Kiểm tra Đại số 7 chương I, thời gian: 45 phút

docx 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1075Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Đại số 7 chương I, thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Đại số 7 chương I, thời gian: 45 phút
Họ & tên:.	KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I
Lớp:.	Thời gian: 45 phút
Đề bài
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 	b) 	c) 
Bài 2: (3 điểm) Tìm x, y biết:
a) 	b) và 	c) 
Bài 3: (3 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS trong thị xã có 320 học sinh. Sau khi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, số học sinh xếp thành 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4:5:7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.
Bài 4: (1 điểm) Chứng tỏ rằng: chia hết cho 71. 
Bài làm
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung
Điểm
Bài 1:
(3 điểm)
a) 
0,5
0,5
b) 
0,25
0,25
0,25
0,25
c) 
0,5
0,25
0,25
Bài 2: 
(3 điểm)
a) 
0,25
0,25
b) và 
Ta có: 
0,75
Do đó: 
0,25
0,25
c) 
0,25
* Trường hợp 1: 
0,25
0,25
* Trường hợp 2: 
0,25
0,25
Bài 3: 
Gọi x,y,z lẩn lượt là số học sinh loại giỏi, khá, trung bình của khối lớp 7
0,25
(3 điểm)
Ta có: và 
0,25
1,5
Do đó: 
0,25
0,25
0,25
Vậy: Số học sinh loại giỏi, khá, trung bình của khối lớp 7 lẩn lượt là 80, 100, 140 (HS)
0,25
Bài 4: 
Ta có: 
0,25
(1 điểm)
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_kiem_tra_dai_so_7_chuong_I.docx