Đề kiểm tra giữa HK I NH: 2015 - 2016 huyện Đất Đỏ môn: Toán - lớp 9

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa HK I NH: 2015 - 2016 huyện Đất Đỏ môn: Toán - lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa HK I NH: 2015 - 2016 huyện Đất Đỏ môn: Toán - lớp 9
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NH 2015 - 2016
 	 HUYỆN ĐẤT ĐỎ	MÔN : TOÁN - LỚP 9
	 	Thời gian làm bài:90 phút
Bài 1 (2 điểm): Biến đổi đơn giản các biểu thức sau
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	f) 
Bài 2 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính
a) 	b) 
c) 
Bài 3 (1,5 điểm): cho hàm số bậc nhất y = f(x) = ax – 2 (a ≠ 0)
a) Vẽ đồ thị của hàm số khi a = -2
	b) Với những giá trị nào của a thì đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm B(0; -2)
Bài 4 (3,5 điểm) 
Cho ABC vuông tại A có AB = 3cm; BC = 5cm. Kẻ AH BC tại H.
Tính độ dài các đoạn thẳng BH và AC.
Tính các tỉ số lượng giác của 
Tia phân giác của cắt cạnh BC tại D. Đường thẳng qua C và song song với AD cắt tia BA tại K. Tính độ dài các đoạn thẳng CK và AD.
Bài 5 (0,5 điểm): Cho số x thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 
 	 .........................................HẾT.......................................
Họ và tên học sinh:........................................Số BD:.....................
Chữ kí GT:............................
PHÒNG GD&ĐT
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
HƯỚNG DẪN CHẤM KT GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN 9
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
Câu
Nội dung
Số điểm
Câu 1 
(2,0 điểm)
a) 	
0,25
b) 
0,25
c) 
0,25
d) 
0,25
e) =
 = (vì )
0,25
0,25
f) 
 (do x < 2 nên ).
0,25
0,25
Câu 2 
(2,5 điểm)
a) 
 .
0,25
0,25
b) 
 . 
0,25x4
0,25
c) (với x > 0). 
0,5+0,25
Câu 3 
(1,5 điểm)
a) * Khi , ta có hàm số .
* Xác định đúng hai điểm mà đồ thị đi qua, chẳng hạn: điểm cắt trục tung của đồ thị: (0; -2); điểm cắt trục hoành của đồ thị: (-1; 0).
* Vẽ đúng đồ thị hàm số.
0,25
0,25x2
0,5
b) Khi x = 0 thì y = - 2 với mọi a. Vậy đồ thị hàm số luôn đi qua điểm B(0; -2) với mọi a.
0,25
Câu 4
(3,5 điểm)
* Vẽ hình đúng đến hết yêu cầu của bài (nếu HS chỉ vẽ đúng đến câu b thì chỉ đạt 0,25 điểm).
0,5
a) * Tam giác ABC vuông tại A và=> AB2 = BC. BH
* Suy ra BH = AB2: BC = 32 : 5 = 1,8 (cm)
* AC2= BC2 – AB2 (Định lý Pytago trong tam giác vuông ABC)
* Thay số và tính đúng AC = 4 (cm).
0,25
0,25
0,25
0,25
b) * ; ; 
 *; .
0,25x2
0,25x2
c) * (AD là phân giác của góc vuông BAC).
 * CK // AD => . Vậy .
 * Tam giác ACK vuông tại A có và AC = 4 cm => AK = 4cm và CK = cm.
 * Hai tam giác BAD và BKC đồng dạng => 
 => cm.
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 5 
(0,5 điểm)
* Với và, ta có
* Vì nên . Vậy GTNN của biểu thức đã cho là 2 (Dấu đẳng thức xảy ra khi x = 0).
0,25
0,25
* Mọi cách giải khác của HS nếu đúng vẫn được chấm tròn điểm./.
Hết...

Tài liệu đính kèm:

  • docDAT_DO_GHKI_T9_1516.doc