17 Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7

doc 35 trang Người đăng dothuong Lượt xem 539Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "17 Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17 Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Vật lý 7 
Đề bài:
I. Trắc nghiệm (5đ)
1. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có một hiệu điện thế
B. Giữa hai chốt (+) và (-) của Ampeke luôn có một hiệu điện thế
C. Giữa hai cực của Pin có một hiệu điện thế
D. Giữa hai chốt (+) và (-) của Vônkế luôn có một hiệu điện thế
 2. Ampekế là dụng cụ dùng để đo:
A. Hiệu điện thế
B. Nhiệt độ
C. Khối lượng
D. Cường độ dòng điện
3. Vôn là đơn vị của:
A. Cường độ dòng điện
B. Khối lượng riêng
C. Thể tích
D. Hiệu điện thế
4. Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng:
A. Nồi cơm điện
B. Rađiô (Máy thu thanh)
C. Điốt phát quang
D. Chuông điện
5. Có hai bóng đèn như nhau, cùng loại 3V mắc song song, nguồn nào sau đây sử dụng là hợp lý:
A. Loại 1,5V
B. Loại 12 V
C. Loại 3V
D. Loại 9V
6. Một bóng đèn thắp sáng có cường độ 0,45A. Sử dụng cầu trì nào là hợp lý khi lắp vào mạch điện:
A. Cầu trì 3A
B. Cầu trì 10A
C. Cầu trị 0,5A
D. Cầu trì 1A
7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
a) Dòng điện chạy trong..nối liền giữa hai cực của nguồn điện
b) Trong mạch điện mắc dòng điện có cường độ như nhau tại mọi điểm
c) Hoạt động của trung điện dựa trên của dòng điện
d) Hiệu điện thế từ..trở lên là nguy hiểm với con người
II. Tự luận (5đ)
1. Trong mạch điện ở sơ đồ bên hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 + - K
là U1.2 = 2,8V; hiệu điện thế giữa hai đèn Đ1, Đ2 là U1,3 = 6V.
Đ2
Đ1
 Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là bao nhiêu? U2,3 = ..?
2. * Vẽ sơ đồ mạch điện có 2 Pin, 2 bóng đèn như nhau mắc 
3
2
1
song song công tắc đóng?
* Hỏi tháo bớt một bóng đèn thì bóng còn lại có sáng không? 
sáng yếu hay sáng mạnh hơn lúc
ĐỀ 2
A. TRẮC NGHIỆM. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật
	A. có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
	B. có khả năng hút các vật nhẹ khác.
	C. có khả năng đẩy các vật nhẹ khác.
	D. không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?
	A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.
	B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.
	C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
	D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
Câu 3. Kết luận nào dưới đây không đúng?
	A. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ sát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau;
	B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi bị cọ sát bằng vải khô đặt gần nhau thì hút nhau.
	C. Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+).
	D. Các điện tích cùng loại thì hút nhau, các điện tích khác loại thì đẩy nhau.
Câu 4. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là
 A. Thanh gỗ khô 
 B. Một đoạn ruột bút chì 
C. Một đoạn dây nhựa
	D. Thanh thuỷ tinh
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?
	A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua các vật dẫn đến cực âm của pin.	
	B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua các vật dẫn đến cực dương của pin.
	C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.
	D. Dòng điện có thể chạy theo bật kì chiều nào.
Câu 6. Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện đúng là
A
B
C
D
Hình 1
Đ
Đ
Đ
Đ
I
I
I
I
K
K
K
K
-
+
-
+
-
+
Tự luận
Câu 7. Chất dẫn điện là gì? chất cách điện là gì? lấy ví dụ minh họa?
Câu 8. Khi:	
 a. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau.
	 b. Thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi bị cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau.
 Hiện tượng trên xảy ra như thế nào, tại sao?
Câu 9. Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi?
Câu 10. Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng?
ĐỀ 3
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng.
Câu 1: Lấy một chiếc thước nhựa cọ xát vào mảnh dạ. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có thước nhựa bị nhiễm điện B. Cả thước nhựa và mảnh dạ đều bị nhiễm điện C. Chỉ có mảnh dạ bị nhiễm điện D. Cả thước nhựa và mảnh dạ đều không bị nhiễm điện
Câu 2: Mảnh vải khô sau khi cọ xát với thước nhựa trở thành vật nhiễm điện dương vì:
A. Mảnh vải mất bớt electrôn B. Mảnh vải nhận thêm electrôn 
C. Mảnh vải nhận thêm điện tích âm D. Mảnh vải sinh thêm điện tích dương
Câu 3: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng với khái niệm về dòng điện trong kim loại?
Dòng diện trong kim loại là dòng electrôn dịch chuyển.
Dòng điện trong kim loại là dòng electrôn dịch chuyển có hướng.
Dòng điện trong kim loại là dòng điện tích dịch chuyển.
Dòng điện trong kim loại là dòng điện tích dịch chuyển có hướng.
 Câu 4: Trong các chất sau đây chất nào là chất cách điện?
A. Đồng B. Thép C. Than chì D. Bê tông.
Câu 5: Trong các ampekế có dưới hạn đo dưới đây, ampe kế nào phù hợp nhất để đo dòng điện có cường độ khoảng 0,015A?
A. 10mA B. 50mA C. 100mA D.1A
Câu 6: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện?
A. Bàn là B. Bóng đèn điện
C. Nam châm điện D. Bộ nạp ăcquy
Câu 7: Khi thấy người bị điện giật, em chọn phương án xử lí nào sau đây?
Ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu
Gọi điện thoại cho bệnh viện
Chạy đến kéo người bị điện giật ra khỏi dây dẫn điện.
Lấy nước xối lên người bị điện giật.
II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Câu 8: a. Hai vật nhiểm điện .......................thì chúng ................nhau ra xa.
 b. Hai vật nhiễm điện .......................thì chúng.................nhau lại gần
Câu 9: a. Dòng điện có......................................, nên khi chạy qua cơ thể người, động vật có thể làm cơ co, ngạt thở, thậm chí gây chết người.
b.Dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, làm cho thỏi than nối ở cực âm có lớp đồng mỏng bám vào. Ta nói dòng điện có ...........................
Câu 10: a. Đo cường độ dòng điện bằng........................... Đơn vị đo cường độ dòng điện là............... 
Đo hiệu điện thế bằng............................... Đơn vị đo hiệu điện thế là..........................
Tự luận:
Câu11: Em hãy nêu cách mắc song song hai bóng đèn vào nguồn điện và cho biết đặc điểm hiệu điện thế, cường độ dòng điện đối với đoạn mạch này?
Câu 12: Có hai bóng đèn giống hệt nhau và vônkế V, ampekế A mắc đúng quy ước vào mạch điện (hình vẽ), các bóng đèn sáng bình thường. 
Em hãy ghi đầy đủ các kí hiệu ở các chốt của ampe kế,
 vôn kế vµ c¸c cực của nguồn điện. 
b. vẽ chiều dòng điện đi qua ampekế và các bóng đèn.
Ampe kế chỉ 0,5A, hãy xác định cường độ
 dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn?
V
Vôn kế chỉ 3V, hãy xác định 
hiệu điện thế hai đầu mỗi bóng đèn?
A
ĐỀ 4
I/ TRẮC NGHIỆM: 3 Điểm . 
Câu 1: Chọn câu đúng :
 A/ Nếu vật A mang điện tích dương , vật B mang điện tích âm thì A và B đẩy nhau.
 B/ Nếu vật A mang điện tích âm, vật B mang điện tích dương thì chúng đẩy nhau.
 C/ Nếu vật A mang điện tích dương , vật B mang điện tích âm, thì A và B hút nhau.
 D/ Nếu vật A mang điện tích dương và vật B mang điện tích dương thì A và B hút nhau. 
Câu 2: Vật dẫn điện là vật :
 A/ Có khả năng cho dòng điện chạy qua. 
 B/ Có khả năng cho các hạt mang điện tích dương chạy qua.
 C/ Có khả năng cho các hạt mang điện tích âm chạy qua. 
 D/ Các câu A,B,C đều đúng.
Câu 3: Thiết bị nào sau đây là nguồn điện : 
 A/ Quạt máy. B/ Acquy. C/ Bếp lửa. D/ Đèn pin.
Câu 4: Khi đi qua cơ thể người dòng điện có thể :
 A/ Gây ra các vết bỏng. B/ Làm tim ngừng đập . 
 C/ Thần kinh bị tê liệt . D/ Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V , đó là giá trị hiệu điện thế...(1)..................................
của bóng đèn pin. Bóng đèn pin sẽ hoạt động bình thường khi được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng..(2)..................
II/ TỰ LUẬN : 7 điểm .
Câu 1: Nêu quy ước về chiều dòng điện trong mạch điện.
Câu 2: Trong mạch điện có mắc cầu chì , khi dòng điện gây ra tác dụng nhiệt , dây dẫn nóng lên tới 3270C . Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra với dây chì và với mạch điện?
Câu 3: Đổi các đơn vị sau:
 A/ 230 mA = ? A C/ 2,5 V = ? mV 
 B/ 1,23 A = ? mA D/ 100 mV = ? V 
Câu 4: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : 2 pin, 1 khoá K , 1 đèn , 1 Am pe kế, 1 vôn kế . Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện trên .
Câu 5: Trong sơ đồ mạch điện trên , khoá K sẽ thế nào nếu :
Hiệu điện thế giữa hai đầu khoá K bằng không ?
Hiệu điện thế giữa hai đầu khoá K khác không ?
ĐỀ 5
Phần I: TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiểm điện.
Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn.
Cọ xát mạnh thước nhựa lên mãnh vải khô nhiều lần
Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa
Cả A,B,C đều đúng
Câu 2: Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiểm điện âm vì:
Vật đó mất bớt điện tích dương
Vật đó nhận thêm điện tích dương
Vật đó mất bớt electron
Vật đó nhận thêm electron
Câu 3: Dòng điện là:
	A. Dòng dịch chuyển có hướng
	B. Dòng electron dịch chuyển
	C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
	D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 4: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:
	A.Ly thủy tinh	C.Ruột bút chì
	B.Thanh gỗ khô	D.Cục sứ
Câu 5: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt thì cuộn dây này có thể hút:
	A.Các vụn nhôm	C.Các vụn đồng
	B.Các vụn sắt	D.Các vụn giấy viết
Câu 6: Chuông điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
	A.Tác dụng nhiệt	C.Tác dụng hóa học
	B.Tác dụng từ	D.Tác dụng sinh lý
Câu 7: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là:
	A.Vôn kế	C.Oát kế
	B.Ampe kế	D.Lực kế
Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ.Khi công tắc K ngắt thì hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch khác không?
	 K A
 D
A
A. Giữa hai điểm D và E	E
	B. Giữa hai điểm B và A
	C. Giữa hai điểm D và C C 	 B
	D. Giữa hai điểm B và C
Câu 9: Bóng đèn pin sáng bình thường với dòng điện có cường độ 0,4A.Dùng Ampe kế nào là phù hợp để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn pin?
	A.Ampe kế có GHĐ là 50 mA
	B.Ampe kế có GHĐ là 500 mA
	C.Ampe kế có GHĐ là 1A
	D.Ampe kế có GHĐ là 4A
Câu 10: Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:
	A.Electron dương và electron âm
	B.Hạt nhân âm và hạt nhân dương
	C.Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.
	D.Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.
Câu 11: Đơn vị hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ cái nào sau đây?
	A. Chữ A	B.Chữ I
	C. Chữ U	D.Chữ V
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không?
	A. Giữa 2 cực của 1 pin khi chưa mắc vào mạch
	B. Giữa 2 đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch 
	C. Giữa 2 đầu bóng đèn đang sáng
	D. Cả A,B,C.
Câu 13:Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.Các công tắc K, K, Kphải đóng mở như thế nào để Đ sáng?
 K
A.K mở,K đóng C. K đóng, K đóng 
B.K mở,K đóng	D. K đóng,K đóng
 K1 Đ1 
 Đ2	K2
 Câu 14: Khi nối hai đầu một sợi dây kim loại với cực âm và cực dương của một nguồn điện,các electron tự do trong dây kim loại đó sẽ bị:
	A.Cực dương đẩy,cực âm hút C.Cực dương và cực âm cùng hút
	B.Cực dương và cực âm cùng đẩy D.Cực dương hút,cực âm đẩy 
Phần II: TỰ LUẬN
Câu 15: Đổi các đơn vị sau:
12 V = .KV
1,5 A =..mA
1015 mA = .A
1,5 V =mV
Câu 16: Cho nguồn 2 pin ,2 bóng đèn giống nhau, 1 ampe kế ,1 khóa K và một số dây dẫn.Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường.
 a.Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong trường hợp 2 đèn mắc nối tiếp và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch
 b.Kí hiệu các cực của pin, các chốt của ampe kế và chiều dòng điện trong mạch
 c. Biết U toàn mạch bằng 3V,U= 1,5 V .Tìm U=?
ĐỀ 6
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( _6 điểm )
Chọn phương án đúng trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1:Đưa một thước nhựa đến gần một quả cầu nhẹ treo trên một sợi chỉ tơ, ta thấy thước nhựa đẩy quả cầu. Kết luận nào sau đây là đúng ? 
A.Quả cầu và thước nhựa nhiễm điện cùng loại. 
B. Quả cầu và thước nhựa nhiễm điện khác loại.
C.Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện . 
D Thước nhựa nhiếm điện âm , quả cầu không nhiễm điện.
Câu 2 : Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là :
A . Hạt nhân mang điện tích dương ,êlectrôn mang điện tích âm . 
B. Êlectrôn âm và êlectrôn dương .
C. Hạt nhân âm và hạt nhân dương . 
D. Iôn âm và iôn dương .
Câu 3 : Một vật nhiễm điện dương khi :
A. Nó nhường êlectrôn cho vật khác . B. Nó nhận êlectrôn từ vật khác .
C. Nó phóng điện qua vật mang điện tích dương . D. Nó đẩy vật mang điện tích âm . 
Câu 4: Nói về dòng điện phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 
B. Dòng điện là dòng dịch chuyển của các êlectrôn tự do.
C. Dòng điện gây ra tác dụng hóa học trong vật dẫn . 
D. Dòng điện có chiều từ cực âm sang dương. 
Câu 5: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút ?
 A.Các vụn sắt . B. Các vụn nhôm . C. Các vụn đồng . D. Các vụn giấy viết .
Câu 6 : Chuông điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện ?
A. Tác dụng từ . B. Tác dụng nhiệt . C. Tác dụng hóa học . D. Tác dụng sinh lý .
Câu 7 : Dòng điện chạy qua dụng cụ nào sau đây gây ra tác dụng nhiệt vô ích ?
A. Quạt điện . B. Bàn là điện . C. Bếp điện . D. Nồi cơm điện . 
Câu 8 : Dùng Ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia làm 25 khoảng nhỏ nhất . Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện , kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. cường độ dòng điện đo được là:
A. 3,2A . B. 32A C. 0,32A. D. 1,6A .
Câu 9: Vôn kế dùng để đo :
A. Hiệu điện thế . B. Cường độ dòng điện. C. Nhiệt độ. D. Khối lượng .
Câu 10 : Cường độ dòng điện được ký hiệu bằng chữ cái cái nào sau đây ?
A. Chữ I . B. Chữ A . C. Chữ U. D. Chữ V . 
Câu 11: Một vật nhiễm điện âm khi:
A. Vật đó nhận thêm các êlectrôn. B. Vật đó mất các êlectrôn. 
C. Vật đó không có các điện tích âm. D. Vật đó nhận thêm các điện tích dương .
Câu 12: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :
A. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực nguồn điện . 
B. Mạch điện có dây dẫn ngắn. 
C. Mạch điện không có cầu chì . D. Mạch điện dùng acquy để thắp sáng .
PHẦN II : Tự luận : (4đ) 
 Bài 1: Đổi các đơn vị sau: a) 0,25 A =.mA; 25mA =.A ; b) 7,5V=.mV; 220 V=..KV.
 Bài 2:Vẽ sơ đồ mạch diện kín gồm 1 nguồn điện (pin) cung cấp dòng điện cho 2 bóng đèn giống nhau mắc song song 
 trong đó có 1 công tắc dùng để đóng ngắt dòng điện trong mạch. Trong mạch điện trên nếu tháo bớt đi 1 bóng đèn thì 
 bóng đèn còn lại có sáng không ?Tại sao?
 Bài 3 :Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng .
Biết I1= 0,6 A. Tìm I2 ?
Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 =6V; Tìm U1 ? 
ĐỀ 7
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7đ)
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1:
Nhận xét nào dưới đây là đúng ?Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì :
A
Có khả năng đẩy các vật khác 
B
Thước nhựa sau khi được cọ xát có tính chất đẩy các vật nhẹ 
C
Sau khi được cọ xát , nhiều vật có khả năng hút các vật khác .
D
Mảnh pôliêtilen sau khi bị cọ xát bằng mảnh lenkhông có khả năng hút hoặc đẩy các giấy vụn
Câu 2:
Khi cọ xát thước nhựa vào mảnh dạ thì :
A
Chỉ có thước nhựa bị nhiễm điện 
B
Cả hai cùng bị nhiễm điện 
C
Chỉ có mảnh dạ bị nhiễm điện 
D
Không có vật nào bị nhiễm điện cả 
Câu 3:
Nối hai quả cầu A và B bằng dây dẫn , người ta thấy êlectrôn dich chuyển trong dây dẫn theo chiều từ A đến B . Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện tích của hai quả cầu A và B .
A
A nhiễm điện dương , B không nhiễm điện .
B
Akhông nhiễm điện , B nhiễm điện dương .
C
A nhiễm điện dương , B nhiễm điện dương .
D
A không nhiễm điện , B nhiễm điện âm 
Câu 4:
Phát biểu nào đưới đây là đúng nhất ?
A
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng . 
B
Dòng điện là dòng các êlẻctôn chuyển dời có hướng .
C
Dòng điện là dòng điện tích dương chuyển dời có hướng .
D
Dòng điện là dòng điện tích .
Câu 5:
Trong nguyên tử , hạt có thể dich chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác , từ vật này sang vật khác là :
A
Hạt nhân 
B
Êlectrôn .
C
Hạt nhân và êlectrôn 
D
Không có loại hạt nào .
Câu 6:
Chuông điện thoại để bàn reo là do :
A
Tác dụng nhiệt của dòng điện .
B
Tác dụng từ của dòng điện .
C
Tác dụng hoá của dòng điện .
D
Tác dụng sinh lý của dòng điện .
Câu 7:
Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây ?
A
Máy tính bỏ túi .
B
Máy thu thanh ( rađio ).
C
Quạt điện .
D
Nồi cơm điện .
Câu 8:
Cho các chất dẫn điện sau : nhôm ,đồng , dung dịch ãit , than chì .Độ dẫn điện của chúng tốt dần theo thứ tự :
A
Dung dịch axít , than chì , nhôm , đồng .
B
Dung dịch axít , than chì , đồng , nhôm .
C
Than chì ,dung dịch axít , nhôm , đồng .
D
Than chì ,dung dịch axít , đồng , nhôm .
Câu 9:
Khi các dụng cụ mắc nối tiếp thì :
A
Cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện bằng nhau
B
Hiệu điện thế ở hai đầu các dụng cụ điện là như nhau nếu các dụng cụ điện hoàn toàn như nhau .
C
Nếu dòng điện không đi qua dụng cụ điện này thì cũng không đi qua dụng cụ kia .
D
Các câu A, B , C đều đúng .
Câu 10:
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây ?
A
Bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .
B
Nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .
C
Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn .
D
Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . 
Câu 11:
Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây không mắc nối tiếp với nhau ?
A B C D 
+ 
Câu 12:
Ampe kế nào dưới đay là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A)
A
Ampe kế có giới hạn đo : 100mA.
B
Ampe kế có giới hạn đo : 2A 
C
Ampe kế có giới hạn đo : 2A 
D
Ampe kế có giới hạn đo : 1A 
Câu 13:
Cho nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V . Để mỗi bóng đèn đều sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào ?
A
Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn .
B
Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn .
C
Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn .
D
Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường . 
Câu 14:
Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :
A
Mạch điện có dây dẫn ngắn .
B
Mạch điện không có cầu chì .
C
Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai đầu của dụng cụ dùng điện 
D
Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai đầu của công tắc . 
Phần 2 : TỰ LUẬN (3đ). 
1)Bộ phận quan trọng nhất của bàn là , bếp điện là dây may so . Dây may so là ứng dụng về tác dụng gì của dòng điện ? Khi chế tạo dây may so , người ta phải chọ kim loại có các tính chất cơ bản nào ?
2)Có 3 nguồn điện loại : 12V ; 6V ; 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 3V . Hãy trình bày và vẽ sơ đồ cách mắc hai đèn vào một trong ba nguồn trên để cả hai đèn đều sáng bình thường ? 
ĐỀ 8
I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
1.Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?
A. Phơi thước nhựa ở ngoài trời nắng
B. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin
C. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô
D. Áp thước nhựa vào một cực của nam châm
2. Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây?
	A. Ống nhôm treo bằng sợi chỉ
	B.Vật nhiễm điện trái dấu với nó
	C. Ống giấy treo bằng sợi chỉ
	D. Vật nhiễm điệưn cùng dấu với nó
3.Cọ sát thước nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô.Đưa hai thước nhựa lại gần nhau thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?
	A. Hút nhau
	B. Đẩy nhau
	C. Không hút cũng không đẩy nhau
	D. Lúc đầu chúng hút nhau, sau đó đẩy nhau
4.Có 4 vật a,b,c và d đã nhiễm điện .Nếu vật a hút b,b hút c,c đẩy d thì:
	A. Vật b và c có điện tích cùng dấu
	B. Vật a và c có điện tích cùng dấu
C. Vật b và d có điện tích cùng dấu
D. Vật a và d có điện tích trái dấu
5.Dòng điện là gì?
	A. Dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng
	B. Dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng
	C. Dòng các phân tử dịch chuyển có hướng
	D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hưóng
6.Mũi tên tron

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_vat_ly_7_HKII.doc