Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 24/06/2024 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 9 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng 10 năm 2017
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3đ) 
Câu 1: Cho hình vẽ, sina bằng:	
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Cho hình vẽ, độ dài a bằng :
A. b.cotga B. c.sina
C. c.cotga D. b.tga
Câu 3: Cho hình vẽ, trong các công thức sau công thức nào sai ?
A. b.h = a.c B. c2 = b.c’
C. h2 = a’.c’ D. a2 = a’.c’ 
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 3, CH = 9, đường cao AH bằng:
A. 27 B. 12 C. D. 
Câu 5: Cho biết , giá trị của bằng:
A. B. 	 C. 	 D. 
Câu 6: Cho hình vẽ, độ dài x là bao nhiêu ?
A. 15 cm B. cm
C. cm D. cm 
II . PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) 
(Ghi chú: Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)
Bài 1: (1,5đ) Tìm x, y có trên hình vẽ sau :
Bài 2: (1đ) Không dùng bảng số và máy tính bỏ túi, 
hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn:
 cos480 ; sin250 ; cos620 ; sin750 ; sin480 
Bài 3: (1,5đ) Giải tam giác DEF vuông tại D biết: 
 DE = 9cm; góc F = 470.
Bài 4: (1 điểm) Dựng góc biết 
Bài 5: (2đ) Cho tam giác ABC, BC = 15cm, góc B = 340, góc C = 400. Kẻ AH vuông góc với BC (H Î BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.
-------------*-------------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 2
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3đ) Mỗi câu đúng được 0,5 đ
Câu 1: C	 Câu 2: A 	Câu 3: D 	 Câu 4: D Câu 5: B Câu 6: C
II. Phần tự luận: (7đ)
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Bài 1: (1,5 đ) Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A ta có:
	 AH2 = BH. CH 	
 hay: x2 = 9. 25
	 suy ra: x = 15	
 Ngoài ra: AC2 = CH . BC	
 hay: y2 = 25 . 34 = 850
	 Do đó: y 29,155	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Bài 2: (1 đ) 
Ta có: cos 480 = sin 420 ; cos 620 = sin 280	
Khi góc nhọn tăng dần từ 00 đến 900 thì sin tăng dần nên:
	 sin 250 < sin 280 < sin 420 < sin 480 < sin 750	
 Do đó: sin 250 < cos 620 < cos 480 < sin 480 < sin 750	
0,25đ
0,5 đ
0,25đ
Bài 3: (1,5 đ)
	 Xét tam giác DEF vuông tại D ta có:
	 E = 900 – F = 900 – 470 = 430.
	 (cm)
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Bài 4: ( 1 điểm) Dựng góc biết 
(1đ)
Bài 5: (2 đ) 
Kẻ CK AB
Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào CKB 
vuông tại K, ta có:
CK = BC. sinB = 15. sin 340 8,388 (cm)	 
KCB = 900 – KBC = 900 – 340 = 560.	
 Do đó: KCA = KCB – ACB = 560 – 400 = 160. (hoặc KAC = 400 + 340 = 740) Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vàoCKA ( AC = 8,762 (cm))
vuông tại K: CK = AC.cosKCA AC = (cm)
Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vàoACH vuông tại H:
AH = AC.sinACH 8,726.sin 400 5,609 (cm)
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_9_de_2_nam_hoc_2017_20.doc