Giáo án Sinh học lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Thực hành mổ và quan sát giun đất (Tiết 1) - Năm học 2016-2017

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 310Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Thực hành mổ và quan sát giun đất (Tiết 1) - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Sinh học lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Thực hành mổ và quan sát giun đất (Tiết 1) - Năm học 2016-2017
Ngày soạn: 5/10/2016 
Ngày dạy: 8/10/2016
 TIẾT 15 BÀI 15: thực hành
 mổ và quan sát giun đất (TIẾT 1)
 I. mỤC TIấU
 1. Kiến thức :
 Nhận biết được dạng giun khoang, chỉ rõ cấu tạo ngoài: Đốt vòng tơ, đai sinh dục,cấu tạo trong; một số nội quan.
 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng mổ và quan sát ĐVKXS
 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập tự giác tích, kiên trì và hợp tác trong nhóm
 II. CHUẨN BỊ :
 1. GV :- Tranh câm hình 16.1 3 SGK 
 - 4 bộ đồ mổ; cồn loãng hoặc ête
 - 1 con giun đất sống
 2.HS: Mỗi nhóm 1 con giun đất to sống 
III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC: 
1.Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’) Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới (36')
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
PTNL
Hoạt động 1: Quan sát cấu tạo ngoài (20’)
- HS đọc phầnmục 1; quan sát hình 16.1c
? Trình bày phương pháp tiến hành xử lí mẫu Lớp nhận xét
- GV chốt lại cách tiến hành như SGK
- Yêu cầu các nhóm HS xử lí mẫuGV giúp HS ( nếu cần)
- GV yêu cầu các nhóm HS
+ Quan sát các đốt, vòng tơ
+ Quan sát phát hiện mặt lưng và mặt bụng
+ Tìm đai sinh dục
- HS thảo luận nhóm cho biết
? Làm thế nào để quan sát được vòng tơ, các đốt?
? Làm thế nào để quan sát phát nhận biết mặt lưng và mặt bụng?
? Tìm đai sinh dục, lỗ sinh dục dựa trên đặc điểm nào?
? điền chú thích vào hình 16.1?
- Gọi đại diện 1-3 nhóm phát biểu các nhóm khác nhận xé, bổ sung
- GV nhận xét đúng sai. chốt lại kiến thức đúng.
+ H 16.1a: 1- lỗ miệng: 2- đai sinh dục; 3- lỗ hậu môn
+ H16.1b : 4- đai sinh dục; 5- lỗ đực; 3- lỗ cái
+ H16.1c: 2 vòng tơ quanh đốt
Hoạt động 2: Cỏch mổ (16’)
- HS nghiên cứu 4 bước mổ giun
- Mỗi nhóm cử 1 HS tiến hành mổ giun
- GV theo dõ, hướng dẫn các nhóm HS
 (nếu có)
1. Cấu tạo ngoài: 
a. Xử lí mẫu:
Làm giun chết trong cồn loãng hoặc ête
b. Quan sát cấu tạo ngoài 
- Quan sát vòng tơ kéo giun trên giấy thấy lạo xạo
- Dựa vào màu sắc để xác định mặt lưng và mặt bụng (mặt lưng màu sẫm, mặt bụng màu trắng hơn)
- Đai sinh dục: phía đầu kích thước bằng 3 đốt, hơi thắt lại màu nhạt hơn
2. Cấu tạo trong
a. Cách mổ:
SGK 
Quan sỏt
Trỡnh bày
Thực hành, hoạt động nhúm, tư duy
Thực hành theo nhúm
4. Củng cố (4') - GV khắc sâu các kiến thức cơ bản của bài học
 - GV nhận xét giờ thực hành
5.Dặn dò: (1’)
 - Dọn vệ sinh lớp học, thu dọn, lau rửa dụng cụ thực hành
 -Chuẩn bị bài thực hành tiết 2

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_7_tiet_15.doc