Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 8 năm học 2013-2014 môn: Vật lý thời gian làm bài: 150 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 860Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 8 năm học 2013-2014 môn: Vật lý thời gian làm bài: 150 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 8 năm học 2013-2014 môn: Vật lý thời gian làm bài: 150 phút
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề chính thức
Đề thi có: 01 trang
Câu 1 (4,0điểm)
Hai người cùng xuất phát với vận tốc v từ hai địa điểm A và B cách nhau một quãng đường có độ dài là S. Người thứ nhất đi từ A về B đã chia đường đi thành 4 đoạn bằng nhau, vận tốc đi ở đoạn sau gấp 2 lần vận tốc đi ở đoạn liền trước. Người thứ hai đi từ B về A đã chia thời gian đi thành 4 khoảng bằng nhau, vận tốc đi trong khoảng thời gian sau gấp 2 lần vận tốc đi trong khoảng thời gian liền trước.
 a.Tìm vận tốc trung bình của mỗi người trên cả quãng đường đi.
 b.Ai là người đến đích của mình sớm hơn và sớm hơn bao lâu?
Câu 2.(5,0 điểm)
 Một cốc hình trụ thành mỏng, có đáy dày 1cm. Nếu thả cốc này vào một bình nước lớn thì cốc nổi ở vị trí thẳng đứng và chìm 3cm trong nước. Nếu đổ vào cốc một chất lỏng chưa biết có độ cao 3cm thì cốc chìm trong nước 5 cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc chất lỏng nói trên có độ cao bao nhiêu để mực chất lỏng trong cốc và mực nước ngoài cốc ngang bằng nhau?
Câu 3.(3,0 điểm)
 Một xe ô tô có khối lượng 1,5 tấn. Xe có 4 bánh, mỗi bánh có diện tích tiếp xúc với mặt đường là 100cm2. Tính áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên. Coi mặt đường bằng phẳng. 
Câu 4.(4,5 điểm)
 Bình nhiệt lượng kế A chứa nước và một quả cân bằng kim loại ở nhiệt độ t1 = 740C, bình nhiệt lượng kế B chứa rượu ở nhiệt độ t2 = 200C. Lấy quả cân từ bình A nhúng vào rượu trong bình B, nhiệt độ bình B khi cân bằng nhiệt là 240C. Sau đó lấy quả cân từ bình B nhúng vào nước trong bình A, nhiệt độ bình A khi cân bằng nhiệt là 720C.
 a. Tiếp tục lấy quả cân từ bình A nhúng trở lại vào bình B lần thứ hai thì nhiệt độ bình B khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
 b. Sau đó lại đổ rượu và quả cân ở bình B vào bình A thì nhiệt độ trong bình A khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
 Cho rằng chỉ có nước, rượu trong các bình và quả cân trao đổi nhiệt với nhau.
 Câu 5.(3,5điểm) 
.A
.B
 Hai gương phẳng G1 và G2 được bố trí hợp với nhau một góc như hình vẽ. Hai điểm sáng A và B được đặt vào giữa hai gương.
 a.Trình bày cách vẽ và vẽ tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên gương G2, gương G1 rồi đến B. 
 b.Nếu ảnh A1 của A qua G1 cách A là 12cm, ảnh A2 của A qua G2 cách A là 16cm, hai ảnh đó cách nhau 20cm thì góc bằng bao nhiêu?
 G1
O 
 G2
..Hết..
Họ và tên thí sinh:...............................................................SBD..............
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm ./.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_HSNK_Vat_ly_820132014_TT.doc