Đề kiểm tra môn vật lý 7 năm học 2013 – 2014 tuần: 10 thời gian làm bài: 45 phút

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1132Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn vật lý 7 năm học 2013 – 2014 tuần: 10 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn vật lý 7 năm học 2013 – 2014 tuần: 10 thời gian làm bài: 45 phút
UBND HUYỆN LẠNG GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VL7KI_1_M1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 7
Năm học 2013 – 2014
Bài kiểm tra tiết (PPCT): 10 Tuần: 10
Thời gian làm bài: 45 phút
I - TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Khi nào ta nhìn thấy một vật?
	A. Khi vật được chiếu sáng.	B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.
	C. Khi vật phát ra ánh sáng.	D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.
Câu 2. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:
	A. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.
	B. Chiếu ánh sáng vào gương phẳng trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.
	C. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.
	D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.
Câu 3. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là 
	A. Ảnh ảo, hứng được trên màn.	B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
	C. Ảnh ảo, lớn bằng vật.	D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.
Câu 4. Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng lần lượt là
	A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.	B. Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời.
	C. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời.	D. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.
Câu 5. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt...?
	A. Lồi	B. Trong của một phần mặt cầu.
	C. Cong	D. Ngoài của một phần mặt cầu.
Câu 6. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn chính xác định luật phản xạ ánh sáng?
S
I
N
R
450
500
A.
S
I
N
R
400
400
B.
S
I
N
R
450
450
C.
S
I
N
R
500
500
D.
II- ĐIỀN TỪ (2 điểm)
600
A
B
Hình 1
I
Câu 7. Trong môi trường trong suốt và ...(1)... ánh sáng truyền đi theo đường ...(2)...
Câu 8. Ảnh...(3)... tạo bởi gương cầu lồi...(4)... hơn vật
III - TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 9. (3 điểm): 
M
N'
Hình 2
	Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 1). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 600. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương.
Câu 10. (2 điểm): 
	Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N (hình 2) và trình bày cách vẽ.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KT_45_phut.doc