Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1765Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán
 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐĂKGLONG
TRƯỜNG THCS ĐĂKNANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7
Thời gian làm bài 90
Họ và tên : 
Lớp : 
Điểm
Nhận xét của giáo viên.
A/ Trắc nghiệm(3đ)
Khoanh tròn trước câu trả lời đúng 
1. Cách viết nào sau đây là đúng 
a. am.an = am+n c. am.an = (am)n
b. am.an = am.n d. am.an = (a.a)m
2. Kết quả của biểu thức :- 377-(98-277) bằng: 
a. -752 c. -198
b. 100 d. -566
3. Cách viết nào sau đây là sai?
a. c. 
b. d. 
4. Kết quả nào sau đây là đúng? 
a. - 0.6 < c. - 0.6 = 
b. - 0.6 > d. 0.6 = 
5.Trong các số : 3; -0.5; 0; thì các số hữu tỉ là:  
 a. c. 3
 b. 0.5; 3 d. 3; -0.5; 0; 
6.Chọn câu đúng trong các câu sau:
a.Hai góc đối đỉnh có chung đỉnh.
b. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
c. Hai góc đối đỉnh thường bằng nhau.
d. tổng số đo của hai góc đối đỉnh bắng 180o
B. Tự Luận (7đ)
 Bài 1 : Điền dấu thích hợp vào ô trống (1đ)
 N; -5 Z; -5 Q; Q.
Bài 2: So sánh (2đ) 
a. và b. và 0.5
Bài 3:Tính (1đ) 
 0.75 + 
Bài 4: Tìm x (1đ)	
Bài 5: Cho hình vẽ (2đ): 
Cho biết tên các cặp góc đối đỉnh. 
 Tính các góc còn lại 
ĐÁP ÁN 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7
A/ Trắc nghiệm(3đ)
Khoanh tròn trước câu trả lời đúng, mỗi câu đúng được 0.5đ 
1
2
3
4
5
6
a
c
d
a
d
b
B/. Tự Luận (7đ) 
Bài 1: Mỗi ý đúng được 0.25đ
 N; -5 Z; -5 Q; Q.
 Bài 2: a. và có MSC : 77, nên và 
 Do đó < vậy < 
 b. vì 0 vậy < 0.5
 Bài 3 : 0.75 + = 
 Bài 4: x = 
 Bài 5: a. và ; và 
 b.Tính : vì = = 530 (đối đỉnh)
 vì = 530 = 1800 - 530 =1270 = =1270

Tài liệu đính kèm:

  • docde_ktra.doc