Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia lần 2 năm học 2016 - 2017 - môn Toán 12

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 367Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia lần 2 năm học 2016 - 2017 - môn Toán 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia lần 2 năm học 2016 - 2017 - môn Toán 12
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
MÃ ĐỀ: 836
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA LẦN 2
 NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên:. Số báo danh:
Câu 1: Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 1 mét. Khi đó hình thang đã cho có diện tích lớn nhất bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho là ba số thực khác 0 thỏa mãn . Giá trị của biểu thức bằng?
A. 1	B. 3	C. 2	D. 0
Câu 3: Cho hình chóp có Tam giác ABC vuông cân tại B và Tính góc giữa SC và mặt phẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số trên bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tìm giá trị cực đại của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Tìm nghiệm của phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường . Tìm 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Số sản phẩm của một hãng đầu DVD sản xuất được trong 1 ngày là giá trị của hàm số: , trong đó m là số lượng nhân viên và n là số lượng lao động chính. Mỗi ngày hãng phải sản xuất được ít nhất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Biết rằng mỗi ngày hãng đó phải trả lương cho một nhân viên là 6 USD và cho một lao động chính là 24 USD. Tìm giá trị nhỏ nhất chi phí trong 1 ngày của hãng sản xuất này.
A. 1720 USD	B. 720 USD	C. 560 USD	D. 600 USD
Câu 11: Xét tích phân . Giá trị của bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hình lăng trụ đứng có và Gọi K, I lần lượt là trung điểm của cạnh Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho hình chóp có , tam giác ABC vuông cân tại B, và Gọi M là trung điểm cạnh SB. Tính thể tích khối chóp 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được thiết diện là tam giác vuông với cạnh huyền bằng . Tính thể tích của khối nón.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho hàm số thỏa mãn và . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho đồ thị của hai hàm số và cắt nhau tại nhiều điểm nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Biết Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 18: Cho hàm số xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng và , có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 19: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng 
B. Đồ thị hàm số (1) có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng và không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng và không có tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng 
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Tìm tọa độ điểm A là hình chiếu của M trên mặt phẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Đạo hàm của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm và . Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Tìm tất cả sao cho điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung.
A. 	B. 	C. Không tồn tại m.	D. 
Câu 26: Cho khối tứ diện ABCD có thể tích V và điểm M trên cạnh AB sao cho Tính thể tích của khối tứ diện 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A. B. C. D. 
Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba đường thẳng 
Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và cắt ba đường thẳng lần lượt tại sao cho H là trực tâm tam giác ABC.
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 30: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng về đường tiệm cận của đồ thị hàm số ?
A. Có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng.	 B. Có một tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.
C. Không có tiệm cận ngang và có một tiệm cận đứng. D. Không có tiệm cận.
Câu 31: Biết Giá trị của là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho và . Giá trị của bằng ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng Viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với 
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 34: Cho hình chóp có , và Gọi lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính bán kính mặt cầu đi qua các điểm 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Tính nguyên hàm .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho hình lập phương có cạnh bằng Tính thể tích khối chóp 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn và . Một hình nón có đỉnh O và có đáy là hình tròn . Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần. Gọi là thể tích của khối nón, là thể tích của phần còn lại. Tính tỉ số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình lập phương có cạnh bằng Tính thể tích khối chóp 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho ABCD là hình thang có hai cạnh đáy AB, CD và có góc C bằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để d có thể viết được dưới dạng chính tắc ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Cho hình hộp chữ nhật có Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Trong không gian , cho mặt cầu và mặt phẳng Tìm tất cả m để cắt theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính lớn nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Cho là hai số thực dương, khác 1. Đặt , tính theo m giá trị của 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48: Cho hàm số . Hỏi hàm số đã cho có thể có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 49: Cho là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. B. 	C. 	 D. 
Câu 50: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng và có thiết diện qua trục của nó là một hình vuông. Tính thể tích của khối trụ.
A. 	B. 	C. 	D. 
----------- HẾT ----------
Đáp án
made
cauhoi
dapan
836
1
D
836
2
D
836
3
A
836
4
A
836
5
D
836
6
B
836
7
D
836
8
B
836
9
B
836
10
B
836
11
C
836
12
C
836
13
C
836
14
A
836
15
C
836
16
D
836
17
D
836
18
B
836
19
D
836
20
C
836
21
B
836
22
C
836
23
C
836
24
D
836
25
B
836
26
A
836
27
D
836
28
A
836
29
A
836
30
A
836
31
C
836
32
B
836
33
D
836
34
B
836
35
A
836
36
C
836
37
A
836
38
D
836
39
D
836
40
A
836
41
A
836
42
C
836
43
C
836
44
C
836
45
B
836
46
C
836
47
A
836
48
B
836
49
D
836
50
B

Tài liệu đính kèm:

  • docfile_word_dan_de_THPTQG_tinh_VP.doc