Đề khảo sát chất lượng đầu năm Sinh học lớp 7 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 412Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm Sinh học lớp 7 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm Sinh học lớp 7 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường
PHềNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2012 – 2013
Mụn: Sinh học 7
Thời gian làm bài: 45 phỳt
(Ngày khảo sỏt: 22/9/2012)
I. Phần trắc nghiệm khách quan
Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Trùng biến hình di chuyển nhờ:
A. Roi bơi B. Lông bơi 
C. Vây bơi D. Chân giả
Câu 2: Loài động vật nguyên sinh có hình thức sinh sản phân đôi và tiếp hợp là:
A. Trùng giày B. Trùng biến hình
C. Trùng sốt rét D. Trùng roi xanh
Câu 3 : Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên?
A. Trùng biến hình B. Trùng giày
C. Trùng kiết lị D. Trùng sốt rét
Câu 4 : Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
A. Bạch cầu B. Hồng cầu
C. Tiểu cầu D. Bạch cầu và tiểu cầu
Câu 5 : Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào?
A. Qua ăn uống B. Qua hô hấp
C. Qua máu D. Qua da
II. Phần tự luận.
Câu 1: Thế nào là hoa đơn tính, hoa lưỡng tính? Cho ví dụ.
Câu 2: Nêu đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh.
PHềNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
ĐẦU NĂM HỌC 2012 – 2013
Mụn: Sinh học 7
I. Phần trắc nghiệm khách quan: 5đ
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
D
A
C
B
C
II. Phần tự luận: 5đ
Câu 1: 3đ
- Hoa lưỡng tính là hoa có cả nhị và nhuỵ trên cùng một hoa
1đ
- Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhuỵ (hoa cái) trên hoa
1đ
- HS lấy 2 VD đúng
1đ
Câu 2: 2đ
- Cơ thể có kích thước hiển vi
0,5đ
- Cơ thể chỉ có 1 tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống.
0,5đ
- Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng.
0,5đ
- Chủ yếu sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể. Số ít sinh sản hữu tính
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docKSCL đầu năm 2012-2013 môn Sinh 7-Vĩnh Tường.doc