Kiểm tra chất lượng học kì I năm 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp: 7

doc 5 trang Người đăng tranhong Lượt xem 722Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng học kì I năm 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp: 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng học kì I năm 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp: 7
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
1. Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất
1-Nhiệm vụ và khó khăn của ngành trồng trọt.
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C1-1
2đ
 1
 2đ
2.Vai trò của giống-Sản xuất và bảo quản hạt giống
2- Cách xử lý hạt giống.
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C2-4
0,5đ
 1
0.5đ
3. Sâu bệnh hại cây trồng
3.Biết được giai đoạn biến thái của côn trùng
4.Các dấu hiệu khi cây bị bệnh
Số câu
Số điẻm
1
C3-1
0,5đ
1
C4-2
0,5đ
 1
 1đ
4. Làm đất 
5. Hiểu được các công việc làm đất,cải tạo đất.
Số câu
Số điẻm
1
C5-2
1đ
 2
 1đ
5. Chăm sóc và thu hoạch nông sản,xen canh ,tăng vụ.
1- Thời vụ gieo trồng.
2.Ý nghĩa của thu hoạch và bảo quản nông sản,phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chúng.
Số câu
Số điẻm
1
C1-1
0,5đ
1
C2-2
2đ
 1
 2,5đ
6.Trồng rừng. 
3.Vai trò trồng rừng ở nước ta.
4.Liên hệ Ở địa phương về nhiệm vụ trồng rừng và nêu được ý nghĩa về kinh tế.
Số câu
Số điẻm
1
C3-3
1đ
1
C4-4
2đ
 2
 3đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
3
1,5đ
 2 
 1,5đ
2 3đ
2
4đ
10
10đ 
PGD&ĐT DẦU TIẾNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI:2016-2017
TR THCS MINH TÂN MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP: 7
 Thời gian: 60 phút
 Ngày thi:
I.Trắc nghiệm : (3đ)
 1/ Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng nhất:(2 điểm)
Câu 1: Giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng là:
A. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành	
B. Trứng, sâu non, sâu trưởng thành, nhộng.
C. Trứng, sâu, nhộng, bướm
D. Trứng, sâu non, bướm
Câu 2: Có mấy dấu hiệu khi cây bị bệnh:
A.5	B. 6	 C. 7	 D. 8
Câu 3: Để xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố nào?
A. Khí hậu	B. Số cây trồng	 C. Thời tiết	 D. Phân bón
Câu 4: Có mấy cách xử lý hạt giống.
A. 1 cách	B. 2 cách	 C. 3 cách	 D. 4 cách
2/. Hoàn thành nội dung vào bảng sau:( 1điểm)
Biện pháp cải tạo đất
Mục đích
Áp dụng cho loại đất
- Cầy sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
- Làm ruộng bậc thang:
- Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh.
- Bón vôi:
..
..
..
 II/.Tự Luận: (7đ )
Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của ngành trồng trọt ở nước ta ? Cho biết trong trồng trọt thường gặp những khó khăn gì ? ( 2 điểm)
Câu 2: Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản có điểm gì giống và khác nhau ? (2điểm)
Câu 3: Nêu vai trò và nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta? ( 1điểm)
Câu 4: Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu? Vì sao?( 2 điểm)
	====HẾT====
ĐÁP ÁN
I.Trắc nghiệm: (3 điểm)
1.Chọn câu đúng nhất:(2điểm) Học sinh nêu đúng mỗi câu 0,5 điểm 
Câu
1
2
3
4
Phương án đúng
B
B
A
B
2 . Hoàn thành bảng sau:(1 điểm). Học sinh trả lời đúng mỗi ý: 0,25 điểm.
Biện pháp cải tạo đất
Mục đích
Áp dụng cho loại đất
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
- Làm ruộng bậc thang:
- Trồng xen cây nông nghiệp với các cây phân xanh.
- Bón vôi:
- Tăng bề dày lớp đất trồng.
- Hạn chế xói mòn, rửa trôi.
- Tăng độ che phủ đất.
- Khử phèn
- có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.
- Vùng đất dốc lớn, đồi núi.
- Đất đồi có độ dốc nhỏ.
- Đối với đất phèn.
II. Tự luận: (7điểm)
Câu 7: 2,5đ
- Học sinh trình bày 6 nhiệm vụ của ngành trồng trọt : (1,5điểm)
 -Khó khăn trong trồng trọt : 
+ Sâu bệnh phá hoại cây trồng ( 0,25 điểm)
+ Thời tiết thất thường như rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng. ( 0,25 điểm)
+ Hạn hán, lũ lụt. ( 0,25 điểm)
+ Giá thành nông sản. ( 0,25 điểm)
Câu 8:1,25đ
* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:
- Thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản. ( 0,25 điểm)
- Thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ khó hoặc không bảo quản được. ( 0,25 điểm)
* Giống nhau:
- Bảo quản và chế biến giống nhau cùng một mục đích. ( 0,25 điểm)
* Khác nhau:
- Bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái sản phẩm. ( 0,25 điểm)
- Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tặng giá trị sử dụng.( 0,25 điểm)
Câu 9:
- Vai trò của rừng: 
 + Điều hòa khí hậu ( 0,25 điểm)
 + Cung cấp ôxi, hút khí cac bonic, bụi. ( 0,25 điểm)
 + Chống xói mòn, bảo tồn động vật quí hiếm, du lịch. ( 0,25 điểm)
 + Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu và cho con người. ( 0,25 điểm)
- Nhiệm vụ của trồng rừng: 
+ Trồng rừng sản xuất. ( 0,25 điểm)
 + Trồng rừng đặc dụng. ( 0,25 điểm)
 + Trồng rừng phòng hộ. ( 0,25 điểm)
Câu 10:
- Ở địa phương em nhiệm vụ trồng rừng sản xuất là chủ yếu ( 0,5điểm)
- Mủ cao su là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp,có giá trị xuất khẩu cao được ví như là “vàng trắng” trong chiến lược kinh tế của việt nam. (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_cn7hk12017.doc