Đề kiểm tra môn sinh học lớp 7- Học kỳ I kiểm tra 1 tiết – đề số 1

doc 5 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 7712Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn sinh học lớp 7- Học kỳ I kiểm tra 1 tiết – đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn sinh học lớp 7- Học kỳ I kiểm tra 1 tiết – đề số 1
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC	MA TRẬN ĐỀ - ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU	 MÔN SINH HỌC LỚP 7- HỌC KỲ I
	KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 1
Năm học 2015-2016
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
(20%)
Thông hiểu
(30%)
Vận dụng
Cấp độ thấp (30%)
Cấp độ cao (20%)
Chương I:
Ngành ĐVNS
Hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh. 2đ
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào. 2đ
Số câu:1câu. 
Số điểm: 4đ 
Tỉ lệ 33,33%
0,5câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Chương II: Ngành ruột khoang
Nêu vai trò của ngành ruột khoang, cho ví dụ. 2đ
Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào. 1đ
Số câu:1câu. 
Số điểm: 3đ 
Tỉ lệ 33,33%
0,5câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5câu 
Số điểm: 1điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Chương III: 
Các ngành giun.
Trình bày vòng đời của giun đũa. 1đ
Em hãy nêu cách phòng chống giun sán kí sinh. 2đ
Số câu:1câu. 
Số điểm: 3đ 
Tỉ lệ 33,34%
0,5 câu 
Số điểm: 1điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5 câu 
Số điểm: 2 điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Tổng số câu:3
Tổng điểm:10 
Tỉ lệ: 100%
0,5 câu
2 điểm 
20%
1 câu
3 điểm 
30%
1 câu
3 điểm 
30%
0,5 câu
2 điểm 
20%
ĐỀ I:
Câu 1: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh? Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào. 4đ
Câu 2: Nêu vai trò của ngành ruột khoang, cho ví dụ? Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? 3đ
Câu 3: Trình bày vòng đời của giun đũa? Em hãy nêu cách phòng chống giun sán kí sinh? 3đ.
ĐÁP ÁN:
Câu 1: 
* Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là: 2đ
- Cơ thể có kích thước hiển vi
- Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.
- Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng.
- Sinh sản chủ yếu là vô tính 
* Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị: 2đ
 - Giống nhau: Cả 2 đều ăn hồng cầu
 - Khác nhau: + Trùng sốt rét có kích thước nhỏ hơn hồng cầu, nên chui vào hồng cầu hút chất dinh dưỡng, phá hủy hồng cầu.
	 + Trùng kiết lị: Có kích thước lớn hơn hồng cầu, nên nuốt luôn hồng cầu.
Câu 2: 
* Ngành ruột khoang có vai trò là: 2đ
 + Lợi ích:
- Tạo vẻ đẹp thiên nhiên: vd san hô
- Có ý nghĩa sinh thái đối với biển: san hô, sứa, hải quỳ 
- Làm đồ trang trí, trang sức: san hô 
- Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: San hô
- Làm thực phẩm có giá trị: Sứa
- Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất.
+ Tác hại:
- Một số loài gây độc, ngứa cho người: Sứa.
- Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông.
* Cách di chuyển của sứa trong nước: 1đ
Sứa di chuyển bằng dù. Khi dù phồng lên nước biển được hút vào, khi dù cụp lại nước biển thoát ra phía sau, giúp sứa tiến về phía trước theo chiều ngược lại của nước thoát ra.
Câu 3: 
* Vòng đời của giun đũa. (1,0 đ)
Ấu trùng
(trong trứng)
Trứng
Ấu trùng
(ruột non)
Giun đũa
(ruột non)
Máu (qua tim, gan, phổi)
Thức ăn sống
* Cách phòng tránh giun sán kí sinh là phải:
- Giữ vệ sinh cá nhân
- Giữ vệ sinh môi trường
- Giữ vệ sinh khi ăn uống
- Không mút ngón tay
- Không ăn những thức ăn không hợp vệ sinh, hay bán ở lề đường 
- Tẩy giun định kỳ 6 tháng/1 lần, hoặc 1 năm/2 lần
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC	MA TRẬN ĐỀ - ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU	 MÔN SINH HỌC LỚP 7- HỌC KỲ I
	KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 2
Năm học 2015-2016
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
(20%)
Thông hiểu
(30%)
Vận dụng
Cấp độ thấp (30%)
Cấp độ cao (20%)
Chương I:
Ngành ĐVNS
Hãy nêu cấu tạo, dinh dưỡng, phát triển của trùng sốt rét. 2đ
Em hãy nêu cách phòng chống bệnh sốt rét. 2đ
Số câu:1câu. 
Số điểm: 4 đ 
Tỉ lệ 33,33%
0,5 câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5 câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Chương II: Ngành ruột khoang
Hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang. 2đ
Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi. 1đ
Số câu:1câu. 
Số điểm:3đ 
Tỉ lệ 33,33%
0,5 câu 
Số điểm: 2điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5 câu 
Số điểm: 1điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Chương III: 
Các ngành giun
Trình bày vòng đời của sán là gan. 1đ
Giải thích câu: “Giun đất là cái cày của nhà nông”. 2đ
Số câu:1câu. 
Số điểm: 3 
Tỉ lệ 33,34%
0,5 câu 
Số điểm: 1điểm. 
Tỉ lệ: 50%
0,5 câu 
Số điểm: 2 điểm. 
Tỉ lệ: 50%
Tổng số câu:3
Tổng điểm: 10 
Tỉ lệ: 100%
0,5 câu
2 điểm 
20%
1 câu
3 điểm 
30%
1 câu
3 điểm 
30%
0,5 câu
2 điểm 
20%
ĐỀ II:
Câu 1: Hãy nêu cấu tạo, dinh dưỡng, phát triển của trùng sốt rét? Em hãy nêu cách phòng chống bệnh sốt rét? 4đ
Câu 2: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang? Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? 3đ
Câu 3: Trình bày vòng đời của sán là gan? Giải thích câu: “Giun đất là cái cày của nhà nông”. 3đ.
ĐÁP ÁN:
Câu 1: 
* Cấu tạo, dinh dưỡng, phát triển của trùng sốt rét: 2đ
- Cấu tạo: Không có cơ quan di chuyển, không có không bào
- Dinh dưỡng: Thực hiện qua màng tế bào, lấy dinh dưỡng từ hồng cầu.
- Phát triển: Trong tuyến nước bọt của muỗi. Khi vào máu người, chui vào hồng cầu sống và sinh sản phá hủy hồng cầu.
* Em hãy nêu cách phòng chống bệnh sốt rét cần phải: 2đ
- Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh cá nhân
- Phun hóa chất để diệt muỗi, diệt lăng quăng
- Đổ các nước trong chai lọ lâu ngày, và ao tù nước đọng
- Ngủ mùng (màn) kể cả ban ngày
..
Câu 2:
* Đặc điểm chung của ngành ruột khoang: 2đ
- Cơ thể có đối xứng toả tròn.
- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào.
- Dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng
- Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.
- Ruột dạng túi.
* Khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi: 1đ
- Ở Thủy Tức, khi trưởng thành, chồi con tách ra để sống độc lập
- Còn ở San Hô, chồi con cứ tiếp tục dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn san hô, có khoang ruột thông với nhau.
Câu 3: 
* Vòng đời của sán là gan:
Sán lá gan
Ấu trùng
(Có đuôi)
Kết kén
(bám vào rau, bèo)
Trứng
Sán trưởng thành
Ấu trùng
(Ốc ruộng)
Ấu trùng
(có lông)
* Nói “giun đất là cái cày của nhà nông” vì: 1đ 
Hoạt động đào bới của giun đất làm tơi xốp đất, phân của giun đất chứa nhiều chất vô cơ và chất khoáng tốt cho cây trồng. (2,0 đ)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SINH HỌC 7 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015-2016
Câu 1: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh? 
Câu 2: Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào?
Câu 3: Hãy nêu cấu tạo, dinh dưỡng, phát triển của trùng sốt rét? 
Câu 4: Em hãy nêu cách phòng chống bệnh sốt rét? 
Câu 5: Nêu vai trò của ngành ruột khoang, cho ví dụ? 
Câu 6: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? 
Câu 7: Hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang? 
Câu 8: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? 
Câu 9: Trình bày vòng đời của giun đũa? 
Câu 10: Em hãy nêu cách phòng chống giun sán kí sinh? 
Câu 11: Trình bày vòng đời của sán là gan? 
Câu 12: Giải thích câu: “Giun đất là cái cày của nhà nông”. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1_tiet_sinh_hoc_7_tiet_18_nam_hoc_20152016_Gom_ma_tran_de_ktra_de_cuong.doc