Đề khảo sát chất lượng môn Toán Khối 4 - Tuần 6

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 58Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng môn Toán Khối 4 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng môn Toán Khối 4 - Tuần 6
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN – KHỐI 4
Tuần 6
Câu 1. 	Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:
98756 B. 98765 C. 89765 D. 12345
Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là:
A.12354 B.12345 C. 10234 D. 12003
 c) Số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là:
A. 102345 B. 100234 C. 123004 D.123467
 d) Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là:
A. 987564 B.987654 C. 987605 D. 980675
Câu 2. Đây là biểu đồ số áo dệt được của một đội sản xuất trong 4 tuần lễ:
 SỐ ÁO DỆT TRONG 4 TUẦN LỄ
Tuần lễ 1
Tuần lễ 2
Tuần lễ 3
Tuần lễ 4
260
290
340
370
Trả lời: 
Tuần lễ ....... làm được số áo nhiều nhất là ........ cái áo.
Tuần lễ ........ làm được số áo ít nhất là ......... cái áo.
Số áo của tuần lễ làm được nhiều nhất hơn số áo của tuần lễ làm được ít nhất là ......... cái áo.
Trong 4 tuần lễ đội đã dệt được ........ cái áo.
 Trung bình mỗi tuần lễ dệt ....... cái áo.
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. 
Tính hiệu của 908 070 và 65 432
908 070 b) 908 070 
 65 432 65 432
 842 638	 832 838
ĐÁP ÁN:
Câu 1: a.B b.C c.A d.B
Câu 2: a) 4; 370 b) 1; 260 c) 110 d) 1260 e) 315 
Câu 3: a) Đ b) S

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_mon_toan_khoi_4_tuan_6.doc