Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 3 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 06/11/2023 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 3 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 3 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng năm 2017
ĐỀ 3
Bài 1: (2.0 điểm) Cho hình vẽ bên,
cho biết AC//FD và 
Tính: , 
Bài 2: (2.0 điểm) Cho hình vẽ sau: 
Biết A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
Chứng minh rằng: a//b
Bài 3: (2.0 điểm) Cho hình vẽ bên.
Biết: và AB//DE
Tính 
Bài 4: (2.0 điểm) Cho hình vẽ sau.
Tính 
Bài 5: (2.0 điểm) Cho hai đường thẳng song song a và b bị cắt bởi đường thẳng c tại A và B. Gọi Ax và By là hai tia phân giác của một cặp góc so le trong. Chứng minh Ax//By.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 7 ĐỀ 3
Bài 1: (2.0 điểm) Cho hình vẽ bên,
cho biết AC//FD và . Tính: , 
 Giải.
Ta có và là 2 góc trong cùng phía, 
mà AC//FD + = 1800
 +1260 = 1800 = 540
so le trong với , mà AC//FD
 = = 1260.
Bài 2: (2.0 điểm) Cho hình vẽ sau: 
Biết A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
Chứng minh rằng: a//b
 Giải.
GT: A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
m
KL: a//b
Kẻ m // a qua O.
Tính được mOA = 300 
Suy ra mOB = 450 a // b
Bài 3: (2.0 điểm) Cho hình vẽ bên.
Biết: và AB//DE
Tính 
 Giải.
Kẻ tia Cx//AB như hình bên.
Ta có: và là 2 góc trong cùng phía 
 + = 1800 (vì Cx//AB) mà = 1460 = 340
Ta có: 
Thay số ta có: = 400
Ta có: AB//Cx và AB//DE Cx//DE
 + = 1800(2 góc trong cùng phía)
mà = 400 = 1400
Bài 4: (2.0 điểm) Cho hình vẽ sau. Tính 
 Giải.
Ta có: a c và b c a//b
a//b (2 góc đồng vị) (1)
Ta có: (2 góc kề bù)
mà (2)
Từ (1) và (2) 
Bài 5: (2.0 điểm) Cho hai đường thẳng song song a và b bị cắt bởi đường thẳng c tại A và B. Gọi Ax và By là hai tia phân giác của một cặp góc so le trong. Chứng minh Ax//By.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_7_de_3_nam_hoc_2017_20.doc