Kiểm tra số học môn: Toán lớp 9

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 616Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra số học môn: Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra số học môn: Toán lớp 9
Trường THCS 	KIỂM TRA SỐ HỌC . 
	MễN : TOÁN .	LỚP 9
Họ và tờn :
Lớp : 
Điểm bằng số
Lời phờ của giỏo viờn
I ./ Phần trắc nghiệm ( 2 điểm ): 
Cõu 1 ( 2 đ ) Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng .
	a) bằng :
A. a - b 	B. b - a 	C. | a - b |	D. a - b và - a - b 
	b) cú nghĩa khi :
	A . x 	B . x ³ 	C. x 	D. x
c ) bằng
 A. 4 B. - 4 C. 8 D. Số - 64 khụng cú căn bậc ba
d) bằng
 A. 9 B. - 9 C. D. Số - 81 khụng cú căn bậc hai
II./ Phần tự luận ( 8 đ ) 
Cõu 1 ( 4 đ) Rỳt gọn biểu thức 
a, b, c, d, 
Cõu 2 ( 1.5 đ ) Tỡm x biết a) b) 
Cõu 3 ( 2 đ ) Cho biểu thức 
 Rỳt gọn biểu thức Q với x > 0 ; x ạ 4 và x ạ 1 .
Tỡm giỏ trị của x để Q nhận giỏ trị dương . 
Cõu 4(0.5đ) Cho a > 0, b > 0 và. CMR 
I./ Phần trắc nghiệm : ( 2 đ )
	Cõu 1 ( 2 đ ) mỗi ý khoanh đỳng được 0,5 đ 
 C b) D c) B d) D
II./ Phần tự luận ( 8 đ ) 
Cõu 1 ( 3đ ) 
 1đ
 1đ
 1đ
d, ĐK 1đ Cõu 2 ( 2 đ ) Đỳng ý a được 0,5 đ, ý b 1đ
ĐK : x ³ 0 (1) Û bỡnh phương 2 vế ta được : x = 49 ( t/ m 
 ĐK : x ³ - 5 
Bỡnh phương 2 về ta được : x + 5 = 4 đ x = - 1 ( t/m) 
Cõu 3 ( 2 đ) : Rỳt gọn đỳng được 1 điểm 
a) 1đ
b) Để Q dương ta phải cú : ( vỡ x > 0 nờn ) đ x > 4 1đ
Cõu 4 (0.5đ) a>0, b>0 và. => a>1, b>1 tồn tại 
Ta cú 0,25đ
 do đú 0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_1_dai_so_9.doc