Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
 Môn Vật lý lớp 7 
 Thời gian: 60 phút 
 (Không kể thời gian giao đề)
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT – HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 
Khi nào một vật nhiễm điện âm và nhiễm điện âm.
-Vật nhiễm điện dương và nhiễm điện âm.
-Cách làm một vật nhiễm điện.
15%=1,5đ
2,5= 0,25đ
10%=1đ
2,5= 0,25đ
CHẤT DẪN ĐIỆN, CHẤT CÁCH ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
-Ý nghĩa của dòng điện trong kim loại.
-Nhận biết được vật dẫn điện vật cách điện.
-Các hạt mang điện trong nguyên tử.
10%=1đ
10%= 1đ
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN
-Vẽ sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện bằng các kí hiệu.
20%= 2đ
20%= 2đ
CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN .
-Tác dụng của dòng điện.
-Tác dụng nhiệt của dòng điện.
-Ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện trong sản xuất.
10%=1đ
5%= 0,5đ
2,5%= 0,25đ
2,5%= 0,25đ
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN – HIỆU ĐIỆN THẾ.
-Ý nghĩa của cường độ dòng điện
-Đơn vị và kí hiệu
Tính được cường độ dòng điện và hiệu điện thế qua mỗi đèn
40%=4đ
10%= 1đ
30%= 3đ
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN.
-An toàn khi sử dụng điện.
-Hiện tượng đoản mạch.
5%=0,5đ
5%= 0,5đ
100%=10đ
22,5%=2,25đ
22,5%=2,25đ
25%=2,5đ
30%=3đ
B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
TRẮC NGHIỆM: 3Đ
 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (mổi câu đúng 0,25đ)
Câu 1: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiểm điện.
A.Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn. 
B.Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần
C.Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa 
D.Cả A,B,C đều đúng
Câu 2: Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiểm điện âm vì:
A.Vật đó mất bớt điện tích dương 
B.Vật đó nhận thêm điện tích dương
C..Vật đó mất bớt electron 
D.Vật đó nhận thêm electron
Câu 3: Dòng điện là:
A. Dòng dịch chuyển có hướng 	
B. Dòng electron dịch chuyển
C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng	
D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 4: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:
A.Ly thủy tinh	 
B.Ruột bút chì 	
C.Thanh gỗ khô	
D.Cục sứ
Câu 5: Chất dẫn điện tốt nhất,chất cách điện tốt nhất là:
A.Đồng và nhựa 
B.Nhôm và sứ 
C.Bạc và sứ 
D.Bạc và nước nguyên chất
Câu 6 : Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là :
A . Hạt nhân mang điện tích dương ,êlectrôn mang điện tích âm . 
B. Êlectrôn âm và êlectrôn dương .
C. Hạt nhân âm và hạt nhân dương . 
D. Iôn âm và iôn dương .
Câu 7: Tác dụng hoá học của dòng điện được ứng dụng để:
 A. Chế tạo bóng đèn. 
 B. Chế tạo nam châm. 
 C. Mạ điện. 
 D. Chế tạo quạt điện.
Câu 8: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào sau đây gây ra tác dụng nhiệt vô ích ?
A. Quạt điện . 
B. Bàn là điện . 
C. Bếp điện . 
D. Nồi cơm điện . 
Câu 9: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây :
A Làm nóng dây dẫn 
B Hút các vụn giấy 
C Làm quay kim nam châm 
D Làm tê liệt thần kinh .
 Câu 10: Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?	
 A .Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.	
 B. Tác dụng nhiệt .
 C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.	
 D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.
 Câu 11: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi 
A. mạch điện bị nối tắt giữa hai cực nguồn điện. 
B. mạch điện có dây dẫn ngắn. 
C. mạch điện không có cầu chì .
D. mạch điện dùng acquy để thắp sáng.
Câu 12: Việc làm không đảm bảo an toàn về điện là
A. sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
B. lắp rơle tự ngắt nối tiếp với các dụng cụ dùng điện.
C. ngắt cầu dao điện khi cần lắp đặt các thiết bị dùng điện.
D. sử dụng dây chì có tiết diện lớn để tránh bị đứt cầu chì.
TỰ LUẬN: 7Đ
Câu 1: (1đ) 
Có một vật đã nhiễm điện, làm thế nào để biết được nó nhiễm điện âm hay dương?
 Câu 2: (2đ) 
 Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ.
Câu 3: (1đ) 
Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này?
Câu 4: (3đ) 
Cho trước : nguồn điện (1 pin), 2 bóng đèn Đ1và Đ2 mắc nối tiếp, công tắc đóng, dây dẫn.
 Vẽ sơ đồ mạch điện trên ? (1điểm)
So sánh cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1và Đ2? (1 điểm)
Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là U1 = 2,3 V; hiệu điện thế trong mạch chính U = 4,8 V. Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2? (1điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII- NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi : Vật lý - LỚP 7
Nội dung
Điểm
TRẮC NGHIỆM
Câu 1:B 
Câu 2:A 
Câu 3:D 
Câu 4:B 
Câu 5:D 
Câu 6:A 
Câu 7:C 
Câu 8:A 
Câu 9:B 
Câu 10:B 
Câu 11:A 
Câu 12:D 
TỰ LUẬN
Câu 1: 
Theo quy ước thì thanh nhựa mang điện âm
Đưa thanh nhựa lại gần vật đó, nếu hút thanh nhựa thì vật nhiễm điện dương nếu đẩy thanh nhựa thì vật nhiễm điện âm
Câu 2. 
 + - K
 Sơ đồ mạch điện 
 Đ1 Đ2
X
X
VA
Câu 3: 
Cường độ dòng điện
Kí hiệu I, đơn vị Ampe(A)
Câu 4: 
Vẽ sơ đồ ĐÚNG:
Vì 2 bóng mắc nối tiếp nên I = I1 = I2
Ta có công thức tính Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp :
U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 4,8 – 2,3 = 2,5 V
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
1đ
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_vat_ly_7_HK_21617.docx