Câu hỏi rung chuông vàng Khối 9 – Học kỳ II

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 09/06/2024 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi rung chuông vàng Khối 9 – Học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi rung chuông vàng Khối 9 – Học kỳ II
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG – KHỐI 9 – HK II
Đã sắp xếp từ dễ đến khó dần
Câu 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đồng biến khi nào?
Đáp án: Khi a và x cùng dấu
Câu 2: Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm cho trước:
A/ 1; 	B/2; 	C/ 3; 	 D/Vô số
Đáp án : Chọn D
Câu 3: Vật kính của máy ảnh là thấu kính gì?
Đáp án: Thấu kính hội tụ
Câu 4 : Phương trình ax + by = c (a0, b0) có bao nhiêu nghiệm?
Đáp án: Vô số nghiệm	
Câu 5: Hệ phương trình có :
A/ Một nghiệm duy nhất , 	B/ Hai nghiệm , 	
C/ Vô nghiệm , 	 D/ Vô số nghiệm
Đáp án : Chọn D (Vì hai đường thẳng này trùng nhau)
Câu 6: Mỗi tam giác có bao nhiêu đường tròn ngoại tiếp?
A/ 1; 	B/ 2; 	C/ 3 	D/ vô số
Đáp án: Chọn A
Câu 7: Mắt cận thị muốn nhìn rõ những vật ở xa phải :
A/Đeo kính hội tụ thích hợp; 
B/Đeo kính phân kỳ thích hợp; 
C/Điều tiết tối đa; 
D/Không cần phải điều tiết.
Đáp án : Chọn A
Câu 8: Độ dài đường tròn thay đổi thế nào nếu bán kính tăng 2 lần?
Đáp án: Độ dài đường tròn cũng tăng hai lần
Câu 9: Với điều kiện nào thì hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất?
Đáp án: Khi hệ số a > 0
Câu 10 : Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) và đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) cùng có đặc điểm gì?
Đáp án: Cùng đi qua gốc tọa độ
Câu 11: Phương trình 2x2 – x – 6 = 0 có bao nhiêu nghiệm?
Đáp án: Có hai nghiệm phân biệt – Vì a, c trái dấu
Câu 12: Hai số nào có tổng bằng 9 và tích bằng 14?
Đáp án : Hai số đó là 2 và 7
Câu 13: Trong các hình sau hình nào nội tiếp được đường tròn:
 A/ Hình thoi , B/hình thang vuông, C/ hình bình hành, D/hình thang cân
 Đáp án: Hình thang cân
Câu 14: Khi nào phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm đối nhau?
Đáp án: Phương trình khuyết b và a,c trái dấu
Câu hỏi dành cho khán giả:
Câu 1: Hai số có ước chung lớn nhất là 1 được gọi là gì ?
	Đáp án : Hai số nguyên tố cùng nhau
Câu 2: Lắp mạch điện đèn cầu thang ta có thể dùng:
2 công tắc hai cực.
2 công tắc ba cực.
1 công tắc hai cực, và 1 công tắc ba cực.
1 công tắc ba cực.
Đáp án: Chọn B
Câu 3: Tích của 11 số nguyên tố đầu tiên có chữ số tận cùng bằng chữ số nào?
Đáp án: Chữ số 0
Câu 4: Trực tâm của tam giác vuông là điểm nào của tam giác?
Đáp án: Đỉnh góc vuông
Câu 5: 100m2 còn gọi là gì?
	(Trả lời : 1 are )
Câu 6: Số 64 là tổng của bao nhiêu số lẻ liên tiếp viết từ số 1?
Đáp án: 8 (Vì 64 = 82 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15)
Câu 6: Mỗi đường tròn có bao nhiêu tam giác nội tiếp?
A.Một; 	B/Hai; 	C/Không có; 	D/Vô số
Đáp án : Có vô số tam giác nội tiếp nó - Chọn D
Câu 7: Trên cùng một đường dây dẫn tải điện nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp 4 lần thì công suất nhiệt hao phí trên đường dây sẽ :
A/Tăng 4 lần, 	B/Giản 4 lần; 	C/Tăng 2 lần; 	D/Giảm 2 lần.
Đáp án: Chọn B
Câu 8 : Từ các số 2, 3, 7, 8 có thể thành lập bao nhiêu số chính phương có ba chữ số? 
Đáp án : Không có số nào. Giải thích: Vì các số chính phương không có tận cùng bằng một trong các số trên.
Câu 9: Có bao nhiêu đường tròn tiếp xúc với tất cả các đường thẳng chứa các cạnh của một tam giác:
Đáp án : Có 4 đường tròn ( vì có một đường tròn nội tiếp và ba đường tròn bàng tiếp có tính chất này)
Câu 10: Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là
A. 1/5 giây 
B, 1/15 giây
C. 1/25 giây.
D 1/35 giây.
Đáp án: B. 1/15 giây
Câu 11: Vị trí tương đối của hai đường tròn như thế nào thì có tiếp tuyến chung nhiều nhất?
A/Cắt nhau, 	B/ Tiếp xúc nhau ; 	C/ Ở ngoài nhau; 
D/Đường tròn lớn đựng đường tròn nhỏ
Đáp án : Chọn C (có 4 tiếp tuyến chung- 2 tiếp tuyến chung ngoài và hai tiếp tuyến chung trong)
Câu 12: Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều có cạnh là 4cm thì có bán kính bằng bao nhiêu?
A/ ;	 B/ ; 	C/ ; 	D/
Đáp án: Chọn D (vì tam giác đều nội tiếp có cạnh là a thì đường trung tuyến là và Trọng tâm tam giác cách đỉnh bằng 2/3 đường trung tuyến đi qua đỉnh đó)

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_rung_chuong_vang_khoi_9_hoc_ky_ii.doc