Thi kiểm tra chất lượng học kỳ I môn : sinh học 7 (năm học: 2015 - 2016)

doc 3 trang Người đăng tranhong Lượt xem 623Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra chất lượng học kỳ I môn : sinh học 7 (năm học: 2015 - 2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra chất lượng học kỳ I môn : sinh học 7 (năm học: 2015 - 2016)
TRƯỜNG THCS HềA ĐễNG THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Họ và tờn: MễN : SINH HỌC 7 (Năm học :2015-2016)
Lớp : 7A Thời gian làm bài : 45 phỳt (khụng kể thời gian phỏt đề)
Đi ểm
Lời phờ của thầy cụ giỏo
..
ĐỀ BÀI
Caõu 1 (2ủiểm): 
Em hóy mụ tả vũng đời của giun đũa ở cơ thể người? Đưa ra biện phỏp phũng trỏnh bệnh giun đũa ở người?
Caõu 2 (2 ủiểm): 
a. Nờu đặc vai trũ thực tiễn của ngành thõn mềm?
b. Vỡ sao lại xếp mực bơi nhanh cựng ngành với ốc sờn bũ chậm chạp?
Caõu 3 (1.5ủiểm): 
Trỡnh bày đặc điểm chung của ngành chõn khớp? Trong đú thỡ đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phõn bố rộng rói của chỳng?
Caõu 4 (1.5 ủiểm): 
 Nhện cú mấy đụi phần phụ? Trong đú cú mấy đụi chõn bũ? Nờu tập tớnh thớch nghi với lối sống của nhện.?
Caõu 5 (3 ủiểm): 
Mụ tả cấu tạo ngoài của chõu chấu. Chõu chấu di chuyển bằng cỏch nào? Vỡ sao hệ tuần hoàn ở sõu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khớ phỏt triển?
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH 7.doc