Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học lớp 7

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 875Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Toán học lớp 7
TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM
 Năm học 2016– 2017
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN : TOÁN 7
Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề)
Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính
	 b) 
 c) d) 
Bài 2: ( 2điểm) Tìm x
 a) b) 
Bài 3: (1điểm) 
Một tam giác có chu vi là 108 cm và 3 cạnh của nó tỉ lệ với 8,9,10. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác đó.
Bài 4: (1 điểm) 
Tìm các số a, b, c ; biết rằng : và 
Bài 5: ( 3 điểm) 
Cho EFK có EF < EF. Trên cạnh EK lấy điểm M sao cho EM = EF. Gọi I là trung điểm của cạnh FM.
	a) Chứng minh: EFI = EMI
	b) Chứng minh: EMFM
	c) Tia EI cắt cạnh FK tại N. Trên tia đối của tia FE lấy điểm D sao cho FD = MK. Chứng minh ba điểm M, N, D thẳng hàng.
ĐÁP ÁN
BÀI
Ý
ĐIỂM
1
(3đ)
2
( 2đ)
3
(1đ)
4
(1đ)
5
(3đ)
a) 	
c)
 = 
 a)
 b)
 hoặc 
 hoặc 
Lập tỉ lệ: và x+y+z=108
a=6; b=-4; c=8
a)Chứng minh được 
EFI = EMI (c.c.c) 
b) Chứng minh: EM FM
c) Chứng minh được 3 điểm thẳng hàng 
0,25 x3
025x3
0,25 x 3
0,25x3
0,25x4
0,25x4
0,25 x 2
0,25 x 4
0,25 x 4
1
1
1
( yêu cầu : kết quả đúng + giải thích đúng) 

Tài liệu đính kèm:

  • docxHKI-T7-16-17.docx