Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 7

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 954Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 7
MA TRẬN Đề 1:
Cấp độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TL
TL
Nội dung 1. Vai trò – Nhiệm vụ của trồng trọt
-Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản ngành của trồng trọt
Nêu được các vai trò của trồng trọt
Số câu: 2
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ: 12,5 %
Số câu: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 1
Số điểm: 1
Nội dung 2. Đất trồng
-Nêu được khái niệm đất trồng
-Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất
-Nêu được trị số pH của đất chua.
-Nêu được biện pháp cơ bản sử dụng đất hớp lí – mục đích của việc sử dụng mỗi biện pháp
-Nêu nguyên nhân làm độ phì nhiêu của đất giảm.
Số câu :5
Số điểm: 4,25
Tỉ lệ: 42,5%
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Nội dung 3. Phân bón
-Phân loại được phân bón thường dùng
- Phân biệt được bón thúc, bón lót
- Cách sử dụng phân bón và giải thích được cơ sở khoa học của việc sử dụng
-Cách bảo quản các loại phân bón phù hợp để giữ được chất lượng của phân
Giải thích cơ sở khoa học của việc ủ phân chuồng, phân bắc
Số câu: 4
Số điểm: 3,25
Tỉ lệ: 32,5%
Số câu: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Nội dung 4. Giống cây trồng
Nêu được phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
Nêu được vai trò của giống
Số câu: 2
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ: 12,5%
Số câu: 1
Số điểm: 0,25
Số câu: 1
Số điểm: 1
TS câu: 13
TS điểm:10 
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 8
Số điểm: 3,5
35%
Số câu: 3
Số điểm: 4,5
45%
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
15%
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
 5%
 Đề
I.TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1:Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau ( 1,5đ )
Câu1.1: Đất trồng là gì ?
 A Kho dự trữ thức ăn của cây
 B Do đá núi mũn ra, cây nào cũng sống được.
 C.Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng
 D.Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.
Câu 1.2: Đất chua là đất có độ pH bao nhiêu?:
 A. pH 7,5 
Câu 1. 3: Đất nào giữ nước tốt?	 
 A.Đất cát B. Đất sét C. Đất cát pha D.Đất thịt nặng
Câu 1.4: Nhiệm vụ của trồng trọt là:
 A.cung cấp thức ăn cho chăn nuôi 
 B.cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp làm giấy
 C.cung cấp nông sản xuất khẩu
 D.đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước
Câu 1.5: Trong các loại phân sau phân nào thuộc phân hoá học?
 A Phân xanh 	 B Phân vi lượng C.Phân chuồng D.Phân NPK
Câu 1.6: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?
 A. 1 B.2 C.3 D.4 
Câu 2: Chọn các từ và các cụm từ :Bón lót, bón thúc, phân lân, hòa tan, phân vi lượng, phân đạm, phân kali, phân vi sinh , hãy điền vào các chỗ trống sau trong các câu sau ( 1,5đ )
- Phân hữu cơ thường dùng để 
- ..và.có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễcây sử dụng được ngay nên dùng trong ..Đối với ..cần bón một lượng rất nhỏ.
II TỰ LUẬN (7đ )	
Câu 1:Trồng trọt có vai trò như thế nào đối với đời sống nhân dân và nền kinh tế ?(1đ)
Câu 2: Để đảm bảo chất lượng các loại phân hóa học, cần phải bảo quản như thế nào? (1đ)
Câu 3: Nêu các biện pháp sử dụng đất và mục đích của từng biện pháp (2đ)
Câu 4: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? (1đ)
Câu 5: Hiện nay độ phì nhiêu của đất ở nước ta bị giảm một cách nghiêm trọng nguyên nhân do đâu ? (1,5đ)
Câu 6: Đối với phân chuồng, phân bắc trước khi bón cho cây phải đem ủ cho hoai mục? Tại sao? (0,5đ)
	.	Hết
ĐÁP ÁN
 I.TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1.Mỗi câu đúng 0,25 đ
1
2
3
4
5
6
C
A
B
C,D
B,D
C
Câu 2: Mỗi cụm từ đúng 0,25đ
- Bón lót - Phân đạm, kali, hòa tan, bón thúc, phân vi lượng
II TỰ LUẬN (7đ )
Câu 1: mỗi ý đúng 0,25đ
- Cung cấp LTTP cho con người - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
- Cung cấp TĂ cho chăn nuôi - Cung cấp nông sản xuất khẩu.
Câu 2: Đối với phân hóa học cần thực hiện các biện pháp sau:
- Đựng trong chum, vại đậy kín hoặc gói bằng bao nilon ( 0,5đ )
- Để nơi cao ráo thoáng mát ( 0,25đ )
- Không để lẫn lộn các loại phân với nhau ( 0,25đ )
Câu 3: Mỗi ý đúng 0,5đ
- Thâm canh, tăng vụ: tăng số lượng nông sản 
- Không bỏ đất hoang: tăng diện tích đất trồng
- Chọn cây trồng phù hợp với đất: tăng năng suất cây trồng 
- Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo: để sớm cho thu hoạch
Câu 4: Mỗi ý đúng 0,25đ
 - Làm tăng năng suất cây trồng - Tăng chất lượng nông sản
 - Làm tăng vụ gieo trồng trong năm - Làm thay đổi cơ cấu cây trồng
Câu 5: Mỗi ý đúng 0,75 đ
 - Chăm bón không hợp lí
 - Chặt phá rừng bừa bãi gây ra xói mòn, rửa trôi
Câu 6: Vì để không gây ô nhiễm môi trường (0,5đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1_tiet.doc