2 Đề kiểm tra định kỳ số 6 môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lương Thế Vinh

doc 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 11/11/2023 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra định kỳ số 6 môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lương Thế Vinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Đề kiểm tra định kỳ số 6 môn Đại số Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Lương Thế Vinh
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề:
Đơn thức
Phần hệ số và biến
Nắm vững cách nhân 2 đơn thức.
Nhân 2 đơn thức.
Số câu hỏi:
Số điểm:
Tỷ lệ:
2
1
10%
2
1.5 
15%
4
2.5
25%
Chủ đề:
Đơn thức đồng dạng
Thu gọn đơn thức
Số câu hỏi:
Số điểm:
Tỷ lệ:
2
2
10%
2
2 
20%
Chủ đề:
Đa thức và đa thức 1 biến
Tính giá trị của đa thức
 Biết thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng (giảm) dần của biến. 
Số câu hỏi:
Số điểm:
Tỷ lệ:
1
1 
 10%
3
3.5 
 10%
4
4.5
 45%
Chủ đề:
Nghiệm của đa thức 1 biến
Biết tìm nghiệm của đa thức.
Chứng tỏ đa thức không có nghiệm
Số câu hỏi:
Số điểm:
Tỷ lệ:
1
0.25 
 0.25%
1
0.75 
 0.75%
2
1 
 10%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỷ lệ:
2
1
10%
3
2.5
60%
6
 5.75
20%
1
0.75
20%
12
10.0
100%
PHÒNG GD-ĐT KRÔNG ANA
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
Họ và tên :.........................................
Lớp: 7A.......
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 6
Năm học 2016 - 2017
Môn: TOÁN 7(ĐS) (Tiết PPCT: 66)
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Lời phê của thấy - cô giáo
ĐỀ I
Câu 1 (2,5 đ): Thu gọn đơn thức và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức thu gọn đó:
a) 	; b) 
Câu 2 (2,5 đ): Cho đa thức 
Thu gọn, tìm bậc của đa thức A.
Tính giá trị của đa thức A tại x = 1 ; y = 2
 Câu 3 (4,0 đ): Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính A(x) + B(x); A(x) – B (x)
Câu 4 (1,0 đ): 	Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 5x 10 và Q(x) = 2016x2 + 2017
BÀI LÀM:
PHÒNG GD-ĐT KRÔNG ANA
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
Họ và tên :.........................................
Lớp: 7A.......
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 6
Năm học 2016 - 2017
Môn: TOÁN 7(ĐS) (Tiết PPCT: 66)
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Lời phê của thấy - cô giáo
ĐỀ II
Câu 1 (2,5 đ): Thu gọn đơn thức và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức thu gọn đó:
a) 	; b) 
Câu 2 (2,5 đ): Cho đa thức 
Thu gọn, tìm bậc của đa thức B.
Tính giá trị của đa thức B tại x = 1 ; y = 2
 Câu 3 (4,0 đ): Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính M(x) + N(x); M(x) – N(x)
Câu 4 (1,0 đ): 	Tìm nghiệm của đa thức K(x) = 4x 8 và H(x) = 2017x2 + 2018
BÀI LÀM:
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: Đại số 7 - Đề số: I
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
(2.5điểm)
Câu 1 (2,5 đ): Thu gọn đơn thức và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức thu gọn đó:
a) 	
b) 
Chỉ được phần hệ số : 
 Phần biến : 
Chỉ được phần hệ số : 
 Phần biến : 
0.75 điểm
0.75 điểm
0.25điểm
0.25điểm

0.25điểm
0.25điểm
2
(2.5điểm)
Câu 2 (2,5 đ): Cho đa thức 
a) Thu gọn: A =; 
 bậc của đa thức A là 6
b) Thay x = 1 ; y = 2 vào A ta được A = - ( -1)224 – 7.2 = -30 
0.75điểm
0.75điểm
1điểm
3
(4điểm)
Câu 3 (4,0 đ): Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính A(x) + B(x) = 
 A(x) – B (x) 
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
4
(1điểm)
Câu 4 (1,0 đ): 	Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 5x 10 
 và Q(x) = 2016x2 + 2017
P(x) = 5x 10 = 0 x = 2 
Q(x) = 2016x2 + 2017
Ta thấy 2016x2 0 với mọi x R
 2017 > 0
Do đó 2016x2 + 2017 0 với mọi x R . Vậy đa thức Q(x) không có nghiệm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: Đại số 7 - Đề số: II
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
(2.5điểm)
Câu 1 (2,5 đ): Thu gọn đơn thức và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức thu gọn đó:
a) 	; 
b) 
Chỉ được phần hệ số : 
 Phần biến : 
Chỉ được phần hệ số : 
 Phần biến : 
0.75 điểm
0.75 điểm
0.25điểm
0.25điểm
0.25điểm
0.25điểm
2
(2.5điểm)
Câu 2 (2,5 đ): Cho đa thức 
a) Thu gọn: B =; 
 bậc của đa thức A là 6
b) Thay x = 1 ; y = 2 vào B ta được B = - ( -1)224 – 7.2 = -30
0.75điểm
0.75điểm
1điểm
3
(4điểm)
Câu 3 (4,0 đ): Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính M(x) + N(x) = 
 M(x) – N(x) 
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
4
(1điểm)
Câu 4 (1,0 đ): 	Tìm nghiệm của đa thức K(x) = 4x 8 
 và H(x) = 2017x2 + 2018
K(x) = 4x 8 = 0 x = 2 
H(x) = 2017x2 + 2018
Ta thấy 2017x2 0 với mọi x R
 2018 > 0
Do đó 2017x2 + 2018 0 với mọi x R . Vậy đa thức H(x) không có nghiệm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_kiem_tra_dinh_ky_so_6_mon_dai_so_lop_7_nam_hoc_2016_201.doc