Kiểm tra 45 phút môn Hình học 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 898Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn Hình học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút môn Hình học 7
TRƯỜNG THCS 
Họ và tên :
Lớp : 7
 KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN :HÌNH HỌC 7
(Bài số 1)
Đề 1
Điểm
Lời phê của giáo viên
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1 : (2điểm) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp 
Câu
Đúng
Sai
1. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
2. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
3. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
4. Có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước .
Câu 2 : (2điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lý sau : 
“ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1 ( 3điểm)
Cho hình vẽ biết :
a) a và b có song song với nhau không ? Vì sao ?
b) Tính số đo góc .
Bài 2 (2điểm)
Cho hình vẽ biết :
Chứng minh : Ax // Cy
Bài 3: (1điểm) Cho trước điểm A nằm ngoài đường thẳng a và đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a . Bằng phương pháp phản chứng và tiên đề Ơclit hãy chứng minh rằng : qua điểm A chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng d/ vuông góc với đường thẳng d .
Bài làm
..
TRƯỜNG THCS 
Họ và tên :
Lớp : 7
 KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN :HÌNH HỌC 7
(Bài số 1)
Đề 2
Điểm
Lời phê của giáo viên
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1 : (2điểm) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp 
Câu
Đúng
Sai
1. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh .
2. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó .
3. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
4. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
Câu 2 : (2điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lý sau : 
“ Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1 ( 3điểm)
Cho hình vẽ biết :
n // m , 
a) Hai đường thẳng d và m có vuông góc
với nhau không ? Vì sao ?
b) Tính số đo góc .
Bài 2 (2điểm)
Cho hình vẽ biết :
Chứng minh : Da // Fb
Bài 3: (1điểm) Cho trước điểm A nằm ngoài đường thẳng a và đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a . Bằng phương pháp phản chứng và tiên đề Ơclit hãy chứng minh rằng : qua điểm A chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng d/ vuông góc với đường thẳng d .
Bài làm
..
..
HƯỚNG DẪN CHẤM HÌNH HỌC 7
BÀI SỐ 1
Đề 1
Đề 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : Mỗi câu đúng 0,5điểm 
1 –Đ ; 2 – S ; 3 –Đ; 4 –S 
Câu 2 : 
-Vẽ hình đúng 1 điểm 
- Ghi GT đúng 0,5 điểm
-Ghi KL đúng 0,5 điểm
II. TỰ LUẬN :
Bài 1 : 
a) Ta có : (gt) => MN ^ a
 (gt) => MN ^ b (0,5đ)
Nên a//b (0,5đ)
b) (1đ)
 (1đ)
Bài 2 : 
Qua B vẽ Bz // Ax
Suy ra ( 2 góc trong cùng phía) (1) (0,5đ)
Ta có ( vì Bz nằm giữa BA và BC (2)
 (gt) (3) (0,5đ)
Từ (1), (2) và (3) ta có : 
Mà và ở vị trí trong cùng phía 
Nên Bz // Cy (0,5đ)
Ta có Bz // Ax ( cách vẽ )
=> Ax//Cy(0,5đ )
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : Mỗi câu đúng 0,5điểm 
1 –Đ ; 2 – S ; 3 –Đ; 4 –S 
Câu 2 : 
-Vẽ hình đúng 1 điểm 
- Ghi GT đúng 0,5 điểm
-Ghi KL đúng 0,5 điểm
II. TỰ LUẬN :
Bài 1 : 
a) Ta có : (gt) => d ^ n
 m //n (0,5đ)
Nên d^m (0,5đ)
b) (1đ)
 (1đ)
Bài 2:
Qua E vẽ Ec // Da
Suy ra ( 2góc trong cùng phía )(1) (0,5đ)
Mà ( vì Ec nằm giữa ED và EF )(2)
Và (gt) (3) (0,5đ)
Từ (1), (2) và (3) ta có :
Mà và ở vị trí trong cùng phía 
Nên Ec // Eb (0,5đ)
Ta có Ec // Da (cách vẽ) 
=> Da //Fb (0,5đ)	
Bài 3 : Giả sử qua A vẽ được hai đường thẳng và cùng vuông góc với d.
 Ta có : ^d
 a ^ d
 => a//
 ^d
 a ^ d
 => a//
 Vậy qua A vừa có // a vừa có// a . Điều này trái với tiên đề Ơclit .
 Vậy qua A chỉ vẽ được một đường thẳng d/ ^ d

Tài liệu đính kèm:

  • docktra_hinh_7.doc