Kỳ thi học kì I năm học 2014 – 2015 môn thi: Vật lý – Khối 11 thời gian làm bài: 45 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 760Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi học kì I năm học 2014 – 2015 môn thi: Vật lý – Khối 11 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi học kì I năm học 2014 – 2015 môn thi: Vật lý – Khối 11 thời gian làm bài: 45 phút
KỲ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: VẬT LÝ – KHỐI 11CB
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 : (1,5đ) Phát biểu định luật Faraday I? Biểu thức của định luật? Giải thích các đại lượng?
Câu 2 : ( 1,0 đ ) Nêu bản chất dòng điện trong kim loại?
Câu 3 : (1,5 đ) Phát biểu định luật Ôm toàn mạch? Biểu thức của định luật? 
Câu 4 : ( 1,0 đ ) Tia lửa điện là gì?
Câu 5 : ( 1 đ ) Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có suất điện 
động ξ = 8 V và điện trở trong r = 1Ω. Bình điện phân chứa dung dịch 
CuSO4 điện cực bằng Cu, biết Rp = 3 Ω. Tính khối lượng Cu thu được 
trong 32 phút 10 giây ( Cho Cu có A = 64 và hóa trị bằng 2 )
Câu 6: ( 2đ ) Cho mạch điện gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp
mỗi pin có suất điện động ξ = 3 V và điện trở trong r. 
R1 là bóng đèn (6V – 3W ) , R2 = 24Ω
a/ Tính suất điện động của bộ nguồn
b/ Tính điện trở mạch ngoài
c/ Biết đèn sáng bình thường, tính giá trị của r
Câu 7: ( 2đ ) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện
động ξ = 6 V và điện trở trong r = 1 Ω.
Các điện trở R1 = 12Ω, R2 = 6Ω, R3 = 5Ω
a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b/ Tính số chỉ Ampe kế và cường độ dòng điện qua các 
điện trở
 ĐÁP ÁN 
Câu
Nội dung
Điểm
GHI CHÚ 
Câu 1
(1,5 điểm)
-Định luật Faraday I: Khối lượng vật chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó
- Biểu thức: m = kq
- Giải thích 
 0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 2
(1 điểm)
Bản chất dòng điện trong kim loại: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường
1đ
Câu 3
(1,5 điểm)
Định luật Ôm: SGK
Công thức I = ξRN+ r 
1đ
0,5đ
Câu 4
1đ
Định nghĩa tia lửa điện
Câu 5
(1,0 điểm)
-Viết đúng công thức I = ξRp+ r 
Thay số tính đúng I = 2 A
-Viết đúng công thức m = 1FAnIt
Thay số tính đúng m = 1,28 g
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Thiếu 1 đơn vị trừ 0,25đ
Câu 6
( 2 điểm)
 a/ 
ξb = nξ = 12 V
b/
 R1 = 12Ω
 RN = 8Ω
Đèn sáng bình thường UN = U1 = U2 = Uđm = 6V
IN = UN/RN = 0,75A
Thay vào công thức định luật Ôm rb = 8Ω
r = 2Ω
0,25đ
0,25đ
0,5đ
 0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
câu 7
(2 điểm)
R12 = 4 Ω
RN = RAB = 9 Ω
 IAB = 0,6 A
I12 = I3 = IA = IAB = 0,6A
U12 = 2,4 V
U1 = U2 =U12 = 2,4V 
I1 = 0,2 A
I2 = 0,4 A
Mỗi ý đúng được 0,25đ
GHI CHÚ : Mọi cách giải khác nếu đúng kết quả vẫn ghi điểm tối đa. Ghi sai hoặc không ghi đơn vị 1 lần trừ 0,25 điểm , 2 lần trừ 0,5 ( chỉ trừ 0,5 cho toàn bài làm)

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 11 (2).doc