Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học 7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 689Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học 7
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút.
I – Trắc nghiệm (2 điểm): Ghi vào bài làm chỉ một chữ cái trước đáp án đúng.
Câu 1: Cách tính nào sau đây là đúng:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 2: DABC có tỉ lệ với 4; 2; 3. Vậy số đo của là:
Câu 3: Cho . Vậy:
A. x = 3	B. x = 81	C. x = 3	D. x = 81
Câu 4: Cho hàm số y = -7x2 - 5. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số:
 Câu 5: DMNP và DQKH có , QK = PM, QH = PN. Ký hiệu nào sau đây là đúng:
A. DMNP = DQKH B. DMNP = DHQK	 C. DNPM = DQHK	D.DNMP=DHKQ
Câu 6: Trong hình dưới đây đường thẳng OA là đồ thị của hàm số:
y = 
y = 
y = 
y = 2x + 1
 Câu 7: Cho ab = cd. Tû lÖ thøc nµo sau ®©y lµ sai:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Số đo x trong hình sau là:	
1400
1100
1600
1300
II- Tự luận (8 điểm):
Câu 9 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức:	
Câu 10 (1 điểm): Tìm x biết:
Câu 11 (1 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 
Câu 12 (1,5 điểm): Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h, từ B về A với vận tốc 48km/h. Biết rằng thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 25 phút. Tính độ dài quãng đường AB?
Câu 13 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là tia phân giác , DE vuông góc với BC tại E.
Chứng minh BA = BE.
BD là đường trung trực của AE.
Bx ^ BD (Bx nằm trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa điểm A), trên tia Bx lấy điểm H sao cho BH = AE. Chứng minh HE ^ AC. 
O là trung điểm của BE. Chứng minh A, O, H thẳng hàng.
ĐÁP ÁN
I – Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,25 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
C
B
B
C
D
A
C
C
II – Tự luận: 
Câu 9: 
= [1,5 + 2,5 – 8]: [4,5 – 0,5] - 	0,5đ
= (-4) : 4 - 	= -	0,5 đ
Câu 10: 
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ	
	0,25đ	
Câu 11: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy
Tại x = 2 thì y = -3 
Þ A(2;-3) thuộc đồ thị hàm số.
Vậy đường thẳng OA là đồ thị hàm số 
(0,5 đ) 
(0,5 đ)
Câu 12: Gọi thời gian đi và về của xe máy lần lượt là t1; t2 (đơn vị: giờ, điều kiện: t1, t2 > 0)
Vì cùng một quãng đường nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
à , mà t1 – t2 = 25 (phút) = giờ
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
à t1 = 
Độ dài quãng đường AB là 40. = 100 (km)
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 13: Vẽ hình và ghi GT-KL đúng (0,5 đ)
DBAD = DEAD (ch-gn)
à BA = BE (1đ)
b) Chứng minh được BD ^ AE tại I và BI = IE à BD là đường trung trực của AE. (1 đ)
c) Chứng minh được HE//AB, AB ^ AC
à HE ^ AC (0,5 đ) d)Chứng minh được DABO = DHEO
à Ô1 = Ô2 , mà Ô1 + Ô3 = 1800
à Ô2 + Ô3 = 1800
à A, O, H thẳng hàng. (0,5 đ)
1
2
3

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra hoc ky 1 toan 7.doc