Đề kiểm tra khảo sát chất lượng lần III môn Lịch sử Lớp 10 - Năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Có đáp án)

doc 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 29/06/2022 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lượng lần III môn Lịch sử Lớp 10 - Năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng lần III môn Lịch sử Lớp 10 - Năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Có đáp án)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10
MÔN: LỊCH SỬ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
Xã hội cổ đại
Nêu được điều kiện hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông
Số câu: 1
Số điểm:3
Tỉ lệ %:30
Số câu: 1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ %: 30%
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm:3,0
 Tỉ lệ %: 30 % 
Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 
Phân tích được các đặc trưng của chế độ phong kiến Tây Âu (V-X)
Nêu được suy nghĩ của bản thân về đặc trưng của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
Số câu: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ %: 40%
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
Số câu: 0.5
Số điểm: 3
Tỉ lệ %:30%
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 0.5
Số điểm: 1
Tỉ lệ %:10%
Số câu: 1
Số điểm:4,0
Tỉ lệ %: 40%
Tây Âu thời hậu kỳ trung đại
Trình bày được nguyên nhân đưa tới các cuộc phát kiến địa lý
Nhận xét được tác động của các cuộc phát kiến địa lý tới thế giới
Số câu: 1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ %: 30%
Số câu: 0.5
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ %:15%
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 0.5
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ %:15%
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ %:30%
Tổng số câu:3
TS điểm: 10,0
Tỉ lệ %: 100%
Số câu:1.5
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ %: 65%
Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ %:30
Số câu:0.5
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ %: 15%
Số câu: 0.5
Số điểm:1
Tỉ lệ %: 10%
Số câu: 3
Số điểm:10,0
Tỉ lệ %:100%
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III
 NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ; LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày những điều kiện đưa đến sự hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông? 
Câu 2 (4,0 điểm)
Phân tích những đặc trưng của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ X)? Nhận xét của em về những đặc trưng đó?
Câu 3 (3,0 điểm)
Em hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý? Các cuộc phát kiến địa lý đã có tác động như thế nào tới tình hình thế giới?
---------- Hết ----------
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III
 NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ; LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày những điều kiện đưa đến sự hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông? 
Câu 2 (4,0 điểm)
Phân tích những đặc trưng của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ X)? Nhận xét của em về những đặc trưng đó?
Câu 3 (3,0 điểm)
Em hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý? Các cuộc phát kiến địa lý đã có tác động như thế nào tới tình hình thế giới?
---------- Hết ----------
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12
(Hướng dẫn chấm có 02 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
1
Trình bày những điều kiện đưa đến sự hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông? 
3.0 
- Điều kiện tự nhiên:
+ Các quốc gia cổ đại phương Đông nằm trên lưu vực các con sông lớn như sông Nin ở Ai Cập, sông Ấn và sông Hằng ở Ấn Độ, Hoàng Hà ở Trung Quốc 
0.5
+ Những đồng bằng ven sông có đất đai phì nhiêu màu mỡ dễ canh tác 
0.25
+ Lượng mưa, độ ẩm lớn thuận lợi cho con người định cư, nuôi trồng 
0.25
+ Phần lớn có khí hậu ấm nóng 
0.25
- Điều kiện kinh tế:
+ Cư dân biết sử dụng công cụ lao động bằng kim khí
0.25
+ Cư dân biết làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và một số nghề thủ công 
0.5
- Điều kiện xã hội:
+ Sự phát triển của sản xuất đưa đến quá trình phân hóa giai cấp trong xã hội
0.5
+ Quá trình liên kết, gắn bó với nhau trong công cuộc làm thủy lợi và chống ngoại xâm
0.25
Trên cơ sở đó, từ khoảng thiên niên kỷ IV-III TCN các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành
0.25
2
Phân tích những đặc trưng của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ X)? Nhận xét về những đặc trưng đó.
4,0
a) Phân tích những đặc trưng của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ X).
3,0
- Về kinh tế:
+ Cơ sở sản xuất kinh tế là các lãnh địa phong kiến
0,25
+ Tính chất là nền kinh tế tự nhiên, đóng kín, tự cấp tự túc, tự sản xuất mọi thứ cần thiết, ít trao đổi buôn bán với bên ngoài
0,5
+ Kĩ thuật sản xuất có những tiến bộ đáng kể như biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ 
0,25
- Xã hội:
+ Hai giai cấp chính là lãnh chúa phong kiến (những quí tộc có tước vị, đứng đầu các lãnh địa phong kiến) và nông nô (những người nhận đất khẩu phần trong lãnh địa để cầy cấy) 
0,75
+ Lãnh chúa phong kiến bóc lột nông nô bằng địa tô
0,25
+ Nông nô là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội
0,5
- Chính trị: chế độ phong kiến phân quyền (mỗi lãnh chúa là một ông Vua trong lãnh địa của mình; Vua thực chất chỉ là một lãnh chúa lớn) 
0,5
b) Nhận xét
1,0
- Nền kinh tế kém phát triển hơn so với nền kinh tế hàng hóa tiền tệ cổ đại trước đó
0,25
- Sự tồn tại các lãnh địa phong kiến và chế độ phong kiến phân quyền cản trở sự thống nhất các quốc gia dân tộc
0,25
- Sự bóc lột của lãnh chúa phong kiến với nông nô làm cho mẫu thuẫn xã hội luôn gay gắt, bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh 
0,25
- Những đặc trưng đó làm cho tính chất của chế độ phong kiến ở Tây Âu có nhiều điểm khác biệt so với chế độ phong kiến ở phương Đông
0,25
3
Em hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý? Các cuộc phát kiến địa lý đã có tác động như thế nào tới tình hình thế giới?
3,0
a) Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý
- Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất làm tăng nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường
0,5
Từ thế kỷ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải do người A-rập độc chiếm
0,5
Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng, đặc biệt là kỹ thuật đóng tàu, kỹ thuật đi biển
0,5
b)Tác động của các cuộc phát kiến địa lý
- Tích cực:
+ Mở ra một trang mới trong tiến trình lịch sử loài người
0,25
+ Tìm ra những con đường mới, những vùng đất mới, những châu lục mới
0,25
+ Khẳng định Trái Đất có hình cầu
0,25
+ Mở rộng thị trường thế giới, tạo điều kiện giao lưu văn hóa Đông Tây
0,25
+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến, sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
0,25
Tiêu cực: làm nảy sinh sự cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
0,25
--- Hết ---

Tài liệu đính kèm:

  • doc7-SU10-KSCL-1415.doc