Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2015-2016 môn: địa lí

doc 2 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 692Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2015-2016 môn: địa lí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2015-2016 môn: địa lí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
 GIA LAI	 LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016
	 Môn: Địa lí - Bảng B
 ĐỀ CHÍNH THỨC	 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)	 	 Ngày thi: 13/11/2015
 (Đề này gồm 02 trang và 07 câu)	
Câu 1. (3,0 điểm) 
a) Tại sao có hiện tượng ngày, đêm và sự luân phiên ngày, đêm trên Trái Đất? 
b) Khu vực nào trên Trái Đất không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Tại sao?
	c) Tại sao ở bờ các đại dương nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều, nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì mưa ít?
Câu 2. (2,0 điểm)
a) Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.
b) Tại sao thị trường thế giới luôn biến động?
Câu 3. (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Trình bày sự khác nhau cơ bản về địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc nước ta.
b) Giải thích tại sao cùng là gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta nhưng nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, còn nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm?
Câu 4. (3,0 điểm) 
a) Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Đông – Tây được biểu hiện như thế nào qua các thành phần tự nhiên của nước ta?
b) Giải thích tại sao cùng một đai nhiệt đới gió mùa nhưng ở phần lãnh thổ phía Bắc lại có độ cao thấp hơn phần lãnh thổ phía Nam?
Câu 5. (3,0 điểm) 
a) Cho bảng số liệu về diện tích và dân số theo vùng ở nước ta, năm 2012.
Vùng
Diện tích (km2)
Dân số (nghìn người)
Cả nước
330951,1
88772,9
Trung du và miền núi phía Bắc Bộ
95272,3
11400,2
Đồng bằng sông Hồng
21050,9
20236.7
Bắc Trung Bộ
51459,2
10189,6
Duyên hải Nam Trung Bộ 
44376,8
8984,0
Tây Nguyên
54641,1
5379,6
Đông Nam Bộ
23598,0
15192,3
Đồng bằng sông Cửu Long 
40553,1
17390,5
	 Nguồn:
	 - Tính mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng năm 2012.
	 - Hãy nhận xét và giải thích tình hình phân bố dân cư của nước ta. 
	 b) Việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề có ý nghĩa như thế nào đến vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?
Câu 6. (3,0 điểm) 
a) Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến là một phương hướng trong chiến lược phát triển nông nghiệp ở nước ta?
b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày tình hình phát triển ngành du lịch của nước ta giai đoạn 1995 - 2007.
Câu 7. (3,0 điểm) 
a) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
b) Nêu các biện pháp khai thác hợp lý nguồn thuỷ năng của vùng Tây Nguyên.
------------------------------------Hết----------------------------------
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam khi làm bài.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HSG_GIA_LAI.doc