Đề kiểm tra Toán 12 - Đề 1

docx 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Toán 12 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Toán 12 - Đề 1
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12
Đề 1 – Ngày 09 – 01 - 2017
Tính bằng: 	
Nguyên hàm của hàm số: y = sin3x.cosx là: 	
Nguyên hàm của hàm số: là: 	
Nguyên hàm của hàm số: y = là:	
Nguyên hàm của hàm số: y = sin5x.cos3x là:	
Tính bằng:	
Tính bằng:	
Tính bằng:	
Giả sử (với a,b là các số tự nhiên và ước chung lớn nhất cảu a,b bằng 1). Giá trị của a – b là: 	
Giá trị của là:	
Tích phân bằng:	
Tính tích phân	
Giá trị của tích phân là:	
Giả sử. Giá trị của K là:	
Giá trị của là:	
Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(1; 2;3) và có VTCP là:
Trong không gian Oxyz cho mp(Q): 5x-12z+3 = 0 và mặt cầu (S):.mp(P) song song với (Q) và tiếp xúc với (S) có PT là:
Trong không gian Oxyz, cho mp(P) :x+ y +z -1 =0 và đường thẳng d có phương trình: .Tìm giao điểm A của d và mp(P) ?	
Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(-2;0;1), B(4;2;5). PT mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB là:	
Trong không gian Oxyz mp(P) đi qua ba điểm A(-2;1;1), B(1;-1;0), C(0;2;-1) có PT là:
Góc giữa 2 đuờng thẳng là :	
Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:
Cho hình chóp cạnh đáy bằng vuông góc với đáy; mặt phẳng tạo với đáy một góc Thể tích khối chóp là: 	
Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với mặt đáy, thể tích khối chóp bằng , bằng: 	
Cho khối chóp S.ABC, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho , Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. Khi đó tỉ số là: 	
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại a và D; AD = CD = a ; AB = 2a,SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối chóp SABCD .
Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh . Gọi là trung điểm cạnh biết . Tính thể tích khối chóp biết tam giác đều?
Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a và SA vuông góc đáy ABCD và mặt bên (SCD) hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích hình chóp SA BCD.
Giao điểm của hai đường thẳng d : và d’ : là :
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh SA vuông góc với mặt đáy , biết AB=2a, SB=3a. Thể tích khối chóp S.ABC là V. Tỷ số có giá trị là.:

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_on_tap_thang_1.docx