Thi chất lượng học kì II môn: Công nghệ 7 - Đề 1

doc 2 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1023Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi chất lượng học kì II môn: Công nghệ 7 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi chất lượng học kì II môn: Công nghệ 7 - Đề 1
Đề :1 2009-2010
THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn : Công Nghệ 7
MA TRẬN
Biết
Hiểu
Vận dụng
Cộng
PhầnII:Lâm nghiệp
Câu 1 (1đ)
Câu 2(1,5đ)
2 câu(2,5đ)
Phần III:Chăn nuôi
Câu 3(2đ)
Câu 4(2đ)
Cậu(2đ) 
3 câu (6đ)
PhầnIV:T.sản
Cau 6(1,5đ)
1 câu(1,5đ)
Cộng
2 câu (3đ)
2 câu (3đ)
2 câu (4đ)
6 câu (10 đ)
Câu hỏi: 
 Câu 1 : Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ? (1đ )
 Câu 2 : Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không ? tại sao ? ( 1,5 đ )
 Câu 3 : Hãy nêu các điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ? ( 2 đ )
 Câu 4 : Kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi ? Ở địa phương em đã chế biến thức ăn vật nuôi theo phương pháp nào ? cho ví dụ ? ( 2 đ )
 Câu 5 : Chuồng nuôi thường quay về những hướng nào ? giải thích ? ( 2 đ )
 Câu 6 : Em hãy tóm tắt theo sơ đồ về mối quan hệ thức ăn giữa tôm và cá ( 1,5 đ )
Hết
Đáp án : 7-1-CN
 Câu 1 : Rừng và trồng rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi Đề :1
trường ( o,5 đ ) phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất (0,5 đ)
 Câu 2 : Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ , nơi rừng phòng hộ không khai thác trắng được ( 0,5 đ ) .Tại vì : dẩn đến hiện tượng xói mòn ( 1 đ )
 Câu 3 : Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi:
 -Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc.(0.5đ)
 -Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau.(0,5đ)
 -Có tính di truyền ổn định.(0,5đ)
 -Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng(0,5đ)
 Câu 4 :
 -Luân canh gối vụ sản xuất ra nhiều lúa,ngô,khoai(0,5đ)
 -Sấy khô nghiền nhỏ bột cá(0,5đ)
 -Ví dụ (1đ)
 Câu 5 :Quay về hướng nam hoặc hướng đông nam (1đ)
 Giải thích:nhiều ánh sáng và gió nam mát mẻ (1đ)
 Câu 6 : Sơ đồ 16 trang 142 (1,5đ)
 hết

Tài liệu đính kèm:

  • doc7-1-A.doc