
 A. Hút nhau. C. Vừa hút nhau, vừa đẩy nhau.
 B. Đẩy nhau. D. Không hút nhau cũmg không đẩy nhau.
 Câu2. Vật nào sau đây là vật dẫn điện.
 A. Viên phấn trên bảng. C. Ruột bút chì.
 B. Thanh gỗ khô. D. Thước nhựa.
 Câu3.Trong các cách sau đây ,cách nào làm thước nhựa bị nhiễm điện.
 A. Phơi ngoài nắng. C. Nhúng vào nước ấm.
 B. Cọ xát vào vải khô. D. Đặt gần nguồn điện.
 Câu4. Trên một bóng đèn có ghi 6v. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thé nào dưới đây để đèn sáng bình thường.
 A. 5V. B. 10V C. 6V. D. 12V.
ĐỀ 8
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em chọn:
Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật
	A. Có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
	B. Có khả năng hút các vật nhẹ khác.
	C. Có khả năng đẩy các vật nhẹ khác.
	D. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?
	A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.
	B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.
	C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
	D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
Câu 3. Có bao nhiêu loại điện tích:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 4. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là
 A. Thanh gỗ khô 
 B. Một đoạn ruột bút chì 
C. Một đoạn dây nhựa
	D. Thanh thuỷ tinh
Câu 5. Phát biểu nào sai khi nói về nguồn điện.
	A. Bất kỳ nguồn điện nào cũng có 2 cực: Cực dương và cực âm.
	B. Khi dùng nguồn điện là pin thì có thể thắp sáng bóng đèn.
	C. Pin là nguồn điện có thể cung cấp dòng điện mãi mãi.
	D. Có nhiều loại nguồn điện khác nhau như pin, ắc quy.
Câu 6. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: 
	A. Điện thoại, quạt điện
	B. Mô tơ điện, máy bơm nước.
	C. Bàn là, bếp điện.
	D. Máy hút bụi, nam châm điện
II.Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (2,5 điểm) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Hãy kể tên một số chất cách điện? 
Câu 8: (3,0 điểm) Quy ước của chiều dòng điện là gì? Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc đóng, một bóng đèn, đánh dấu chiều dòng điện?
Câu 9: (1.5 điểm)Khi đun nước bằng ấm điện nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết, điều gì sẽ xảy ra?
ĐỀ 9
I. Chọn đáp án đúng bằng cách viết tên các chữ cái trước mỗi đáp án trong các câu sau:
C©u 1. C¸c h×nh vÏ d­íi ®©y, h×nh vÏ nµo ®óng ?
 a) 	 	b) 	c) 	 	 d)
A. H×nh a vµ b ®óng;	 	B. H×nh b vµ c ®óng;
C. H×nh a vµ c ®óng; 	D. H×nh a vµ d ®óng.
C©u 2. Khi dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y dÉn quÊn quanh lâi s¾t non th× cuén d©y nµy cã thÓ hót: 
A. C¸c vôn nh«m; 	B. C¸c vôn ®ång; 
C. C¸c vôn s¾t; 	D. C¸c vôn giÊy viÕt.
C©u 3. ViÖc lµm nµo d­íi ®©y ®¶m b¶o an toµn khi sö dông ®iÖn ®èi víi häc sinh?
A. Lµm thÝ nghiÖm víi pin vµ ¸c quy; B. Tù söa ch÷a m¹ng ®iÖn gia ®×nh;
C. Ph¬i quÇn ¸o trªn d©y ®iÖn; 	 D. Ch¬i th¶ diÒu gÇn ®­êng d©y t¶i ®iÖn.
C©u 4. VËt nµo sau ®©y lµ vËt dÉn ®iÖn :
A. Mét thanh gç kh«;	B. Mét ®o¹n ruét bót ch×;
C. Mét ®o¹n d©y nhùa;	D. Mét thanh thñy tinh.
C©u 5. V«n (V) lµ ®¬n vÞ cña:
A. C­êng ®é dßng ®iÖn; 	B. khèi l­îng riªng; 
C. ThÓ tÝch; 	D. HiÖu ®iÖn thÕ. 
II- T×m côm tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau. 
C©u 6. HiÖu ®iÖn thÕ tõ .. trë lªn lµ nguy hiÓm víi c¬ thÓ ng­êi.
C©u 7. Trong m¹ch ®iÖn m¾c..dßng ®iÖn cã c­êng ®é nh­ nhau t¹i mçi ®iÓm cña ®o¹n m¹ch.
C©u 8. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng.................dÞch chuyÓn cã h­íng.
C©u9. (2®): VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn kÝn gåm : nguån ®iÖn, hai bãng ®Ìn cïng lo¹i nh­ nhau ®­îc m¾c song song, c«ng t¾c ®ãng ?
ĐỀ 10
Câu 1: (2,00 điểm) 
a) Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì?
b) Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào?
Câu 2: (2,50 điểm) 
a) Nêu quy ước về chiều dòng điện trong mạch điện?
b) Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm: Nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn và công tắc đóng. Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mô tả chiều dòng điện trong mạch.
Câu 3: (1,00 điểm)
Nếu sơ ý để dòng điện của mạng điện trong nhà đi qua cơ thể người, dòng điện này có thể gây ra tác hại gì? 
Câu 4: (1,00 điểm) 
Hãy giải thích vì sao dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ dây làm bằng nhựa?
Câu 5: (2,00 điểm)
K
+
-
Đ1
Đ2
A
. 
B
C
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1 = 0,4A, hiệu điện thế giữa hai điểm A, B và giữa hai điểm B, C lần lượt là UAB = 3V và UBC = 9V. 
a) Hãy cho biết hai bóng đèn mắc theo kiểu nào? 
b) Dòng điện qua đèn Đ2 có cường độ bao nhiêu? 
c) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và C? 
Câu 6: (1,50 điểm) 
a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này?
b) Có bốn ampe kế có GHĐ lần lượt là: 200mA; 0,5A; 50A; 100A. Ampe kế nào phù hợp để đo dòng điện qua một bóng đèn có cường độ khoảng 0,3A?
--- HẾT ---
ĐỀ 11
PhÇn A: Tr¾c nghiÖm 
I, H·y khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng :
1.Khi cho dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y cuèn quanh lâi s¾t non th× cuén d©y nµy cã thÓ hót:
A.C¸c vôn nh«m 
B.C¸c vôn s¾t 
C.C¸c vôn ®ång
D.C¸c vôn giÊy viÕt
2.Dßng ®iÖn cã t¸c dông ph¸t s¸ng khi ch¹y qua bé phËn hay dông cô ®iÖn nµo d­íi ®©y khi chóng ®ang ho¹t ®éng .
A.Ruét Êm ®iÖn .
B.C«ng t¾c
C.D©y dÉn ®iÖn cña m¹ch ®iÖn trong gia ®×nh 
D.§Ìn b¸o cña ti vi
3.C©u ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
	A.Dßng ®iÖn kh«ng khi nµo ®i qua c¬ thÓ ng­êi 
	B.Dßng ®iÖn cã thÓ ®i qua c¬ thÓ ng­êi nh­ng kh«ng g©y nguy hiÓm
	C. Dßng ®iÖn cã thÓ ®i qua c¬ thÓ ng­êi vµ g©y nguy hiÓm
II, Nèi mét ®iÓm ë cét bªn tr¸i víi mét ®iÓm ë cét bªn ph¶i trong 
khung d­íi ®©y ®Ó cho biÕt v«n kÕ ®­îc lùa chän lµ phï hîp nhÊt khi ®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn t­¬ng øng.
a, Pin trßn 1,5V 
b, Pin vu«ng 4,5V 2, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 20 V
c, Acquy 12V 3, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 3 V
 4, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 10V
PhÇn B, Tù luËn :
C©u1. 
Ng­êi ta sö dông Êm ®iÖn ®Ó ®un n­íc .H·y cho biÕt :
a.NÕu cßn n­íc trong Êm th× nhiÖt ®é cña Êm lµ bao nhiªu ?
b, NÕu v« ý ®Î quyªn ,n­íc trong Êm c¹n hÕt ,th× cã sù cè g× s¶y ra? V× sao?
C©u2.
 BiÕt r»ng lóc ®Çu c¶ tãc vµ l­îc ®Òu ch­a bÞ nhiÔm ®iÖn,nh­ng sau khi ch¶i tãc kh« b»ng l­îc nhùa th× c¶ l­îc nhùa vµ tãc ®Òu bÞ nhiÔm ®iÖn vµ cho r»ng l­îc nhùa nhiÔm ®iÖn ©m.
a,Hái sau khi ch¶i ,tãc bÞ nhiÔm lo¹i ®iÖn g× ?khi ®ã c¸c ªlªctron dÞch chuyÓn tõ l­îc nhùa sang tãc hay ng­îc l¹i?
b,V× sao trong nh÷ng lÇn sau khi ch¶i tãc thÊy mét vµi sîi tãc dùng ®øng th¼ng lªn ?
ĐỀ 12
I/ PHẦN I: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau đây:
Câu 1: Hãy cho biết vật hay chất nào sau đây cách điện:
	A.	Không khí	B.Đoạn dây đồng	C. Nước muối	D. Dung dịch axit
Câu 2: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:
	A.	các vụn nhôm.	B. các vụn sắt.	C. các vụn đồng.	D. các vụn giấy viết.
Câu 3: Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A.	Quạt điện.	B. Đèn LED.
	C.	Bóng đèn dây tóc.	D. Bóng đèn bút thử điện.
Câu 4: Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì:
	A.	A và D có điện tích cùng dấu.	B. A và C có điện tích trái dấu .
	C.	A và D có điện tích trái dấu.	D. B và D có điện tích cùng dấu.
Câu 5: Trong vật nào dưới đây không có các êlectrôn tự do?
	A.	Một đoạn dây nhựa.	B. Một đoạn dây thép.
	C.	Một đoạn dây nhôm.	D. Một đoạn dây đồng.
Câu 6: Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường.
	A.	Quạt điện.	B. Bóng đèn bút thử điện.
	C.	Đồng hồ dùng pin.	D. Không có trường hợp nào.
Câu 7: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là:
	A.	Nhiệt kế.	B. Lực kế.	C. Vôn kế.	D. Ampe kế.
Câu 8: Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế (khác 0)?
	A. Giữa hai cực Bắc, Nam của thanh nam châm.	
	B. Giữa hai cực của một pin còn mới.
	C. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn.	 
	D. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.
II/ PHẦN III: (6,0 điểm) Giải bài tập sau:
Câu 9:a/ Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?
	 b/ Đổi các đơn vị sau:
	500KV =... V ; 220V =....KV ; 0,5V =...mV; 6 KV=.V
Câu 10: Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch.
Câu 11: Một mạch điện gồm: Nguồn điện có hiệu điện thế 12V, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, 1 Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn. 
a. Vẽ sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện của mạch trên.
b. Cường độ dòng điện mạch chính là I = 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.
c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2.
-------- HẾT --------
ĐỀ 13
Câu 1: (2 điểm).
 Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? Lấy ví dụ minh hoạ?
Câu 2: (1,5 điểm).
 Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi?
Câu 3: (1,5 điểm).
 Trên một bóng đèn có ghi 6V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? Bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu?
Câu 4: (1,5 điểm).
 Kể tên các tác dụng của dòng điện và trì

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_ly_7.doc