Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG THCS PHẠM MỆNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2016-2017
Môn: Sinh học; Lớp: 7
Thêi gian lµm bµi: 45 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
A. Bạch cầu.	 	 B. Hồng cầu.	
C. Tiểu cầu.	 	D. Cả A và C
Câu 2: Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người ?
A.Thủy tức 	B.Sứa 
C.San hô 	D.Hải quỳ 
Câu 3: Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:
A. Thân mềm có khoang áo 	
B. Thân mềm có tầng keo
C. Thân mềm có vỏ đá vôi 	
D. Thân mềm mất đối xứng 
Câu 4: Động vật có quá trình phát triển ấu trùng phải ký sinh trong ốc là:
A. Sán lá gan 	B. Giun đũa 
C. Giun kim .	D. Sán dây 
Câu 5: Đặc điểm cơ bản nhất để nhận biết động vật thuộc ngành chân khớp là.
A. Có hạch não phát triển 
B. Hệ tuần hoàn hở
C. Có lớp vỏ ki tin 
 	D. Các phần phụ phân đốt và khớp động 
Câu 6: Vây nào của cá làm nhiệm vụ giữ thằng bằng, rẽ phải, rẽ trái, bơi hướng lên trên, bơi hướng xuống dưới: 
Vây lưng, vây bụng.	B. Vây ngực, vây đuôi.
C. Vây ngực, vây bụng.	 	D. Vây lưng, vây đuôi. 
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu 1 (2,5điểm): Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?
Câu 2 (2,5điểm): Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu? Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành? 
Câu 3 (2điểm): Nêu vai trò của giun đốt trong tự nhiên và đối với đời sống con người?
------------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) 
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
C
A
D
C
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu
Đáp án
Điểm
1
- Đặc điểm chung của ngành thân mềm:
+ Thân mềm, không phân đốt
+ Có vỏ đá vôi
+ Khoang áo phát triển
+ Hệ tiêu hoá phân hoá
+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
- Cấu tạo ngoài của châu chấu: Cơ thể gồm 3 phần:
+ Đầu: Có râu, mắt kép, cơ quan miệng
+ Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh
+ Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có một đôi lỗ thở
- Ấu trùng phải lột xác nhiều lần vì lớp vỏ kitin cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể được.
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1 đ
3
Vai trò của giun đốt trong tự nhiên và đối với đời sống con người:
- Lîi Ých: 
+ Lµm thøc ¨n cho ng­êi: r­¬i... vµ cho ®éng vËt: giun ®Êt, giun ®á...
+ Lµm cho ®Êt t¬i xèp, tho¸ng khÝ, mµu mì: giun ®Êt...
+ Lµm thøc ¨n cho c¸: giun ®Êt, giun ®á
- T¸c h¹i: Hót m¸u ng­êi vµ ®éng vËt, g©y bÖnh: ®Øa, v¾t...
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Kiến thức
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình môn sinh học lớp 7 sau khi học sinh học xong chương I, II, III.
Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng tư duy, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa nội dung kiến thức đã học
Thái độ
- Nghiêm túc trong kiểm tra, tự lực trong làm bài.
Chuẩn bị
- G: Chuẩn bị đề, đáp án và thang điểm
- H: Ôn tập theo nội dung đã được học

Tài liệu đính kèm:

  • dockt sinh 7 hk1.doc