Đề thi Violimpic lớp 7 vòng 15

doc 7 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 931Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violimpic lớp 7 vòng 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violimpic lớp 7 vòng 15
LỚP 7 VÒNG 15
BÀI THI SỐ 1 
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Để thực hiện một công trình cần phải có 80 người và thực hiện trong 15 ngày. Muốn rút ngắn thời gian làm việc xuống còn 10 ngày thì chủ công trình phải tăng cường thêm bao nhiêu người? Biết rằng năng suất làm việc mỗi người là như nhau.
10 người
20 người
30 người
40 người
Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Để lát nền một căn phòng có diện tích , người ta phải dùng 600 viên gạch hoa hình vuông. Vậy để lát nền một căn phòng có diện tích thì phải dùng bao nhiêu viên gạch cùng loại trên?
800
900
1440
720
Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Khẳng định: “Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh” là:
Đúng
Sai
Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 3 và z tỉ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 5. Khi đó, z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là:
15
5,3
Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 số 2; 3; 4. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào?
2; 3; 4
3; 4; 6
6; 4; 3
4; 3; 6
Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Bốn đội máy cày làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 8 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 4 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Số máy cày của đội thứ ba nhiều hơn số máy cày của đội thứ nhất là 9 máy (các máy có cùng năng suất). Vậy, số máy của 4 đội lần lượt là:
9;12;18;6
9;12;24;12
6;12;18;9
12;18;6;9
Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Các đường vuông góc với CD vẽ từ A và E lần lượt cắt cạnh BC tại G và H. Gọi F là giao điểm của HE và AB. Hãy tìm kết luận sai trong các kết luận sau đây:
AB = AF
BG = GH = HC
BG = GH
Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho tam giác ABC. Các điểm D và M di động trên đoạn AB sao cho AD = BM. Qua D và M vẽ các đường thẳng song song với BC, cắt AC theo thứ tự tại E và N. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tổng DE + MN thay đổi và phụ thuộc vào vị trí các điểm D và M
Tổng DE + MN không đổi và bằng BC
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Ba số x; y; z thỏa mãn 2x=3y=4z và x+y+z=26. Khi đó x bằng:
13
12,5
13,4
12
Câu 10:Chọn đáp án đúng:
Biết rằng tổng của ba phân số tối giản bằng , các tử của chúng tỉ lệ nghịch với 20, 4, 5; các mẫu của chúng tỉ lệ thuận với 1, 3, 7. Ba phân số đó là:
; ; 
; ; 
; ; 
; ; 
Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn
BÀI THI SỐ 2 vong 15
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
16 công nhân hoàn thành công việc trong 10 ngày. Với năng suất như vậy thì 20 công nhân sẽ hoàn thành công việc đó trong ngày.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25 cm. Bánh xe nhỏ có bán kính 15 cm. Bánh xe lớn quay được 25 vòng trong 1 phút. Như vậy, trong 3 phút bánh xe nhỏ quay được vòng.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho góc xOy và một điểm A bất kì nằm bên trong góc đó. Trên tia OA lấy điểm K sao cho A là trung điểm của OK. Qua điểm K, vẽ KC // Ox (C thuộc Oy). Đường thẳng CA cắt Ox tại B. Khi đó, tỉ số bằng .
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì . Hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x bằng .
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác này các tam giác vuông cân ở A là ABE và ACF. Vẽ AH vuông góc với BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. Khi đó, tỉ số bằng .
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Người thứ nhất tiện được nhiều hơn người thứ hai 36 dụng cụ. Tổng số dụng cụ mà ba người tiện được là dụng cụ.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trong một hệ thống bánh xe răng cưa chuyển động khớp với nhau, ba bánh xe I, II, III có số răng theo thứ tự bằng 15, 10, 8 răng. Vận tốc quay của bánh xe III lớn hơn vận tốc quay của bánh xe I là 14 (vòng / phút). Vận tốc của các bánh xe II là (vòng/phút).
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho tam giác ABC và tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Từ D vẽ hai đường thẳng lần lượt song song với AC và AB, cắt AB ở E, cắt AC ở F. Khi đó, AE + AF DE + DF (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn
BÀI THI SỐ 2 vong 15
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
16 công nhân hoàn thành công việc trong 10 ngày. Với năng suất như vậy thì 20 công nhân sẽ hoàn thành công việc đó trong ngày.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25 cm. Bánh xe nhỏ có bán kính 15 cm. Bánh xe lớn quay được 25 vòng trong 1 phút. Như vậy, trong 3 phút bánh xe nhỏ quay được vòng.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho góc xOy và một điểm A bất kì nằm bên trong góc đó. Trên tia OA lấy điểm K sao cho A là trung điểm của OK. Qua điểm K, vẽ KC // Ox (C thuộc Oy). Đường thẳng CA cắt Ox tại B. Khi đó, tỉ số bằng .
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì . Hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x bằng .
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác này các tam giác vuông cân ở A là ABE và ACF. Vẽ AH vuông góc với BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. Khi đó, tỉ số bằng .
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Người thứ nhất tiện được nhiều hơn người thứ hai 36 dụng cụ. Tổng số dụng cụ mà ba người tiện được là dụng cụ.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trong một hệ thống bánh xe răng cưa chuyển động khớp với nhau, ba bánh xe I, II, III có số răng theo thứ tự bằng 15, 10, 8 răng. Vận tốc quay của bánh xe III lớn hơn vận tốc quay của bánh xe I là 14 (vòng / phút). Vận tốc của các bánh xe II là (vòng/phút).
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho tam giác ABC và tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Từ D vẽ hai đường thẳng lần lượt song song với AC và AB, cắt AB ở E, cắt AC ở F. Khi đó, AE + AF DE + DF (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn
BÀI THI SỐ 1 vong 15
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 2 và z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 5. Vậy z tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là:
3
10
Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Viết số 1748 dưới dạng tổng của hai số hạng biết rằng chúng tỉ lệ thuận với 5 và 14, ta có kết quả:
1748 = 460 + 1288
1748 = 480 + 1268
1748 = 500 + 1248
1748 = 440 + 1308
Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 3 và z tỉ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 5. Khi đó, z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là:
15
5,3
Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Để lát nền một căn phòng có diện tích , người ta phải dùng 600 viên gạch hoa hình vuông. Vậy để lát nền một căn phòng có diện tích thì phải dùng bao nhiêu viên gạch cùng loại trên?
800
900
1440
720
Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Gọi K là trung điểm của AC. Khi đó, ta có:
KB = KA
KD = KC
KB = KD
KM = KA
Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Cho tam giác ABC. Các điểm D và M di động trên đoạn AB sao cho AD = BM. Qua D và M vẽ các đường thẳng song song với BC, cắt AC theo thứ tự tại E và N. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tổng DE + MN thay đổi và phụ thuộc vào vị trí các điểm D và M
Tổng DE + MN không đổi và bằng BC
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Tổng DE + MN không đổi và bằng 
Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Viết số 15 dưới dạng tổng của ba số biết rằng ba số đó tỉ lệ thuận với ; và . Ba số đó là:
3,5; 4,6; 6,9
3,6; 4,8; 6,6
3,2; 4,9; 6,9
3,6; 4,5; 6,9
Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 100 m, chiều rộng 77m. Người ta dự định trồng 4 loại cây ăn trái nên chia khu vườn đó thành 4 phần tỉ lệ với 24;20;18;15. Diện tích các phần (đơn vị ) tương ứng là:
1800; 2400; 2200; 1300
2500; 2000; 1800; 1400
2400; 2000; 1800; 1500
2200; 2000; 1800; 1700
Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Ba số x; y; z thỏa mãn 2x=3y=4z và x+y+z=26. Khi đó x bằng:
13
12,5
13,4
12
Câu 10:Chọn đáp án đúng:
Biết rằng tổng của ba phân số bằng , các tử của chúng tỉ lệ với 3, 4, 5; các mẫu của chúng tỉ lệ với 5, 1, 2. Ba phân số đó là:
; ;
;; 
;; 
;; 
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho tam giác ABC. Gọi E, D lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho DM = DB. Trên tia đối của tia EC lấy điểm N sao cho EN = EC. Khi đó, ba điểm A, M, là ba điểm thẳng hàng (nhập tên điểm thích hợp vào ô trống).
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho góc xOy và một điểm A bất kì nằm bên trong góc đó. Trên tia OA lấy điểm K sao cho A là trung điểm của OK. Qua điểm K, vẽ KC // Ox (C thuộc Oy). Đường thẳng CA cắt Ox tại B. Khi đó, tỉ số bằng .
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nên họ đã hoàn thành công trình trong ngày (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trong một hệ thống bánh xe răng cưa chuyển động khớp với nhau, ba bánh xe I, II, III có số răng theo thứ tự bằng 15, 10, 8 răng. Vận tốc quay của bánh xe III lớn hơn vận tốc quay của bánh xe I là 14 (vòng / phút). Vận tốc của các bánh xe II là (vòng/phút).
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Người thứ nhất tiện được nhiều hơn người thứ hai 36 dụng cụ. Tổng số dụng cụ mà ba người tiện được là dụng cụ.
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho các số x-1, y-2, z+3 tỉ lệ với các số -2, 3, 5 và 2x-y+3z=31. Khi đó z =
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số lớn nhất trong ba số đó là .
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Khi đó, ta có BE + CD BC (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho góc xOy và một điểm A bất kì nằm bên trong góc đó. Trên tia OA lấy điểm K sao cho A là trung điểm của OK. Qua điểm K, vẽ KC // Ox (C thuộc Oy). Đường thẳng CA cắt Ox tại B. Khi đó, ta có OBCK (nhập kết quả so sánh thích hợp).
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho tam giác ABC và tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Từ D vẽ hai đường thẳng lần lượt song song với AC và AB, cắt AB ở E, cắt AC ở F. Khi đó, AE + AF DE + DF (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn

Tài liệu đính kèm:

  • docviolimpic lop 7 vong 15.doc