Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017

doc 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học 7 - Năm học 2016-2017
MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN SINH HỌC GIỮA HỌC KÌ I	
 LỚP: 7 – NĂM HỌC: 2016- 2017
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở cấp độ thấp
Vận dụng ở cấp độ cao
Các kĩ năng / năng lực cần hướng tới
TN
TL
TN
TL
TN
TL
	TN
TL
1. Mở đầu
02 tiết
Nêu được vai trò của động vật đối với đời sống con người.
So sánh được động vật với thực vật.
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ để trình bày vấn đề rõ ràng, logic.
-Quan sát tranh thu tập thông tin 
-Kỹ năng dự đoán, giải thích hiện tượng thức tế.
- Năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người
12,5% = 12,5đ
40% = 0,5 đ
Câu: 1
60%=0,75đ
Câu 1
2. Ngành Động vật nguyên sinh 
05 tiết 
Nhận biết được các bộ phận di chuyển và hình thức sinh sản của các ĐVNS.
Trình bày được đặc điểm chung của ĐVNS; 
Đề ra được biện pháp phòng tránh tác hại của trùng kiết lị và trùng sốt rét.
	30% = 30 đ
50%=1,5đ
Câu 2,7
33%=1đ
Câu 2a
17%=0,5đ
Câu 2b
3. Ngành Ruột khoang
03 tiết
Biết được cách tự vệ của thủy tức; Nhận biết được đặc điểm chung của ngành Ruột khoang.
So sánh được san hô với sứa, san hô với thủy tức, thủy tức với sứa.
17,5% =17,5đ
57%=1đ
Câu 3,4
43%=0,75đ
Câu 3
Các ngành giun
07 tiết
Trình bày được cấu tạo của sán lá gan, giun đũa và giun đất
Mô tả được các đặc điểm cấu tạo của sán lá gan, giun đũa thích nghi với đời sống ký sinh
Giải thích được nguyên nhân lây nhiễm bệnh giun. Đề ra được biện pháp phòng tránh
40%=40đ
25% = 10đ
Câu 5, 6
25% = 1 đ
Câu 4a
50% = 2 đ
Câu 4b
Tổng số câu: 11
Tổng số điểm
100% = 100 đ
5 câu
3 đ=30%
2 câu
1 đ=15%
1/2 câu 
1 đ=10%
3 câu
3 đ=30%
1/2 câu
2 đ=2%

Tài liệu đính kèm:

  • docMA TRAN DE KIEM TRA SH7 GHKI.doc