Thiết kế đề kiểm tra Toán 9 – Học kì I

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1034Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế đề kiểm tra Toán 9 – Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế đề kiểm tra Toán 9 – Học kì I
Ma trận thiết kế đề kiểm tra Toán 9 – Học kì I
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Ma trận đề
 Mức độ nhận thức
Nội dung kiến thức
Các mức độ nhận thức
Tổng ngang
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Phần nhỏ
Mục
1. Căn bậc hai. Căn bậc ba.
(18 tiết)
Khái niệm căn bậc hai
1
0,5
1
0,5
2
1,0
6
3,5
Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai
1
0,5
1
0,5
1
1,0
3
2
Căn bậc ba
1
0,5
1
0,5
2. Hàm số bậc nhất.
(11 tiết)
Hàm số y = ax + b
1
0,5
1
0,5
4
2,0
Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng//, cắt nhau
1
0,5
2
1,0
3
1,5
3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
(16 tiết)
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong 
1
0,5
1
0,5
4
2,5
Tỉ số lượng giác của góc nhọn
1
0,5
1
0,5
Một số hệ thức về cạnh và góc trong 
1
0,5
1
0,5
Ứng dụng thực tế 
1
1,0
1
1,0
4. Đường tròn.
(16 tiết)
Sự xđ đường tròn. Đường kính và dây
1
1,0
1
1,0
2
2,0
Tiếp tuyến của hai đường tròn. Tính chất hai tt cắt nhau
1
1,0
1
1,0
Tổng
6
3,0
7
4,0
3
3,0
16
10,0
16
10,0
B. Đề bài
Bài 1: Cho biểu thức: 
Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P
Tính giá trị của P khi x = 9
Tìm các giá trị của x để P âm
Bài 2: Cho hàm số: y = 3x + 2 (d)
Xác định hệ số góc của đường thẳng (d)
Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng (d) và đi qua điểm A(3; 6)
Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
Bài 3: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
a) 
b) 
Bài 4: Cho đường tròn (O; 2cm). Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn đó vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)
Chứng minh: AO vuông góc với BC
Vẽ đường kính BOC của đường tròn. Chứng minh CK//AO
Biết AO = 5cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
C. Biểu chấm 
Bài 1 (3đ):
Nêu đúng, đủ ĐKXĐ: 0,5đ
Rút gọn đúng: 1,0đ
Tính đúng giá trị của P: 1,0đ
Tìm được giá trị của x (có đối chiếu ĐKXĐ): 1,0đ
(nếu kết luận mà không đối chiếu cho 0,5đ)
Bài 2: (1,5đ): - Mỗi ý đúng cho 0,5đ
Bài 3: (1,5đ): - Mỗi ý đúng cho 0,5đ
Bài 4: (4đ):
Vẽ hình đúng: 0,5đ
Mỗi câu a, b đúng cho 1đ
Câu c: 1,5đ (tính đúng mỗi cạnh cho 0,5đ)
(nếu bài hình HS vẽ sai hình hoàn toàn hoặc không vẽ hình thì không cho điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKI_Toan_9_Co_ma_tran.doc