Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán 7 Trường THCS Lê Lợi (Đề 2)

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 18/02/2019 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán 7 Trường THCS Lê Lợi (Đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán 7 Trường THCS Lê Lợi (Đề 2)
PHÒNG GD & ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Toán 7
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Thời gian: 90’ (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm): 
Hãy viết vào bài làm chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1. Ta có:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2: Đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm A(-1;3) thì a bằng:
A. 3
B. -3
C. 
D. 
Câu 3: Tam giác ABC có thì số đo góc ngoài tại đỉnh C là:
A. 650
C. 1300
B. 1250
D. 1150
Câu 4: Biết DABC = DDEF, AB = 5cm, BC = 7cm, DF = 4cm thì chu vi DDEF là:
A. 14cm
B. 17cm
C. 12cm 
D. 16cm 
II. TỰ LUẬN (9 điểm):
Câu 5 (1 điểm): Thực hiện phép tính
Câu 6 (1,5 điểm): Tìm x biết:
a) 
b) (x – 1) : 0,16 = 9 : (x – 1)
Câu 7 (2 điểm): Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 2 máy (năng suất các máy như nhau).
Câu 8 (4 điểm): Cho DABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE.
Chứng minh BE = CD.
Gọi I là giao điểm của BE và CD. Chứng minh DBDI = DCEI.
Chứng minh AI là tia phân giác .
Lấy K là trung điểm của BC. Chứng minh A, I, K thẳng hàng.
Câu 13 (0,5 điểm): Tìm x; y biết
 và x4y4 = 81
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
B
C
D
II. TỰ LUẬN (9 điểm):
Câu 5: 1 điểm 
1đ
Câu 6: 1,5 điểm 
a) 
5 - |3x - 1| = 3
|3x – 1| = 2
x = 1; 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
b) (x – 1) : 0,16 = 9 : (x – 1)
(x – 1)2 = 1,44
x – 1 = 1,2 hoặc x – 1 = -1,2
x = 2,2 hoặc x = -0,2
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 7: 2 điểm
Gọi số máy đội I, II, III lần lượt là x, y, z (x, y, z Î N*)
Lập luận để 3x = 5y = 6z
, mà y – z = 2
Tìm được x = 20, y = 12, z = 10
0,5 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 8: 4 điểm
Vẽ hình, ghi GT – KL 0,5đ
a) Chứng minh được DABE = DACD (c.g.c)
à BE = CD 1đ
b) Chứng minh được DBDI = DCEI (g.c.g) 1đ
c) Chứng minh được AI là phân giác 1đ
d) Chứng minh được A, I, K thẳng hàng 0,5đ
Câu 9: 0,5 điểm
Tìm được x = 3; y = 1 hoặc 4 cặp số:
	0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_hoc_ky_1_toan_7.doc