Đề kiểm tra giữa học kì I môn: Toán 7

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 921Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì I môn: Toán 7
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC Kè I
Mụn: Toỏn 7
Thời gian: 90 phỳt
A. Trắc nghiệm (2,5 điểm)
Cõu 1( 1,5 điểm): Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng:
 1. Kết quả làm trũn số 0,7125 đến chữ số thập phõn thứ ba là:
A. 0,7	 B. 0,713	 C. 0,71	 D. 0,712
 2. Kết quả nào sau đây là sai?
 A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q
 3. Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tỡm được giỏ trị của x là:
A. 	 B. 	 C. 20	 D. 2
Cõu 2 ( 1.0 điểm): Điền Đỳng (Đ), Sai (S) vào ụ trống tương ứng:
A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thỡ hai gúc đồng vị bằng nhau 
B. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuụng gúc với đoạn thẳng đú
C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a, cú ớt nhất một đường thẳng song song với a
D. Hai gúc bằng nhau thỡ đối đỉnh
B.Tự luận ( 7,5 điểm)
Cõu 1 .( 2 điểm).Tỡm x biết .
a) 	b) 	
c) ữ x-3,5ữ = 5,5	d) - 1 = 5 
Cõu 2 (2 điểm) Thực hiện phộp tớnh (tớnh nhanh nếu cú thể)
a) 	 	b) (-8,43 . 25 ). 0, 4
c) 7,5 : 	 	d)
Cõu 3 ( 2 điểm) Cho hỡnh vẽ sau :
Biết 	 
Tớnh gúc C1 , D3, D2 ?
Cõu 3.( 1.0 điểm): Cho tam giỏc ABC cú .Tia phõn giỏc của gúc BAC cắt BC ở D. Tớnh số đo của gúc 
Cõu 4( 0.5 điểm): Tìm n Z sao cho 2n - 3 n + 1

Tài liệu đính kèm:

  • docKhao_sat_chat_luong_giua_ki_I_Toan_7.doc