Đề thi học kì I môn vật lí 7 năm học : 2015-2016 trường THCS Long Mỹ

doc 8 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 712Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn vật lí 7 năm học : 2015-2016 trường THCS Long Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I môn vật lí 7 năm học : 2015-2016 trường THCS Long Mỹ
PHÒNG GD – ĐT MANG THÍT
 TRƯỜNG THCS LONG MỸ
 = = = ***= = =
ĐỀ THI HỌC KÌ I 
MƠN VẬT LÍ 7
NĂM HỌC :2015-2016
MA TRẬN KIỂM TRA 60 PHÚT
Nội Dung
Tổng số tiết 
L í thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT (cấp độ12) 
VD (cấp độ 3 4)
LT (cấp độ12) 
VD (cấp độ 3 4)
Quang Học
10
7
4.9
5.1
28.8
30
Âm học
7
6
4.2
2.8
24.7
16.5
Tổng
17
13
9.1
4.2
53.5
46.5
Nội dung
Trọng số
Số lượng câu hỏi
Điểm
Tổng số câu
TN
TL
Quang Học
28.8
4.65
3(0.75đ)6ph
2(4đ)15ph
4.75đ
Âm học
24.7
3.363
3(0.75đ)6ph
0
0.75đ
Quang Học
30
4.85
4(1đ)12ph
1(2đ)8ph
3đ
Âm học
16.5
2.643
2(0.5đ)6ph
1(1đ)7ph
1.5đ
Tổng
100
16
12(3đ)30ph
4(7đ)30ph
10đ(60ph)
Nội dung 
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
CỘNG
TN
TL
TN
TL
Cấp thấp
Cấp cao
TN
TL
TN
TL
Quang Học
1.Khi nào nhìn thấy một vật.(NBTN)
2.Biết được ánh sáng truyền trong mội trường trong suốt là đường thẳng.(NBTN)
3. Biết được ảnh của vật tạo bởi 3 loại gương (NBTN)
4. Biết được ứng dụng của 3 loại gương (NBTN)
5.Định luật phản xạ ánh sáng.(TNTL)
6..So sánh độ lớn ảnh và vật qua 3 loại gương (THTN)
7. Nắm được tác dụng của các loại gương (THTN)
8.So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của 3 loại gương (THTL)
8.Biết vật sáng, nguồn sáng là gì, nhận ra vật nào là vật sáng, nguồn sáng.
Vẽ ảnh của vật trước gương phẳng (VDTTL)
Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng giải thích hiện tượng nguyệt thực., nhật thức.(VDTTN)
9.Vẽ tia phản xạ khi biết trước tia tới và ngược lại đối với gương phẳng. Dựng ảnh của điểm sáng cho trước qua gương phẳng , vẽ tia phản xạ đi qua một điểm cho sẵn. (VDCTL)
65%
Số câu hỏi
4(1đ)
C123 4 
1(2đ)
C5
3(1.5đ)
C67
1(1Đ)
C8
1(1Đ)
C9
6.5đ
Âm học
10.Nhận biết được nguồn âm((NBTN)
11.Biết được đơn vị của độ to của âm là dB 
- Vật dao động càng nhanh thì tần số dao động của vật càng lớn và ngược lại vật dao động càng chậm thì tần số dao động của vật càng nhỏ (NBTN)
12.Hiểu được khi dao biên độ dao động của vật càng lớn thì âm phát ra to ( THTN)
13.Hiểu được thế nào là ơ nhiễm tiếng ồn (THTN)
14.Biết được bộ phân dao động của một vật khi vật phát ra âm (THTN)
15.Hiểu được vật dao động nhanh (chậm) thì tần số lớn (nhỏ).(THTN)
16. Giải thích tại sao khi nĩi to trong phịng lớn ta nghe được tiếng vang. Hiểu được cách làm giảm tiếng vang (THTL)
.
-So sánh vận tốc truyền âm trong rắn, lỏng khí.
35%
Số câu hỏi
2(0.5Đ)
C 10,11.
4(1Đ)
C 12,13,14,15
1 (2 Đ) c16
1 (2Đ) C8
1(1Đ)
C9
3,5đ
TS CÂU
6 TN (!,5 Đ), 1TL (2Đ)
6 TN (1,5 Đ), 1TL (2 Đ)
1TL (2Đ)
1TL (1Đ)
16
TS ĐIỂM
3,5 Đ
3,5Đ
2Đ
1Đ
10
PHỊNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ
(Khơng kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
MƠN VẬT LÝ – KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài : 60 phút 
 ĐỀ A
I. TRẮC NGHIỆM: 3đ ( Hãy khoanh vào câu đúng, mỗi câu 0,25đ)
Câu 1. Vật nào là nguồn sáng. 
A. Mặt nước B. Mặt trăng. C. Mảnh giấy trắng. D. Tia chớp
Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi cĩ độ lớn?
A. Nhỏ hơn vật. B.Bằng vật.
C. Lớn hơn vật. D.Ảnh ảo.
Câu 3. Trong mơi trường nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?
A.Trong mơi trường trong suốt
B.Trong mơi trường thủy tinh 
C.Trong mơi trường đồng tính
D.Trong mơi trường trong suốt và đồng tính
Câu 4. Nhựt thực xảy ra khi
A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất
B. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng
C. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng
D. Mặt Trăng nằm trong vùng bĩng tối của Trái Đất
Câu 5. Cĩ cùng 1 vật đem đặt trước 3 gương: Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm ảnh trong các gương cĩ độ lớn như sau:
A. Trong gương lồi lớn hơn trong gương lõm, gương lồi lớn hơn gương phẳng
B. Trong gương lõm lớn hơn gương lồi, gương lồi lớn hơn gương phẳng
C. Trong gương lõm lớn hơn gương phẳng,	 gương phẳng lớn hơn gương lồi
D. Cả 3 gương bằng nhau
Câu 6. Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ cĩ tính chất nào dưới đây? 
A. Song song B. Hội tụ tai một điểm. C. Phân kì. D. Khơng truyền theo đường thẳng.
Câu 7. Để ảnh của một vật song song và cùng chiều với vật ta cần đặt vật:
A. Song song với gương phẳng B. Song song với gương cầu lồi
C. Song song với gương cầu lõm D. Vuơng gĩc với gương phẳng
Câu 8.Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm?
A. Người ca sĩ phát ra âm
B. Sĩng vơ tuyến truyền trong khơng gian dao động phát ra âm
C. Màn hình tivi dao động phát ra âm
D. Màn loa trong tivi dao động phát ra âm
Câu 9. Một vật dao động càng chậm thì :
A. Biên độ dao động lớn
B. Tần số dao động càng lớn
C. Tần số dao động càng nhỏ
D. Âm phát ra càng cao
Câu 10. Để đo độ to của âm người ta dùng đơn vị?
A. Mét (m) B. De xi Ben (dB) 
C. Cen ti mét(cm)	 D. Hez (Hz)
Câu 11 Trong những vật sau đây vật phản xạ âm tốt là
A. Miếng xốp
B. Ghế đệm mút
C. Gạch men
D. Áo len
Câu 12. Âm nào sau đây cĩ thể gây ơ nhiễm tiếng ồn?
A. Tiếng sấm rền B. Tiếng trống trường
C. Tiếng vỗ tay D. Tiếng máy mĩc làm việc phát ra to, kéo dài.
 II. TỰ LUẬN: 7đ
Câu 13.(2đ)
a/Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng
b/ Cho tia tới SI chiếu tới mặt một gương phẳng, với gĩc tới bằng 30 0 . Hãy vẽ tia phản xạ ứng với tia tới SI đĩ, xác định gĩc phản xạ bằng bao nhiêu độ? 
S
	I
Câu 14.(2đ)
a/Vẽ ảnh A/B/ của AB qua gương phẳng 
B.
a.
O
A
B
B
A
Hình 2
B
Tuần: 07
Tiết: 07
NS:
A
A
i
A
b/Nêu tính chất ảnh A/B/ của vật AB tạo bởi gương phẳng 
Câu 15(1đ)
Thế nào vật sáng? Cho 2 ví dụ?
Câu 16.(2đ) 
a/Nêu ví dụ về nguồn âm và chỉ rõ bộ phận nào của nguồn âm dao động phát ra âm ?
b/ Khi trời mưa xảy ra hiện tượng sấm xét. Một người quan sát thấy một tia chĩp rất sáng ở phía xa và khoảng 3 giây sau thì người ấy mới nghe tiếng nổ.
- Tại sao người ấy lại thấy tia chớp trước khi nghe tiếng nổ?
- Nơi xảy ra sấm sét cách người quan sát bao xa. Biết vận tốc truyền âm trong khơng khí là 340m/s.
**********
PHỊNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ
(Khơng kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
MƠN VẬT LÝ – KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài : 60 phút 
 ĐỀ B 
I. TRẮC NGHIỆM: 3đ ( Hãy khoanh vào câu đúng, mỗi câu 0,25đ)
Câu 1.Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm?
A. Người ca sĩ phát ra âm
B. Sĩng vơ tuyến truyền trong khơng gian dao động phát ra âm
C. Màn hình tivi dao động phát ra âm
D. Màn loa trong tivi dao động phát ra âm
Câu 2. Trong mơi trường nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?
A. Trong mơi trường trong suốt
B. Trong mơi trường trong suốt và đồng tính
C. Trong mơi trường thủy tinh 
D. Trong mơi trường đồng tính
Câu 3. Để đo độ to của âm người ta dùng đơn vị?
A. Mét (m) B. Cen ti mét(cm)
C. De xi Ben (dB)	 D. Hez (Hz)
Câu 4. Nhựt thực xảy ra khi
A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất
B. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng
C. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng
D. Mặt Trăng nằm trong vùng bĩng tối của Trái Đất
Câu 5. Cĩ cùng 1 vật đem đặt trước 3 gương: Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm ảnh trong các gương cĩ độ lớn như sau:
A. trong gương lồi lớn hơn trong gương lõm, gương lồi lớn hơn gương phẳng
B. trong gương lõm lớn hơn gương lồi, gương lồi lớn hơn gương phẳng
C. trong gương lõm lớn hơn gương phẳng,	 gương phẳng lớn hơn gương lồi
D. Cả 3 gương bằng nhau
Câu 6. Trong những vật sau đây vật phản xạ âm tốt là
A. Miếng xốp
B. Ghế đệm mút
C. Gạch men
D. Áo len
Câu 7. Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ cĩ tính chất nào dưới đây? 
A. Song song B. Hội tụ tai một điểm. C. Phân kì. D. Khơng truyền theo đường thẳng.
Câu 8. Để ảnh của một vật song song và cùng chiều với vật ta cần đặt vật:
A. Song song với gương phẳng B. Song song với gương cầu lồi
C. Song song với gương cầu lõm D. Vuơng gĩc với gương phẳng
Câu 9. Vật nào là nguồn sáng. 
A. Mặt nước B. Mặt trăng. C. Mảnh giấy trắng. D. Tia chớp
Câu 10. Một vật dao động càng chậm thì :
A. Biên độ dao động lớn
B. Tần số dao động càng lớn
C. Tần số dao động càng nhỏ
D. Âm phát ra càng cao
Câu 11. Âm nào sau đây cĩ thể gây ơ nhiễm tiếng ồn?
A. Tiếng sấm rền B. Tiếng trống trường
C. Tiếng vỗ tay D. Tiếng máy mĩc làm việc phát ra to, kéo dài.
Câu 12 Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi cĩ độ lớn?
A.Nhỏ hơn vật. B.bằng vật.
C.Lớn hơn vật. D.Ảnh ảo.
 II. TỰ LUẬN: 7đ
Câu 13.(2đ)
a/Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng
b/ Cho tia tới SI chiếu tới mặt một gương phẳng, với gĩc tới bằng 30 0 . Hãy vẽ tia phản xạ ứng với tia tới SI đĩ, xác định gĩc phản xạ bằng bao nhiêu độ? 
S
	I
Câu 14.(2đ)
a/Vẽ ảnh A/B/ của AB qua gương phẳng 
B.
a.
O
A
B
B
A
Hình 2
B
Tuần: 07
Tiết: 07
NS:
A
A
i
A
b/Nêu tính chất ảnh A/B/ của vật AB tạo bởi gương phẳng 
Câu 15(1đ)
Thế nào vật sáng? Cho 2 ví dụ?
Câu 16.(2đ) 
a/ Nêu ví dụ về nguồn âm và chỉ rõ bộ phận nào của nguồn âm dao động phát ra âm ?
b/ Khi trời mưa xảy ra hiện tượng sấm xét. Một người quan sát thấy một tia chĩp rất sáng ở phía xa và khoảng 3 giây sau thì người ấy mới nghe tiếng nổ.
- Tại sao người ấy lại thấy tia chớp trước khi nghe tiếng nổ?
- Nơi xảy ra sấm sét cách người quan sát bao xa. Biết vận tốc truyền âm trong khơng khí là 340m/s.
**********
ĐÁP ÁN LÍ 7
I. TRẮC NGHIỆM
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐỀ A
D
A
D
A
C
B
A
D
C
B
C
D
ĐỀ B
D
B
C
A
C
C
B
A
D
C
D
A
II. TƯ LUẬN
Câu
Nội Dung
Điểm
13(2đ)
a
-Tia phản xa nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.
Gĩc phản xạ bằng gĩc tới
1đ
b
S
N
R
i/
i
i=i/= 300
1đ
14(2đ)
a
A
B.
a.
O
A
B
B
A
Hình 2
B
Tuần: 07
Tiết: 07
NS:
A
A
i
A/
B/
1đ
b
A/B/ là ảnh ảo
1đ
15
Vật sáng là vật tự phát ra ánh sáng và vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nĩ
VD: ngọn đèn, mặt trăng
1đ
16
a
Khi gõ vào âm thoa lúc đĩ âm thoa là nguồn âm,các nhánh của âm thoa dao động phát ra âm
1đ
b
Vì vận tốc của ánh sáng lớn hơn vận tốc của âm thanh .
Nơi xảy ra sấm xét cách người quan sát một quãng đường:
340.3= 1020m
Các cách làm đúng cũng đạt điểm tương đương

Tài liệu đính kèm:

  • docLy_7_Ky_1_1516_LM.doc