Kiểm tra (1 tiết ) môn Hình học 7 tiết 16

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1062Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra (1 tiết ) môn Hình học 7 tiết 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra (1 tiết ) môn Hình học 7 tiết 16
Họ và tên :
Lớp :7b Kiểm tra (1tiết )
 MÔN :Hình học
 Điểm Lời phê của cô giáo 
Đề bài.
Bài 1 (1đ) Điền dấu x vào ô trống mà em chọn.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
1
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song nhau.
2
Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng phân biệt không cắt nhau.
3
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
4
Nếu 2 đường thẳng a, b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b.
c
a
b
Bài 2 (3đ)
Phát biểu các định lí được diễn tả bởi hình vẽ sau:
Viết GT, KL các định lí trên.
Bài 3 (2đ)
Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Vẽ đường trung trực của AB.Nói rõ cách vẽ.
Bài 4 (4đ)
Cho hình vẽ. Biết a //b, Â = 300, . Tính số đo ? Nêu rõ tại sao tính được như vậy.
450
A
B
a
b
O
300
 Bài làm 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_toan_7_t16.doc