Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 - Mã đề T12 - 003

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 770Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 - Mã đề T12 - 003", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 - Mã đề T12 - 003
 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 Mã đề T12- 003
 Thời gian : 15’
Họ và tên:...................................................
Lớp:........
Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Để hai tam giác cân bằng nhau thì phải thêm điều kiện gì ?
Có hai cạnh đáy bằng nhau.
Có một cạnh bên bằng nhau.
Có cạnh đáy bằng nhau và góc ở đỉnh bằng nhau.
 D. Có một góc ở đáy bằng nhau và góc ở đỉnh bằng nhau
Câu 2: Cho tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 120. Mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
A. 60	B. 30	C. 40	D. Một kết quả khác
Câu 3: ABC vuông ở A, dựng AH BC tại H. Biết góc ABC = 65. Số đo của góc HAC là:
A. 25	B. 35	C. 65	D. Một kết quả khác
Câu 4: Cho ABC có B = C = 50. Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại M. Số đo của góc BAM là:
A. 130 	B. 40 	C. 30	D. Một kết quả khác
Câu 5 : Cho ABC có B = 60, C = 40. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Số đo của góc ADC là:
A. 100	B. 60	C.80	D. Một kết quả khác
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Hai tam giác có hai cạnh bằng nhau đôi một và một góc bằng nhau thì bằng nhau
Hai tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nhau và một góc nhọn bằng nhau thì bằng nhau.
Hai tam giác có một cạnh bằng nhau và hai góc bằng nhau thì bằng nhau.
Các phát biểu trên đều sai.
Câu 7: Cho ABC vuông tại A, AB = AC = 5cm. Dựng AH BC tại H. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. BC = 5cm.
B. AHB = AHC vì là hai tam giác vuông có một cạnh huyền bằng nhau và mọt cạnh góc vuông bằng nhau.
C. H là trung điểm của BC.
D. góc ABC = góc ACB = 45.
Đáp án và biểu điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Mã đề 001
A
C
D
A
B
C
B
Mã đề 002
C
C
A
B
A
C
D
Mã đề 003
C
A
C
B
A
D
A

Tài liệu đính kèm:

  • dockscl_mon_toan_79.doc