Đề thi học sinh giỏi lớp 8 – Môn vật lý thời gian làm bài: 150 phút năm học 2011 - 2012

doc 63 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 05/05/2016 Lượt xem 948Lượt tải 17 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi học sinh giỏi lớp 8 – Môn vật lý thời gian làm bài: 150 phút năm học 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi lớp 8 – Môn vật lý thời gian làm bài: 150 phút năm học 2011 - 2012
Phòng GD& ĐT Thanh chương 
Trường THCS Phong Thịnh
ĐỀ THI HSG LỚP 8 – MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút
Năm học 2011 - 2012
( Đề thi gồm 5 bài trên 1 trang)
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Công Trứ
Người ra đề: Hà Duy Chung
Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 4. ( 4,5 điểm ) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Bài 5: ( 4,5 điểm ) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Vật lý.
( đáp án gồm 4 trang)
STT
ĐIỂM CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Bài 1
( 4 điểm ) 
Giải:
Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học
Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.
Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.
Đổi:
6 phút = 0,1h;
12 phút = 0,2h.
Khi 2 xe đi ngược chiều.
Quãng đường mà xe 1 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có ) (1a)
Quãng đường mà xe 2 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có )(2a)
Theo đề bài ta có s1 + s2 =6 (3a)
Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 
0,1v1 + 0.1v2 = 6 ó v1 + v2 =60. (4a)
 Khi 2 xe đi cùng chiều.
Quãng đường mà xe 1 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có (1b)
Quãng đường mà xe 2 đi được là:
ADCT: 
thay số ta có )(2b)
Theo đề bài ta có (3b)
Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: ó. (4b)
Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.
Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình (I)
Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h
Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.
Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình (II)
 Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
0.25điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0. 25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0. 25 điểm
0. 5 điểm
0.25 điểm
0. 5 điểm
0.25 điểm
Bài 2
( 4 điểm ) 
18 cm
.
1
2
Hình vẽ
 Tóm tắt
.
Dầu
h
B
A
Nước
Đổi
18 cm = 0,18 m
Giải
+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình
 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.
+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:
PA = PB
 Hay dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)
 8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h) 
 1440 = 1800 - 10000.h 
 10000.h = 360
. h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm)
 Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là : 3,6 cm.
0.25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 3
( 3 điểm ) 
+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện. 
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
 1 điểm
1 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
Bài 4
( 4,5 điểm ) 
.
Hình vẽ
a/ + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 
 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 
 + Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J 
 + Nối S, I, J, S và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 
b/ Ta phải tính góc ISR.
 Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K 
 Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J và có góc O = 600 Do đó góc còn lại IKJ = 1200
 Suy ra: Trong JKI có : I1 + J1 = 600 
Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2 ; J1 = J2 
 Từ đó: => I1 + I2 + J1 + J2 = 1200
Xét SJI có tổng 2 góc : I + J = 1200 => IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200 ( Do kề bù với ISJ )
1 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Bài 5
( 4,5 điểm ) 
Giải: Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:
	D1. V1 = D2. V2 hay 
Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:
(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB
Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;
 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10
Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1 (1)
 Tương tự cho lần thứ hai ta có;
(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB
Þ P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10
Þ m2= (3D3- D4).V1 	 (2)
 Lập tỉ số Þ m1.(3D3 – D4) = m2.(3D4 – D3)
 Þ ( 3.m1 + m2). D3 = ( 3.m2 + m1). D4 
Þ = 1,256
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
ĐỀ THI HSG LỚP 8 – MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút
Năm học 2011 - 2012
( Đề thi gồm 5 bài trên 1 trang)
Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 4. ( 4,5 điểm ) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Bài 5: ( 4,5 điểm ) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Vật lý.
( đáp án gồm 4 trang)
STT
ĐIỂM CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Bài 1
( 4 điểm ) 
Giải:
Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học
Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.
Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.
Đổi:
6 phút = 0,1h;
12 phút = 0,2h.
Khi 2 xe đi ngược chiều.
Quãng đường mà xe 1 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có ) (1a)
Quãng đường mà xe 2 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có )(2a)
Theo đề bài ta có s1 + s2 =6 (3a)
Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 
0,1v1 + 0.1v2 = 6 ó v1 + v2 =60. (4a)
 Khi 2 xe đi cùng chiều.
Quãng đường mà xe 1 đi được là:
ADCT: 
 thay số ta có (1b)
Quãng đường mà xe 2 đi được là:
ADCT: 
thay số ta có )(2b)
Theo đề bài ta có (3b)
Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: ó. (4b)
Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.
Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình (I)
Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h
Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.
Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình (II)
 Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
0.25điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0. 25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
0. 25 điểm
0. 5 điểm
0.25 điểm
0. 5 điểm
0.25 điểm
Bài 2
( 4 điểm ) 
18 cm
.
1
2
Hình vẽ
 Tóm tắt
.
Dầu
h
B
A
Nước
Đổi
18 cm = 0,18 m
Giải
+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình
 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.
+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:
PA = PB
 Hay dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)
 8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h) 
 1440 = 1800 - 10000.h 
 10000.h = 360
. h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm)
 Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là : 3,6 cm.
0.25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 3
( 3 điểm ) 
+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện. 
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
 1 điểm
1 điểm
0, 5 điểm
0, 5 điểm
Bài 4
( 4,5 điểm ) 
.
Hình vẽ
a/ + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 
 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 
 + Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J 
 + Nối S, I, J, S và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 
b/ Ta phải tính góc ISR.
 Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K 
 Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J và có góc O = 600 Do đó góc còn lại IKJ = 1200
 Suy ra: Trong JKI có : I1 + J1 = 600 
Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2 ; J1 = J2 
 Từ đó: => I1 + I2 + J1 + J2 = 1200
Xét SJI có tổng 2 góc : I + J = 1200 => IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200 ( Do kề bù với ISJ )
1 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Bài 5
( 4,5 điểm ) 
Giải: Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:
	D1. V1 = D2. V2 hay 
Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:
(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB
Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;
 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10
Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1 (1)
 Tương tự cho lần thứ hai ta có;
(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB
Þ P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10
Þ m2= (3D3- D4).V1 	 (2)
 Lập tỉ số Þ m1.(3D3 – D4) = m2.(3D4 – D3)
 Þ ( 3.m1 + m2). D3 = ( 3.m2 + m1). D4 
Þ = 1,256
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
 §Ò Sè 1
 Bµi 1: (5®) 
Lóc 7h mét ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi theo mét ng­êi ®i bé c¸ch anh ta 10 km. c¶ hai chuyÓn ®éng ®Òu víi c¸c vËn tèc 12 km/h vµ 4 km/h
T×m vÞ trÝ vµ thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng­êi ®i bé
Bµi 2: (5®)
Mét toµ nhµ cao 10 tÇng mçi tÇng cao 3,4m, cã mét thang m¸y chë tèi ®a ®­îc 20 ng­êi, mçi ng­êi cã khèi l­îng trung b×nh 50 kg. Mçi chuyÕn lªn tÇng 10 nÕu kh«ng dõng ë c¸c tÇng kh¸c mÊt mét phót.
a. C«ng suÊt tèi thiÓu cña ®éng c¬ thang m¸y ph¶i lµ bao nhiªu?
b. §Ó ®¶m b¶o an toµn, ng­êi ta dïng mét ®éng c¬ cã c«ng suÊt gÊp ®«i møc tèi thiÓu trªn. BiÕt r»ng gi¸ 1 kw ®iÖn lµ 750 ®ång. Hái chi phÝ mçi lÇn lªn thang m¸y lµ bao nhiªu?
Bµi 3: (6®)
Ng­êi kª mét tÊm v¸n ®Ó kÐo mét c¸i hßm cã träng l­îng 600N lªn mét chiÕc xe t¶i. sµn xe cao 0,8m, tÊm v¸n dµi 2,5 m, lùc kÐo b»ng 300N.
a. TÝnh lùc ma s¸t gi÷a ®¸y hßm vµ mÆt v¸n?
b. TÝnh hiÖu suÊt cña mÆt ph¼ng nghiªng ?
Bµi 4: (4®)
Mét ®éng c¬ c«ng suÊt 20 kw. TÝnh l­îng x¨ng tiªu thô trong 1h. BiÕt hiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ 30% vµ n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña x¨ng lµ 46.106 J/kg.
 ®¸p ¸n 1
 S1
Bµi 1: (5®) V1 V2 S2
 A S = 10 km B C (0,5®)
Gäi s1 lµ qu·ng ®­êng ng­êi ®i xe ®¹p ®i ®­îc:
S1 = v1.t (víi v1 = 12 km/h) (0,5®)
Gäi s2 lµ qu·ng ®­êng ng­êi ®i bé ®i ®­îc:
S2 = v2.t (víi v2 = 4km/h) (0,5®)
Khi ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng­êi ®i bé:
S1 = s2 + s (0,5®)
hay v1t = s + v2t (0,5®)
=> (v1 - v2)t = s => t = (0,5®)
thay sè: t = = 1,25 (h) (0,5®)
V× xe ®¹p khëi hµnh lóc 7h nªn thêi ®iÓm gÆp nhau lµ:
t = 7 + 1,25 = 8,25 h (0,5®)
hay t = 8h15’
vÞ trÝ gÆp nhau c¸ch A mét kho¶ng:
AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1®) 
Bµi 2: (5®)
a. (3®) §Ó lªn cao ®Õn tÇng 14, thang m¸y ph¶i v­ît qua 9 tÇng. VËy ph¶i lªn cao:
h = 3,4.9 = 30,6 m (0,5®)
Khèi l­îng cña 20 ng­êi lµ: m = 50.20 = 1000 kg (0,5®)
Träng l­îng cña 20 ng­êi lµ: p = 10m = 10 000 N
VËy c«ng ph¶i tiªu tèn cho mçi lÇn thang lªn tèi thiÓu lµ:
A = P.h = 10 000. 30,6 J = 306 000 J (1®)
C«ng tèi thiÓu cña ®éng c¬ kÐo thang lªn lµ:
P = w = 5,1 kw (1®)
b. (2®) C«ng suÊt thùc hiÖn cña ®éng c¬:
P’ = 2P = 10200w = 10,2kw
VËy chi phÝ cho mét lÇn thang lªn lµ:
T = (®ång)
Bµi 3: (6®) 
a. (3®) NÕu kh«ng cã ma s¸t l h
 th× lùc kÐo hßm sÏ lµ F’: (0,5®) 
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn c«ng ta ®­îc: (0,5®) 
F’.l = P.h (0,5®) 
=> F’ = (0,5®)
VËy lùc ma s¸t gi÷a ®¸y hßm vµ mÆt v¸n: 
Fms = F – F’ (0,5®)
 = 300 – 192 = 108 N (0,5®)
b. (3®) ¸p dông c«ng thøc hiÖu suÊt:
H = (0,5®)
Mµ A0 = P.h (0,5®)
Vµ A = F.l (0,5®)
=> H = (0,5®)
Thay sè vµo ta cã: H = (0,5®)
VËy hiÖu suÊt cña mÆt ph¼ng nghiªng lµ 64% (0,5®)
Bµi 4: (4®)
NhiÖt l­îng toµn phÇn do x¨ng bÞ ®èt ch¸y to¶ ra:
Q = m.q = 16.106 m (1®)
C«ng cÇn thiÕt cña ®éng c¬:
A = P.t = 20000.3600 = 72 000 000J = 72.106 J (1®)
HiÖu suÊt cña ®éng c¬:
H = (0,5®)
Thay sè vµo ta ®­îc:
30% = (0,5®)
=> m = kg
VËy l­îng x¨ng tiªu thô lµ 5,2 kg
 L­u ý: 
- vÏ h×nh ®óng: 0,5®
- ViÕt ®óng c«ng thøc: 0,5®
- Thay sè vµ ra kÕt qu¶ ®óng: 0,5®
- KÕt luËn: 0,5®
§Ò sè 2
C©u 1: (3 ®iÓm) Khi cä s¸t mét thanh ®ång, hoÆc mét thanh s¾t vµo mét miÕng len råi ®­a l¹i gÇn c¸c mÈu giÊy vôn th× ta thÊy c¸c mÈu giÊy vôn kh«ng bÞ hót. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng kim lo¹i kh«ng bÞ nhiÔm ®iÖn do cä s¸t kh«ng ? V× sao ?
C©u 2. (3 ®iÓm) §Æt mét bao g¹o khèi l­îng 50kg lªn mét c¸i ghÕ bèn ch©n cã khèi l­îng 4kg. DiÖn tÝch tiÕp xóc víi mÆt ®Êt cña mçi ch©n ghÕ lµ 8cm2. TÝnh ¸p suÊt c¸c ch©n ghÕ t¸c dông lªn mÆt ®Êt.
C©u 3. (5 ®iÓm) Hai g­¬ng ph¼ng G1, G2 quay mÆt ph¶n x¹ vµo nhau vµ t¹o víi nhau mét gãc 600. Mét ®iÓm S n»m trong kho¶ng hai g­¬ng.
 a. H·y nªu c¸ch vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng ph¸t ra tõ S ph¶n x¹ lÇn l­ît qua G1, G2 råi quay trë l¹i S.
 b. TÝnh gãc t¹o bëi tia tíi xuÊt ph¸t tõ S vµ tia ph¶n x¹ ®i qua S .
Bµi 4. (5 ®iÓm) 
Lóc 7 giê, hai « t« cïng khëi hµnh tõ 2 ®Þa ®iÓm A, B c¸ch nhau 180km vµ ®i ng­îc chiÒu nhau. VËn tèc cña xe ®i tõ A ®Õn B lµ 40km/h, vËn tèc cña xe ®i tõ B ®Õn A lµ 32km/h. 
a. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 xe vµo lóc 8 giê.
b. §Õn mÊy giê th× 2 xe gÆp nhau, vÞ trÝ hai xe lóc gÆp nhau c¸ch A bao nhiªu km?
C©u 5: (4 ®iÓm) Mét b×nh th«ng nhau cã chøa n­íc. Hai nh¸nh cña b×nh cã cïng kÝch th­íc. §æ vµo mét nh¸nh cña b×nh l­îng dÇu cã chiÒu cao lµ 18 cm. BiÕt träng l­îng riªng cña dÇu lµ 8000 N/m3, vµ träng l­îng riªng cña n­íc lµ 10 000 N/m3. H·y tÝnh ®é chªnh lÖch mùc chÊt láng trong hai nh¸nh cña b×nh ?
 §¸p ¸n 2
N¨m häc : 2009 - 2010
C©u 
§¸p ¸n
C©u 1
+ Kh«ng thÓ kÕt luËn r»ng kim lo¹i kh«ng bÞ nhiÔm ®iÖn do cä s¸t.
+ V× : Kim lo¹i còng nh­ mäi chÊt liÖu kh¸c. khi bÞ cä s¸t víi len ®Òu nhiÔm ®iÖn. Tuy nhiªn do kim lo¹i dÉn ®iÖn rÊt tèt nªn khi c¸c ®iÖn tÝch khi xuÊt hiÖn lóc cä s¸t sÏ nhanh chãng bÞ truyÒn ®i tíi tay ng­êi lµm thÝ nghiÖm, råi truyÒn xuèng ®Êt nªn ta kh«ng thÊy chóng nhiÔm ®iÖn.
C©u 2
Tãm t¾t :
Cho
mg¹o = 50kg , mghÕ = 4kg
S1Ch©n ghÕ = 8cm2 = 0,0008m2
T×m
TÝnh ¸p suÊt lªn ch©n ghÕ ?
Gi¶i
+ Träng l­îng cña bao g¹o vµ ghÕ lµ:
 P = 10.(50 + 4) = 540 N 
+ ¸p lùc cña c¶ ghÕ vµ bao g¹o t¸c dông lªn mÆt ®Êt lµ:
 F = P = 540 N
+ ¸p suÊt c¸c ch©n ghÕ t¸c dông mÆt ®Êt lµ:
 §¸p sè : 168 750 N/m2
C©u 3
.
H×nh vÏ
a/ + LÊy S1 ®èi xøng víi S qua G1 
 + LÊy S2 ®èi xøng víi S qua G2 
 + Nèi S1 vµ S2 c¾t G1 t¹i I c¾t G2 t¹i J 
 + Nèi S, I, J, S vµ ®¸nh h­íng ®i ta ®­îc tia s¸ng cÇn vÏ. 
 b/ Ta ph¶i tÝnh gãc 
 KÎ ph¸p tuyÕn t¹i I vµ J c¾t nhau t¹i K 
 Trong tø gi¸c IKJO cã 2 gãc vu«ng I vµ J vµ cã gãc = 600 Do ®ã gãc cßn l¹i = 1200
 Suy ra: Trong JKI cã : + = 600 
Mµ c¸c cÆp gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ I1 = I2 ; J1 = J2 
 Tõ ®ã: => + + + = 1200
 XÐt SJI cã tæng 2 gãc : + = 1200 => = 600
 Do vËy : = 1200 ( Do kÒ bï víi )
C©u 4
C©u 4
180 km
7h
7h
B
A
C
E
D
GÆp nhau
8h
8h
 Tãm t¾t
Cho
SAB = 180 km, t1 = 7h, t2 = 8h.
v1 = 40 km/h , v2 = 32 km/h
T×m
a/ S CD = ?
b/ Thêi ®iÓm 2 xe gÆp nhau.
 SAE = ?
a. Qu·ng ®­êng xe ®i tõ A ®Õn thêi ®iÓm 8h lµ :
 SAc = 40.1 = 40 km
 Qu·ng ®­êng xe ®i tõ B ®Õn thêi ®iÓm 8h lµ :
 SAD = 32.1 = 32 km
 VËy kho¶ng c¸ch 2 xe lóc 8 giê lµ :
 SCD = SAB - SAc - SAD = 180 - 40 - 32 = 108 km.
b. Gäi t lµ kho¶ng thêi gian 2 xe tõ lóc b¾t ®Çu ®i ®Õn khi gÆp nhau, Ta cã.
 Qu·ng ®­êng tõ A ®Õn khi gÆp nhau lµ :
 SAE = 40.t (km)
 Qu·ng ®­êng tõ B ®Õn khi gÆp nhau lµ :
 SBE = 32.t (km)
Mµ : SAE + SBE = SAB Hay 40t + 32t =180 => 72t = 180 => t = 2,5
VËy : - Hai xe gÆp nhau lóc : 7 + 2,5 = 9,5 (giê) Hay 9 giê 30 phót
 - Qu·ng ®­êng tõ A ®Õn ®iÓm gÆp nhau lµ :SAE = 40. 2,5 =100km.
C©u 5
1
2
DÇu
H×nh vÏ
.
.
18 cm
h
B
A
N­íc
§æi
18 cm = 0,18 m
Gi¶i
 + Gäi h lµ ®é cao chªnh lÖch cña mùc chÊt láng ë nh¸nh cña b×nh.
 + Gäi A vµ B lµ hai ®iÓm cã cïng ®é cao so víi ®¸y b×nh n»m ë hai nh¸nh.
 + Ta cã : ¸p suÊt t¹i A vµ B do lµ do cét chÊt láng g©y ra lµ b»ng nhau:
PA = PB
 Hay dd . 0,18 = dn . (0,18 - h) ó 8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h) 
 1440 = 1800 - 10000.h 
 => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm)
 VËy : §é cao chªnh lÖch cña mùc chÊt láng ë hai nh¸nh lµ : 3,6 cm.
§Ò thi3
C©u 1: ( 5 ®iÓm) Lóc 6 giê s¸ng, mét ng­êi ®¹p xe tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch thµnh phè A : 114 Km víi vËn tèc 18Km/h. Lóc 7h , mét xe m¸y ®i tõ thµnh phè B vÒ phÝa thµnh phè A víi vËn tèc 30Km/h . 
1. Hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ n¬i gÆp c¸ch A bao nhiªu Km ?
2. Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ®Òu xe ®¹p vµ xe m¸y, biÕt r»ng ng­êi ®ã còng khëi hµnh tõ lóc 7h . Hái :
a. VËn tèc cña ng­êi ®ã .
b. Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo ?
c. §iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch A bao nhiªu Km ?
C©u 2: (4 ®iÓm ) Mét thái hîp kim cã thÓ tÝch 1 dm3 vµ khèi l­îng 9,850kg t¹o bëi b¹c vµ thiÕc . X¸c ®Þnh khèi l­îng cña b¹c vµ thiÕc trong hîp kim ®ã , biÕt r»ng khèi l­îng riªng cña b¹c lµ 10500 kg/m3, cña thiÕc lµ 2700 kg/m3 . NÕu :
a. ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc
b. ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng 95% tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc .
C©u 3. ( 6 ®iÓm) Mét b×nh th«ng nhau h×nh ch÷ U tiÕt diªn ®Òu S = 6 cm2 chøa n­íc cã träng l­îng riªng d0 =10 000 N/m3 ®Õn nöa chiÒu cao cña mçi nh¸nh .
a. Ng­êi ta ®æ vµo nh¸nh tr¸i mét l­îng dÇu cã träng l­îng riªng d = 8000 N/m3 sao cho ®é chªnh lÖch gi÷a hai mùc chÊt láng trong hai nh¸nh chªnh lÖch nhau mét ®o¹n 10 cm.T×m khèi l­îng dÇu ®· rãt vµo ?
b. NÕu rãt thªm vµo nh¸nh tr¸i mét chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 víi chiÒu cao 5cm th× mùc chÊt láng trong nh¸nh tr¸i ngang b»n

Tài liệu đính kèm:

  • docHSG LY 8 50 bo de.doc