Kiểm tra viết chương I – Đại số 7 năm học 2015

doc 2 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 848Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra viết chương I – Đại số 7 năm học 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra viết chương I – Đại số 7 năm học 2015
Trường THCS
Họ và tên học sinh:
.
Lớp 7A..
Thứ ngày tháng năm 2015
KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
1. Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:
2. Khi thì giá trị của biểu thức là số nào?
3. Chỉ ra kết quả sai: Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức?
4. Phân số nào trong các phân số sau, viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
5. Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ?
6. Giá trị của biểu thức bằng:	
7. Kết quả của phép tính là:
	8. Số tự nhiên n mà là:
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Bài 01. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính (tính thuận tiện nếu được):
Bài 02. (1,0 điểm)
 Khơng sử dụng máy tính bỏ túi để tính trực tiếp hiệu, hãy sử dụng hợp lý các tính chất của lũy thừa để chứng minh chia hết cho 59.
.
Bài 03. (2,5 điễm) 
 Hai lớp 7A1 và 7A2 đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A1 và 7A2 là 0,8 và lớp 7A2 trồng nhiều hơn 7A1 là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.
.
Bài 04. (1,0 điểm) 
 Tìm x, y, z biết và 
.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_toan_dai_so_chuong_I_lop_7.doc