Một số bài tập Tin học lớp 12

doc 1 trang Người đăng dothuong Lượt xem 648Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bài tập Tin học lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số bài tập Tin học lớp 12
Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau
Hoadon : (SOHD(T,3); NGAY(D,Short date); MACAY(T,5)
Hanghoa : MAHH(T,4); TENHANG(T,15); DONVITINH(T,10); DONGIA(N,Single); 
Chitietbanle : SOHD(T,3); MAHH(T;4); SOLUONG(N,Int); 
Cayxang : MACAY(T,5); TENCAY(T,12); DIACHI(T,25).
 Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau
Tính tiền trả khi mua hàng gồm các thông tin sau : SOHD; MAHH; SOLUONG; THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA với điều kiện nếu SOLUONG >=300 được giảm 5% 
Thông tin danh sách những cây xăng bán nhiều tiền nhất gồm : MACAY; TENCAY, DIACHI, TSTIEN.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tham_khao.doc